Hərə bir başdaşıdı

 

Kimi fağır,

kimi zalım,

kimi can deyənə çor,

kimi çor deyənə

qadan alım.

O tərəflərdə imarətlər,

saraylar,

bu tərəfdə gecəqondular,

birində "can gülüm, can, can",

birində ahlar, garaylar.

Bələkdən çıxıb

bələklə köçən insan,

son mənzildə

torpağı ölçüb-biçən insan.

Kimi daş-qaş,

kimi

sadəcə, daş daşıdı...

Yaxşı ki, son ucda

hərə bir baş daşıdı.

 

***

 

Var

 

Bəzən verər fil gücünü arıya,

Yaratdığı böcək işə yarayar.

Ona görə ömür boyu tanrıya,

Dilimizin dua dolu virdi var.

 

Qınamıram bu dünyanı əzəldən,

O gözəldir, incimə bu gözəldən.

Bil, fələkdi həm əyən, həm düzəldən,

Zaman-zaman namərdi var, mərdi var.

 

Xoş sözlərlə həmişə dilini,

Təmiz suya öyrət təmiz əlini.

Bu dünyaya çox bağlama belini,

Şeş yerinə yeki verən nərdi var.

 

İpliyim yoxdu daha əyirəm,

Dəyirmanım dərd üyüdür, yeyirəm.

Hərdən mənə elə gəlir, deyirəm,

Bəlkə elə dərdimin sərti var.

 

***

 

Ələk - xəlbir

 

Bir dəfə yerləri dəyişik düşdü,

Ələk dənə düşdü, xəlbirsə una.

Arada olmadı bir yarıdan.

Keçsə çox aylar, illər aradan,

Hamı baxıb güldü bu tərs oyuna.

 

Ələk , xəlbir günahsız idi,

Onları fırladan əllər tərs idi.

Bu oyun sadəcə oyun deyildi,

Kimə əyləncəydi, kimə dərs idi.

 

Əllər ki tərsinə fırlatdı işi,

Gərəkdir qeyrətə gələ bir kişi.

Ki qoysun xəlbiri xəlbir yerinə,

Ələk un üstə gözəl görünə.

 

***

 

Qalasan

(təcnis)

 

Axı deyən gərək, ay düz oğlu, düz,

Sənə lazımdı düz qalasan.

Qalacağın yerlər elə düzdü, düz,

Elə səni görüm düzdə qalasan.

 

Dildən gələn bəla hər vaxt şirindi,

Canını dərdinlə yuyub sər indi.

Çox da ki dağlarla aran sərindi,

Elə düşünmə ki, düzdə qalasan.

 

Quzeydə qar üstə düşməz gün, dədə,

Ömürdü su kimi keçir gün, dədə,

Ən çətin anda da, ən pis gündə

Özünü alınmaz, məğrur qalasan.

 

***

 

Közüm yox

 

Məni görüb gözlərini qapama,

Dilənçi tək gəlməmişəm qapına.

Fərq qoymadın çapılana, çapana,

Bundan sonra daha sənə sözüm yox.

 

Çox dedilər, vəfasızdır, əl götür,

Ətrafında çox gül açıb, dər, götür.

Sevincini, kədərini böl, götür,

Artıq məndə tənələrə dözüm yox.

 

Sevənlərə sevilməmək zülümdü,

Elə bu cür yaşamaq da ölümdü,

Mən yanmışam, yerdə qalan külümdü,

Açılacaq ovuclara közüm yox.

 

Neyləyim ki, vurğun könlüm sev, dedi,

Əsl sevən minnət qoyub sevmədi.

deyirəm, sevənini sevmə di,

Bundan artıq söz deməyə üzüm yox.

 

***

 

Taleyimdə sən

 

Həyat yoldaşım Rəqibəyə

 

Doğdun günəş kimi taleyimdə sən,

Güc oldun qolumda, biləyimdə sən,

Susadım su oldun, üşüdüm, ocaq.

Gül dərim adına qucaq-qucaq.

 

Sənin taleyinlə mənim taleyim,

Sevdalı yollarda olub qol-boyun.

Hər şeydən doymuşam, yoxdu gileyim,

Allah eləməsin, səndən doyum.

 

***

 

Var olsun

 

Əyildim çəməndən çiçək dərməyə,

Çəməndən səs çıxdı: Əlin var olsun!

Dayandım obama salam verməyə,

Xeyir-duam gəldi: Elin var olsun!

 

Yellər sığal çəkdi bəyaz başıma,

Yaraşıq gətirdi ahıl yaşıma.

Baxıb qürurlandım ocaq daşıma,

Kösöv baxıb dedi: Külün var olsun.

 

Quş da yuvasında dinəndə, xoşbəxt,

Qərib öz yurduna dönəndə, xoşbəxt,

Söz çalıb, söz deyən Vətəndə, xoşbəxt,

Şair, Vətən deyən dilin var olsun!

 

Ziyəddin SƏLİM

 

525-ci qəzet.-  2022.- 12 may.- S.14.