Akademik Tofiq Köçərli haqqında roman-hekayət

 

PROFESSOR RAFİQ ƏLİYEV MƏRHUM ALİMLƏ BAĞLI XATİRƏ VƏ DÜŞÜNCƏLƏRİNİ QƏLƏMƏ ALIB

 

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rafiq Əliyevin "Ruhla söhbət" kitabı rus dilində işıq üzü görüb. Kitab tarixçi-alim, akademik Tofiq Köçərliyə həsr olunub. Nəşrdə yer verilən materiallar əsasən alimlə dialoq şəklində qələmə alınıb. Müəllif bunu alimin işıqlı xatirəsinə dərin hörmət bəsləməsi ilə əsaslandıraraq, həm oxucunun Tofiq Köçərli şəxsiyyətini daha yaxından tanımasına yardım etmək istədiyini vurğulayıb. "Giriş"də müəllif oxuculara müraciət edərək kitabın yazılma səbəbini belə açıqlayıb: "Bütün hadisələrin səbəbi var. Tofiq Köçərli haqqında xatirələrin yazılması da qızı İradə xanımın akademikin yaxın qohumu, həyat yoldaşım Nüşabə xanımın arzusu səbəbindən yaranıb. Mən bu arzuya həvəslə qoşularaq kitabı yazmağa qərar verdim. Necə alınmasından asılı olmayaraq, artıq qarşınızda akademik haqqında roman-hekayət janrında yazılmış kitab durur. Ciddi mühakimə etməyin. Bu, sadəcə mənim müdrik adamla söhbətimdi. Bu müdrik adamın mənəvi irsinin gələcək nəsillərə lazım olacağını düşünərək, bu söhbəti qələmə aldım".

Müəllif Tofiq Köçərli haqqında xatirələri qələmə almağın çətinliyindən də bəhs edib: "Uzun zaman Tofiq Köçərli haqqında xatirələrimi yaza bilmədim. Çünki onun fiziki yoxluğu ilə barışmaq mənim üçün asan deyildi. Onun barəsində keçmiş zamanda danışmaq mənim üçün çox ağırdır. Amma mən iradəmi toplayaraq özümə təlqin etməyi bacardım ki, o, yalnız cismani olaraq aramızda deyil, ancaq onun ruhu bizimlə birgədir". Roman-hekayət müxtəlif başlıqlar altında toplanan yazılardan ibarət olsa da, bütövlükdə Tofiq Köçərli şəxsiyyətinin oxucuya naməlum qalan cəhətlərini açır. Həmin yazılar vasitəsilə oxucular Tofiq Köçərlinin həyatı, yaradıcılığı, düşüncə və fikirləri, müxtəlif hadisələrə baxışını öyrənmək imkanı əldə edə bilərlər. Kitabda həmçinin alimin oxuculara dəyərli məsləhətləri də təqdim olunub. Bu məsləhətlər, insanlarla ünsiyyət qurma bacarığı da daxil olmaqla, müxtəlif məsələləri əhatə edir.

Qeyd edək ki, Rafiq Əliyev 13 kitabın və 250-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. Ancaq "Ruhla söhbət" müəllifin publisistik janrda yazdığı ilk kitabdır.

 

 

Sevinc MÜRVƏTQIZI

 

525-ci qəzet.- 2009.- 22 aprel.- S.7.