KEŞİKÇİ

 

Cənab Ali Baş Komandan, öndə olum,

İcazə ver, qoy əsgərin mən də olum.

Vətən deyən, Allah deyən bəndə olum,

Daim Haqqa, Ədalətə keşik çəkim,

Qazandığın məhəbbətə keşik çəkim!

 

Müzəffərdir, qurban olsun canım mərdə,

Allah onu bərk saxlasın qoy nəzərdə!

İcazə ver, azad olmuş kənd-şəhərdə.

Qaldırdığın bayrağına keşik çəkim,

Azad olmuş torpağıma keşik çəkim!

 

Görən deyir, bax, Komandan belə olar,

Komandan şah, şah Komandan belə olar.

Millətinə Baş Komandan belə olar.

Sənin kimi Hünərvərə keşik çəkim,

Yazılıbsa adın hara... keşik çəkim!

 

Axıb Araz nə deyir gör: Yaşa, yaşa!

Biz sayəndə sahib olduq torpaq-daşa!

Xudafərin körpüsünün üstə düşən

Sənin ayaq izlərinə keşik çəkim,

Özüm dönüm gözlərinə, keşik çəkim!

 

Alovlandı, yandı yenə od-ocağım,

Keçmiş olsun çəkdiklərin, a torpağım!

Şükür olsun, azad oldu Qarabağım,

Yurdun məscid-minarəsi... keşik çəkim,

Ucaldıqca Əzan səsi, keşik çəkim!

 

Gözəlliklər göz yaşardan şəklindədir,

Gözəlliklər əslimdədir, kökümdədir.

Aman Allah, qəbristanlar nə gündədir,

Dağıdılmış məzarlara keşik çəkim,

Yerlə-yeksan əzalara keşik çəkim!

 

O oğulmu, Vətəninə baş əyməsin?

Hər kimin ki, qeyrəti yox, yaşamasın!

Bir əsgərin ayağına daş dəyməsin,

Onların hər birisinə keşik çəkim,

Azərbaycan Ordusuna keşik çəkim!

 

Şah İsmayıl Xətaimiz - sənsən indi,

Hünər sənin, Zəfər sənin Zəfərindi!

Səda gəldi, yerlər dindi, göylər dindi:

Min yaşasın Azərbaycan, keşik çəkim,

Məni də öz arxanda san, keşik çəkim!

 

Haqqın vardır, ey qəhrəman, yaşayasan,

Belə deyir tarix, zaman, yaşayasan.

Yaşadıqca Azərbaycan, yaşayasan,

Eşq olsun, eşq, Yurd oğluna, keşik çəkim!

Qoy o Dəmir Yumruğuna keşik çəkim!

 

ANAMIN ŞEİRLƏRİ

 

Hər sözün üstündə özü göz oldu,

Qatdı hər sözümə gülləri dərib.

Mənim şeirlərim niyə gözəldi,

Hər sözə anamın əlləri dəyib...

Mənim hər şeirimi anam yazıbdı!

 

Qoymayıb biri də çiy qala əsla,

Sözü bir yoğurub yüz bişiribdi.

Oxlovu-qələmdi, duağı-masa,

Çörək bişirəndə Söz bişiribdi,

Mənim hər şeirimi anam yazıbdı!

 

Anam görübdü ki, yetim uşaqdı,

Çöllərə düşməsin... yazıqdı şeir.

Nəfəs alanda da, almayanda da,

Elə öləndə də yazıbdı şeir,

Mənim hər şeirimi anam yazıbdı!

 

Enməz başım üstdən, enməz göy üstdən,

Qaldırsam nə zaman, bayraq olar ki!

Anamın sözünə qurban olum mən,

Anamın sözündən harda olar ki...

Mənim hər şeirimi anam yazıbdı!

 

Bizi laylasına qərq eyləyəndən,

Bayatı deyəndən gözləri dolub.

Sən qoca dünyanı xəlq eyləyəndən,

Allah, anam kimi şairmi olub?

