ADAM GEDİB YOLDAŞ OLUR QUŞLARA

 

Heç gözləmədiyim yerdə vurdu məni eşq...

Belə itki görməyəsən, gülüm, sən.

Görməyəsən yollar necə ağrıyır...

Bir adamın qollarında bu dünya

Şırım-şırım, küçə-küçə ağrıyır...

 

Adam gedib yoldaş olur quşlara...

Yavaş-yavaş öz dilini unudur,

Yavaş-yavaş quş dilini öyrənir...

Ocaq qurub can qovurur hər gecə,

Od dilini, daş dilini öyrənir...

 

Başı da ki, elə qalmaqaldadı...

Baş çəkəsi dərdi hələ daldadı...

Qəlb açası, söz deyəsi kəsi yox,

Əl götürüb döyməyə qapısı.

 

Gendən baxıb bəxtəvərlik verən çox,

Yaxın gəlib halınısa soran yox.

Söz tapılmır təsəlliyə, ümidə,

Elə ahdı, uçub gedir içindən...

Xırda-xırda uşaqlardı yan-böyür,

İşi ki, axşam, sabah çək-çevir...

Belə itki görməmisən, gülüm, sən...

Belə itki görməmisən...

Görmə !..

 

***

 

DUA

 

İlahi, dağına bağışla məni,

Bağışla qurduna, quşuna belə...

Bir ovuc dəstəmaz suyuna çək

Bağışla, yosuna, yovşana belə...

 

İlahi, kim idim, idim axı,

Bircə su damlası, bir toz dənəsi.

Hələ fikrimi çəkirsən elə

Adam olacaqmı Adəm balası?..

 

İlahi, sən məni özümdən qoru,

İlahi, sən məni özündə saxla.

Şeytan heç, sən məni timsahdan qoru,

Daim gözlərinin önündə saxla.

 

Bu gecə uzandı, yata bilmədim...

Ətrini almağa söz göndər mənə.

İnsanam, yolumu aza bilərəm,

Üstündə gəzməyə köz göndər mənə.

 

Mən, səndən rahatlıq diləmirəm ki..,

İlahi, yağışa bağışla məni.

Küləyə, şimşəyə, qara bağışla,

Bağışla, bağışla, bağışla məni...

 

***

 

BİR ATIM DƏRD

 

Çıxıb getdin...

Yenə oldu qaranlıq.

Yenə üfüq zarıdı,

Yenə gün bir urfalıq...

 

Heç demədin, demədin

Gedərəm, bu qız ölər!..

Burnunda arı iyi

Bu cavanca yaz ölər...

 

Necə ölçüb biçəsən,

Burda yıxılmış vaxtı...

Bir gecəlik yuxuyçun

Bir atım DƏRD yoxdu...

 

Atəşkəsdi eləcə

O sərhəddən mənəcən...

Tikanlı məftillərdə

Quş sevgisi dən-əcəl...

 

Yırğalanır bu qayıq,

Adamsız

dənizimdə.

Bir gözləmək əmri yaz

Bu solğun bənizimdə...

 

Sonra get.., get, durma get...

Get, bir görüm səni.

Get, azım, çoxum mənim,

Get, varım, yoxum mənim...

 

***

 

DARIXMAQ VAXTI

 

Darıxmaq vaxtıdı təqvimdə..,

Əlimdə

bir fincan kəklikotu çayı

mən qoşuldum darıxanlara...

 

Alnımdakı yazıları

oxuya bilən tapılmadı...

Olmadı

köhnə təqvimi çıxarıb

yenisini asan...

 

Gözləməkdən

darıxıb getdi baxtım da...

getdi, küsdü hamıdan...

getdi..,

qoşuldu küçə uşaqlarına...

 

siqaret çəkmək öyrənəcək...

yalanı vərdiş edəcək..,

sonra da

and içəcək yalanlarına...

 

***

 

ANAM YUXUMA GƏLMİR

 

Məndən uzaq dolanır,

Adam yaxına gəlmir.

Nədən küsüb bilmirəm,

Anam yuxuma gəlmir.

 

Xənalı saçlarının

Ətri dolur burnuma.

Əlləri qanad çalıb

Gəlib qonur alnıma...

Anam yuxuma gəlmir.

Ürəyimin təpəri,

Dizlərimin taqəti,

Gözlərimin nuruydu...

O, mənim tanrım idi,

Yaradanla yarıydı...

 

Haçan yır-yığış etdi,

Necə getdi.., bilmədim.

Məni yuxuya verib,

Gecə getdi...

bilmədim...

 

O gedəndən dəyişib

Evimin qibləsi .

Öz əliylə əkdiyi

Ağacın kölgəsi .

 

Sözüm, sovum dəyişib,

Rəngim, ruhum dəyişib,

Havam, suyum dəyişib...

Ağzımın tamı itib

Dadım, duzum dəyişib...

 

...Bilsə bağrı çatlayar

Anam halımı bilmir...

Elə görməsin deyə,

Yəqin yuxuma gəlmir...

 

***

 

DAYAQSIZ GÖY

 

Sanki havadan asılıb,

Bu göyün dayağı yoxdu.

Haqq öz qələmiylə çəkib,

Bircə yad boyağı yoxdu.

 

İsinmir soyuq odası,

Çıxmır canından qadası.

Olubdu eşqin butası

Başında sadağa.., yoxdu.

 

Bəla, bəla üstən gəlir,

Dənizlər izini yuyur.

Küləklər ətrini yayır,

Saçının darağı yoxdu...

 

Bir otaqdı, bir eyvan,

Bir ayaqdı, bir nərdivan.

İplik-iplik, damar-damar

Damının suvağı yoxdu...

Burumlanır qalxır tüstü,

Xumardı, bimardı, məstdi...

Şahnaza olanlar dərsdi

Başqa umacağı yoxdu...

 

***

 

TÜSTÜ GÖZƏLƏ

 

Ocaq yanır..,

burum-burum olub

qalxır tüstü

"tüstü gözələ",

"tüstü gözələ" deyib

sağa, sola burulur

ocaqçının büstü...

Yüz illərdi

tüstü gözəli tapır,

ocaqçı yorulur...

amma hər baxanda

bir az ruhum durulur...

 

Ocaq yanır...

o çağ yanır...

bu çağ yanır...

zaman

keçmişdən gələcəyə uzanır...

Tüstü gözələ...

 

***

 

DÜNYANIN DİVARINDA ŞƏKİLDİ ŞAİR

 

Gecələr onun odasıdı,

dünyanın divarında isə şəkildi şair...

kimsəsizlər adası,

yorğun dəniz,

ac balıqdı...

 

Qorxulu filmlər göstərən

böyük ekran televizor kimidi...

hər kəs öz şəklinə baxır,

öz xəyallarında üzür,

özü kimi kimsəsizləri axtarır...

 

***

 

APARIR YOLUN ÇAPARI

 

Gələndə eşqin havası,

Ağlını başdan aparır.

Yaddaşını suya çəkir,

Yolu yoxuşdan aparır.

 

Nağıl deyənin çoxalır,

Ağıl verənin çoxalır.

Çoxunun qəlbi yuxalır

Adını daşdan aparır...

 

Sökülürsən düymə-düymə,

Doğranırsan qiymə-qiymə.

Oxuyursan "dəymə-dəymə",

Gözünü yaşdan aparır...

 

Aparır.., aparır elə,

Bu yolun çaparı elə...

Öldürür "can-can" deməkdən

Dilimin qabarı elə...

Ağrılar huşdan aparır...

 

 

Şahnaz ŞAHİN

 

525-ci qəzet.- 2022.- 25 may.- S.23.