AZƏRBAYCAN

 

(ixtisarla)

 

Ürəyimdə mehrin duyub,

Astanana qədəm qoyub,

Camalına baxdım doyub,

Qarşıladın qucaq açıb,

Canım sənə olsun qurban,

Azərbaycan, Azərbaycan!

 

Turan elim, Şirvan elim,

Bağrı alov Aran elim,

Nizamiyə dastan elim,

Nəsimiyə yanan elim,

Qədim qala, böyük kurqan,

Azərbaycan, Azərbaycan!

 

Gözəllərdən gözəlimsən,

Füzulidə qəzəlimsən,

Lənkəranda əsəlimsən,

Sumqayıtda məşəlimsən,

Daim  bahar, yaşıl bostan,

Azərbaycan, Azərbaycan!

 

Səkkiz guşə ulduzun var,

Gecələrin, gündüzün var,

Cənubda da nüfuzun var,

Ərdəbilin, Təbrizin var,

Bayrağında yaşar asman,

Azərbaycan, Azərbaycan!

 

Dostların var, düşmənin həm,

Çəkdin cəfa, cəbrü-ələm,

Önə keçdin qədəm-qədəm,

Bugün yenə sən möhtəşəm,

Nurlu yolda ulu karvan,

Azərbaycan, Azərbaycan!

 

Qarabağın azad olar,

Viran isə, abad olar,

Ellərin şən, şad olar,

Bəd niyyətlər bərbad olar,

Dövran gələr ey cana can,

Azərbaycan, Azərbaycan!

 

2017

 

Yaşar Qasımbəyli

 

Camal KAMAL

Özbəkistanın Xalq şairi

 

525-ci qəzet.- 2022.- 17 may.- S.15.