Böyük İpək yolu

 

(ixtisarla)

 

Gələr, gedər karvanlar,

Gedər, gələr karvanlar.

Qədim ipək yolu bu -

Həm sevinc, həm ərmanlar .

 

İyirmi bir əsrdir,

Həm dözüm, həm səbrdir.

Xalqlar quran qəsrdir -

Gah abad, gah viranlar.

 

Buncalar gen, bu açün,

Bir yanı Çinü-Maçin.

İnsan açsa qucağın

Bil sığar asimanlar.

 

Yerdən göylərə yetmiş,

Ölməz ərlərə yetmiş,

Uluğbəylərdən getmiş

Ulduzlara ünvanlar.

 

Günçıxandan çıxar gün,

Bu yanda yatar hər gün,

Yaponca söylər bu gün

Termizdəki kurqanlar.

 

Böyük, şanlı yoldur bu,

Min millət, bir dildir bu.

Əcdadlardan uzanan

Yenilməz bir əldir bu.

 

Dünya, eylə bir nəzər,

Mənzillərin olsun zər.

Düz əbədiyyətə qədər

Dayanmaz bu karvanlar.

 

 

Yaşar Qasımbəyli

 

Siracəddin SƏYYİD,

Özbəkistanın Xalq şairi

 

525-ci qəzet.- 2022.- 17 may.- S.15.