Səməd Vurğuna məktub

 

(ixtisarla)

 

Şərəfli bu ölkənin lacivərd göylərini

Parlaq, nurlu ulduzlar bəzəmişdir əsrlər.

Nəzər salsan çox qədim tarixlər karvanına,

Öz xalqına irfandan vermiş dürlü xəbərlər.

 

Qədim atəşkədələr müqəddəs ocağında,

Sərkərdəmiz Babəkin sönməyən nəfəsi var.

Yamaclarda, dağlarda, vadilər qucağında

Məğlubiyyət bilməyən xalqın qalib səsi var.

 

Məhsəti qəzəlləri bu diyarın köksü tək,

Ürəklərdən yer aldı - bir müqəddəs can kimi.

Nizami dastanları xalqın öz duyğusu tək,

Həmişə yaşarıdır - əbədi zaman kimi.

 

Qandaşım, qarındaşım, qardaşım Səməd Vurğun,

Könül təsəllisiyçün tarixdən dediyim bəs.

Sən öz xalqın şairi, xalqlar əbədi durğun

Damarında qanındır, ürəyindəki nəfəs.

 

Sənin şeirlərinin şöhrəti dünyayla bir,

Bugünün sənədidir, gələcək xəzinəsi.

Üfüqləri titrədən bir ildırım səsidir,

Bir azər aslanının əzəmətli nərəsi.

Sən ağsaçlı Qafqazda, mən Mavərəunnəhrdə,

Nurşirəvan qəsri tək hər ikimiz yüksəldik.

Bizim şöhrət-şanımız neçə kənddə, şəhərdə,

Dan çağı tək qızardı, düşmən köksünü dəldik.

 

Xalqımız, Vətənimiz, Dövlətimiz, Möhrümüz,

Hamısı min-min illər olacaqdır bərqərar.

Yenilməz inamımız, qüdrətimiz, mehrimiz,

Bizim güvənc yerimiz - uluların ruhu var.

 

Ən yaxın dostlarımı bir-bir yada salarkən,

Səməd Vurğun adını söylərəm qürur ilə.

Çünki biz bir yaşadıq, qoşa yazıb-yaratdıq,

Qəlbimizdə məmnunluq, bir dünya sürur ilə.

 

 

Yaşar Qasımbəyli

 

Qafur QULAM

Özbəkistanın Xalq şairi

 

525-ci qəzet.- 2022.- 17 may.- S.15.