Füzulinin heykəli önündə

Yellər, nəfəs dərin bir an əsməkdən,

Nəğməli bülbüllər, siz edin yad.

Kərbəla çölündə tənha gəzməkdən

Yorulub, dincəlir Füzuli ustad.

 

Dəniz dalğalanma, gəl, uğuldama,

Şair ilhamına vermə, sən xələl.

Ustad ürəyində şeir doğulmaqda,

Dünyaya gəlməkdə munis bir qəzəl:

 

"Səba, əğyardan pünhan qəmim dildara izhar et,

Xəbərsiz yarımı hali-xərabımdan xəbərdar et..."

 

Yarpaqlar rəqs edər şeir ahəngində,

Çiçəklər sakitcə əyib durar baş.

Mərmər çərhovuzun gümüş camına

Şair gözlərindən damcılayar yaş.

 

Bakı bağlarına çökməkdə axşam,

Günəş şüaları dənizdə süzər.

Şair ürəyindən daşanda ilham,

Göz yaşında axar qəmli bir qəzəl...

 

Aşiqlər yuxular səhərə yaxın,

Füzuli divanın qoynuna qoyub.

Məcnun sevgisinin sehrinə baxın,

Bülbüllər dinləyər budağa qonub.

Xalqım candan sevər sözü, sənəti,

Xalqım nəğmələrə məftundur əzəl.

Bugünü, sabahı, əbədiyyəti

Düşünən qəlblərdə yaşayar qəzəl.

 

Qəzəl olarmı bunca dilruba,

Bu qədər işvəli, bu qədər nazlı.

Mənim şairliyim yalandı, amma

Füzuli şeirinə aşiqəm azı.

 

Məcnun tək olmuşam dəli-divanə,

Dəlisov dalğalar düzünü desin,

Gecələr şeir oxuram mən yana-yana,

Dan yeri, sübh çağı - şahidlik etsin.

 

"Şifayi vəsl qədrin hicr ilə bimar olandan sor,

Zülali şövq-zövqün təşnəyi-diydar olandan sor.

Gözlü yaşlıların halın bilsin mərdümü qafil,

Kəvakib seyrini şəbta səhər bidar olandan sor".

 

Yellər, nəfəs dərin bir an əsməkdən,

Nəğməli bülbüllər, siz edin yad.

Kərbəla çölündə tənha gəzməkdən

Yorulub, dincəlir Füzuli ustad.

 

Dəniz dalğalanma, gəl, uğuldama,

Şair ilhamına vermə, sən xələl.

Ustad ürəyində şeir doğulmaqda,

Dünyaya gəlməkdə yeni bir qəzəl.

 

***

Yaşar Qasımbəyli

 

Erkin VAHİDOV

Özbəkistanın Xalq şairi

525-ci qəzet.- 2022.- 17 may.- S.15.