"Psixoloq-alim Əbdül Əlizadə" adlı virtual sərgi təqdim edilib

 

Bu il görkəmli psixoloq-alim, Əməkdar elm xadimi, "Şöhrət" ordenli professor Əbdül Əlizadənin 90 illik yubileyi tamam olur.

Əbdül Əlizadə pedaqoji fəaliyyətinə 1955-ci ildə Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində başlamışdı. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun psixologiya kafedrasında müəllim, baş müəllim dosent vəzifələrində çalışmışdı. O, 1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun aspiranturasını bitirib. İstedadlı psixoloq "Şagirdlərin yaradıcı təxəyyül fəaliyyətində analiz sintez proseslərinin xüsusiyyətləri" mövzusunda namizədlik, 1976-cı ildə isə "Cinsi dimerfizm şəxsi qarşılıqlı münasibətlərin psixoloji problemləri" doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib. Bir psixoloq kimi onun elmi yaradıcılığında şagirdlərin yaradıcı təxəyyül mövzusu xüsusi yer tutur. Gənc alim bu mövzunu müxtəlif aspektlərdən tədqiq edərək orijinal elmi-praktik nəticələrə gəlmişdi. Təhsil psixologiyası sahəsində apardığı tədqiqatları təkmilləşdirməklə yanaşı, o, etnopsixoloji məsələlərin öyrənilməsinə diqqəti artırmış, təhsildə şəxsiyyətin etnopsixoloji zəmində formalaşdırılması ideyasını irəli sürmüşdü.

Ə.Əlizadə məktəbi fərdiyyət psixologiyası ilə daha yaxından bağlı olmuş, onun etnopsixoloji, cinsi, mənəvi, yaradıcılıq aspektlərindən öyrənilməsini əsas vəzifə kimi qarşıya qoyub.

 O, elmi fəaliyyətinə görə bir sıra orden medallarla, o cümlədən, "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunmuş, "Əməkdar elm xadimi" fəxri adına layiq görülmüşdü.

Görkəmli psixoloq-alim Ə.Əlizadənin 90 illik yubileyi münasibətilə M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən "Psixoloq-alim Əbdül Əlizadə" adlı virtual sərgi hazırlanıb. Virtual sərgidə fotolar, Ə.Əlizadənin müəllifi olduğu kitablar haqqında yazılan məqalələr nümayiş olunur.

Eyni zamanda, Milli Kitabxanada Əbdül Əlizadənin həyat yaradıcılığını əhatə edən ənənəvi kitab sərgisi açılıb.

 

525-ci qəzet.- 2022.- 21 oktyabr.- S.9.