Mənim hər şeirimi anam yazıbdı!

 

Elə deyəcəkdir öz dediyini,

Hər ağrı-acını, bəlanı yenib,

Oğlunun başına dolanır kimi,

Hər sözün başına dolanıb, dönüb,

Mənim hər şeirimi anam yazıbdı!

 

Ən çətin iş nədir, bilirəm bişəkk,

Gəzmək və toplamaq söz qəlpə-qəlpə.

Mənə təzə qardaş, bacı doğurtək

Qızıl Dan yerinə üz sürtə-sürtə,

Mənim hər şeirimi anam yazıbdı!

 

Özüm öz gücümü yaxşı bilirəm,

Mən aşkar şairəm, gizli şairəm.

İndi bildin ki, əziz oxucum,

Mən niyə bu qədər güclü şairəm?

Mənim hər şeirimi anam yazıbdı!

 

Mənə nə qalıb ki, ta indən belə,

Mənə bir şairi sevmək qalıbdı.

Mənə bu qalıb ki, öyünün elə,

Mənə bircə sözü demək qalıbdı:

"Mənim hər şeirimi anam yazıbdı!"

 

Gəlib pıçıldayır bir mələk, baxdım.

"Şair, olarmı ki, özüm oxuyum?

Sənin şeirini oxuyan çoxdu

,

Vallah, vallahın da özü oxuyur,

Vallah, Allahın da özü oxuyur!"

Mənim hər şeirimi anam yazıbdı!

 

ARI YEŞİYİ

 

Allahım, üstümdən əksik eyləmə,

O namusu mənim, o arı mənim.

Hamıdan ötəri bal toplayır, bax,

Mən o Arınınam, o Arı mənim!

 

Yolçudu, getdiyi o yol şirindi,

Qarşısında çəmən, tarla, toplayır.

Niyə topladığı o bal şirindi?

Namusla toplayır, arla toplayır!

 

Allah, mən Arını necə sevməyim,

Mənə də öyrətdi Arı olmağı!

Arıdan, çiçəkdən, güldən öyrəndim,

Olanda hamının balı olmağı!

 

Arı olmayanlar boş-boş vızıldar,

Boş-boş da sızlarlar... əfçidi, əfçi!

Biləydim, Arının qəlbidi qəlbim,

Biləydim, Arının nəfsidi nəfsim!

 

Arı kimi girsən qəbrə də, nə var,

Könül, bu yandan gir, yol tap o yana!

Arı yeşiyidir bəlkə də məzar,

Uçub qaranlıqda bal toplayana?!

 

Gərək Arı kimi olmaq istəsən,

Yarı olmayasan...

yarı olasan.

Hardan xəbər tutdun, bildin ey könül,

Elə istəyirdim bal toplayasan,

Elə istəyirdim Arı olasan!

 

GÖYTÜRK NƏVƏSİ

 

Getsəm elə-belə yol getmirəm ki,

Yerlə yeriyirəm, Göylə gedirəm.

Mən Göyü arabir Yerə gətirib,

Mən Yeri eyləyib Göy də, gedirəm!

 

Bələdəm mən göyün nə olduğuna,

Bələdəm mən Yerin hər bir yoluna.

Arxamca deyiblər... çox eşitmişəm,

"Bu Göynən gedir ki, nə olub buna?!"

 

Heç vaxt yaşamazdım bu ömrü bəlkə,

Mənası ulduza, Aya dəyməsə!

Hara getsəm əgər, hər dəfə başım,

Ulduza dəyməsə, Aya dəyməsə!

 

Qartal qanadlıdır deyirlər, bu ki,

Sanırdıq adi bir öyün oğludur.

Allah, bu adamda nələr var, nələr,

Bu, Yerin, yoxsa ki Göyün oğludur!

 

Bu ki, baxça-bağı yerdə becərir,

Bunun ki, əkini yerdə əkilir.

