"Yada düşdü"nün daha bir sayı

 

Ədəbi-bədii, nostalji jurnal olan "Yada düşdü"nün növbəti sayı oxuculara təqdim edilib. Jurnal akademik Rafael Hüseynovun "Qaranquş yuvaları hörən adam" adlı yazısı ilə açılır. Yazı Musa Yaqubun poeziyasından, onun əsrarəngiz şair təbiətindən  bəhs edir.

 

Xalq yazıçısı Elçinin Musa Məmmədova həsr etdiyi "Mənəviyyatın təmizliyi" adlı yazısı da "Yada düşdü"nün bu sayında yer alıb. Elçin müəllim ötən günlərə səyahət edərək Musa Məmmədovu yad edib.

 

Flora Xəlilzadə jurnalın bu sayında Əməkdar jurnalist Sona Bağırovanı xatırlayıb. Bu yazı qocaman qələm sahibinin 90 illiyinə töhfədir.

 

Oxucular "Yada düşdü" jurnalının bu sayında Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın "Hacı Mir Həsən ağa Səyyah" adlı hekayəsini mütaliə edə bilərlər.

 

"Yadımda belə qalıb" adlı yazı Vasif Quliyevin Mir Cəlal Paşayevlə bağlı xatirələrinin məcmusudur.

 

Fərid Hüseyn "Həqiqətlə həmfikir şeirlər" yazısında Musa Yaqubun poeziyası barədə düşüncələrini oxucularla bölüşüb.

 

Vaqif Yusifli "Yada düşdü" jurnalında ölməz şairimiz Əliağa Kürçaylını yada salıb, onun parlaq yaradıcılıq yolundan bəhs edib.

 

"Yada düşdü" bu sayında oxucuların görüşünə həm şeir çələngi ilə gəlib. Rəşad Məcidin sevgi şeirləri, Xalq şairi Fikrət Qocanın "Ana" şeiri, Əsəd Cahangirin "Xarıgülnar" poeması, Şöhlət Əfşarın, Fərid Bayramlının şeirləri jurnalda öz əksini tapıb.

 

Filologiya elmləri doktoru, professor Rüstəm Kamal "Salam, Sabir Rüstəmxanlı yolu" yazısında Xalq şairinin həyat yaradıcılığından, çoxşaxəli poeziyasından bəhs edib.

 

Ülkər Hüseynova Ömər Faiq Nemanzadəni, onun " etməliyik?" adlı məqaləsini xatırlayıb. Müəllif "Tarixin ibrət səhifələri" adlı yazısında sözügedən məqalə haqqında düşüncələrini bölüşüb. Eyni zamanda, ədibin " etməliyik?" məqaləsi jurnalda yer alıb.

 

Yazıçı-publisist Bəxtiyar Qaracanın "Qızılgülləri yadından çıxarma" adlı yazısı tanınmış rəssam Yuran Məmmədova həsr olunub.

 

BDU-nun dosenti Sultan Seyidova görkəmli türkoloq Əlövsət Abdullayevi 100 illik yubileyində yad edib, onun səmərəli elmi yaradıcılığından söhbət açıb.

 

"Güneydən əsən yellər" "Yada düşdü" jurnalının bu sayına Elyad Musəvinin poetik nümunələrini gətirib.

 

"Dünya ədəbiyyatından seçmələr" bölməsində Əyyub Qiyasın tərcüməsində Qabriel Qarsia Markesin "Belə günlərdən biri" adlı hekayəsi oxuculara təqdim olunub.

 

Tədqiqatçı Şəmistan Nəzirli "Növcavanlar var olsun" adlı yazısında Molla Pənah Vaqifin keşməkeşli ömür yolu haqqında söhbət açıb. Qeyd edək ki, yazının davamı ilə "Yada düşdü" jurnalının növbəti sayında tanış ola bilərsiniz.

 

İrad İsak "Sənətkar ömrü"ndə nəğmələri ilə könüllər oxşayan, mərhum sənətkar Zöhrə Abdullayevadan bəhs edib.

 

"Gözlədiyimiz kitablar" bölməsində yeni nəşr olunan kitablarla tanışlıq imkanı var.

 

Nadir YALÇIN

 

525-ci qəzet.- 2021.- 30 oktyabr.- S.21.