Bütün baxçaların barı-bəhəri

Bəs necə olur ki, bunun başına

Sanki Göydən yağır... Göydən tökülür!

 

Yeri də, Göyü də sanki yol sanır,

Ayılır yatanda...

Yatır, ayılır.

İki dəqiqədə Göyə yollanır,

İki dəqiqəyə Yerə qayıdır!

 

Görür ki, oxşamır Yer adamına,

Yerin bu adamdan gözü su içmir.

Göyün üzü gülür: "Bizim adamdı,

Bir bax, seçilirmi bizlərdən, heç, bir!"

 

Yerdə əkilən bağ göydə bar verir,

Mən də əkinçiyəm, peşəm nədi, bəs!

Bizim Azərbaycan nağıllarında

Göydən üç alma tək düşən nədi bəs!?

 

Heç nə bu dünyada edə bilmərəm,

Mən Yerdə yer salıb Göydə yatmasam.

Heç yana, heç yerə gedə bilmərəm,

Yerlə yeriyəndə Göylə getməsəm,

Yerdə yeriməsəm... Göydə getməsəm!

 

Göylərdə ölürəm Yerdən ötəri,

Yerdə də Göylərin nəfəsiyəm mən.

Bəs necə, nə təhər olmalıyam ki,

Göytürkün min illik nəvəsiyəm mən!

 

SƏNƏ MƏN QALMIŞAM

 

Oyandır həyatı, həyata səslə,

Ölmə, istədiyin baş daşı yoxdu.

Məndən başqasını axtarma gözəl,

Gəzmə vallah, məndən başqası yoxdu,

Sənə mən qalmışam, mənə də sən qal!

 

Gül açar bəlkə də daş daşa varsa,

Qalmaz, əvvəlki tək bu gərdiş, qalmaz!

Vallah, iki adam baş-başa versə,

Dünyada düzəlməz bircə iş qalmaz,

Sənə mən qalmışam, mənə də sən qal!

 

Bacarsan, həm ömrü aşırım eylə,

Səni də, məni də bir cavan, həm gəl!

Sənə də, mənə də yaxşılıq eylə,

Nə olar, bir gözəl iş eylə sən, gəl,

Sənə mən qalmışam, mənə də sən qal!

 

Odlara, sulara hey düşə-düşə,

Yaraq, tufanların bağrını yaraq!

Oxşasaq oxşayaq Aya, Günəşə,

Olanda beləcə hamının olaq...

Sənə mən qalmışam, mənə də sən qal!

 

Sanki, yaşamağa vaxt olmamışdır,

Amma ötmədi də ömür biqərar!

Bu gələn bəlkə də sonuncu qışdır,

Bu yağan bəlkə də son qardı, son qar...

Sənə mən qalmışam, mənə də sən qal!

 

ÇİN OLMUŞ YUXU

 

Bir dəfə yuxumda gördüm ki, Kəbədəyəm, Kəbə evinin içindəyəm. Qarşımda qara bir stol, altımda qara bir stul var. Oturmuşam (Yox, əslində oturdulmuşam!).

 

Məramım, məqsədim Allah məramı,

Mən axına qarşı axın təkiyəm.

Ən uzaq olana uzaq olanam,

Mən yaxın olana yaxındakıyam!

 

Necə saf qalmışam, bunu saf bilər,

Bu əclaf neyləyir, o əclaf bilər.

Duysa rəssam duyar, fotoqraf bilər,

Mən Varın rəsmiyəm, Yoxun şəkliyəm!

 

Məni düz tanıyır özü düz olan,

Bircə söz desə də, sözü yüz olan.

Könülmü tanıyır könülsüz olan,

Məni səpən tanır... toxumdakıyam!

 

Həllac Mənsur idim darda olanda,

Babam Nəsimiydim, bir də olanda!

Oturdulmuş halda harda olanda,

Orda-Kəbədəyəm... Yuxumdakıyam!

 

Barat VÜSAL

 

525-ci qəzet.- 2021.- 17 mart.- S.23.