"Kinomuzun yeniləşməyə ehtiyacı var"

 

ƏLİSƏFTƏR HÜSEYNOV: "KİNOMUZUN ƏSAS PROBLEMLƏRİNDƏN BİRİ BU SAHƏDƏ MÜHAFİZƏKARLIĞIN HƏLƏ DƏ ARADAN QALXMAMASIDIR"

 

Sənətşünaslıq namizədi, kino nəzəriyyəçisi, hərbi jurnalist Əlisəftər Hüseynov 1959-cu ildə Göyçayda dünyaya gəlib. Jurnalistika fakültəsini bitirən Ə.Hüseynov əsasən kino sahəsində maraqlı araşdırmaların məqalələrin müəllifidir. İndiyədək Ə.Hüseynovun "Həsən Məmmədov", "Döyüş havası", "Kino: yuxudan reallığa", "Kino poeziya", eləcə bugünlərdə "Tanış mövzuda variasiyalar" kitabları işıq üzü görüb. Hərbi jurnalistika sahəsindəki fəaliyyətinə görə Ə.Hüseynov "Qızıl qələm" mükafatı ilə təltif olunub. Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin keçirdiyi müsabiqədə "Ən yaxşı kino tədqiqatçısı" nominasiyası üzrə qalib seçilib. Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.

Bu gün - iyulun 1- Ə.Hüseynovun 50 yaşı tamam olur. Yubilyarla söhbətimizdə kinonun müasir problemləri gələcək perspektivləri barəsində, son günlər çap olunan kitabı başqa mətləblər haqqında onun fikirlərini öyrəndik.

- Mən əsasən incəsənət publisistikası ilə məşğul olmuşam. İncəsənətin kino sahəsi isə məni özünə hələ tələbəlikdən cəlb edib. Gənclik illərindən kino nəzəriyyəsi və estetikası ilə məşğul olmağa başladım. Kino mənim üçün canlı, hərəkətdə olan təsvir üzərində qurulmuş həyat modelidir. İncəsənətin bu sahəsində insanın iç dünyası ilə bağlı cəhətlər çoxdur. Kino mənim nəzərimdə eyni ilə şeir kimi dünyanın sükutunun, lallığının səsidir, ifadəsidir və yalnız kino dili ilə verilən yaddaşdır, fikirdir, səs-söz ekvivalenti olmayan duyğuların, hisslərin kompleks birləşməsidir. Hələ uşaqlıqdan məni sirli, şübhəli bir maraq kinoya çəkib. Həmin marağı təmin etməyə nə dərəcədə nail olduğumu isə, yəqin ki, kitablarımı oxuyanlar, kinoşünaslar, tənqidçilər deyə bilərlər. Hər halda, bu sahə üzrə bir iş görməyə çalışmışam.

- Bu gün kino nəzəriyyəsi sahəsində müəyyən boşluq var. Bununla bağlı siz kitablarınızda əsasən hansı sahələri işıqlandırmağa üstünlük verirsiniz ki, bu boşluğu doldurmağa müvəffəq olasınız?

- Təkcə kino nəzəriyyəsi deyil, kinoşünaslığın başqa sahələri də, incəsənətin başqa istiqamətlərinə nəzərən, yaxşı inkişaf etməyib. Bunu kinomuzun özünün zəif olması ilə əlaqələndirənlər də var. Mən də bu fikirlə razılaşıram. Həqiqətən, incəsənətin bəzi sahələrinin nəzəri istiqaməti ilə müqayisədə kino bir qədər uduzur. Kino nəzəriyyəsi ilə məşğul olmağa başlayanda da bunu nəzərə almışam. Elə sahələri işıqlandırmağa çalışmışam ki, Azərbaycan kinosunun öyrənilməsi, tədqiqi və təhlili işinə müəyyən töhfələr verə bilim. Kinonu, əsasən incəsənətin başqa sahələrilə müqayisədə araşdırmağa üstünlük vermişəm. Təvazökarlıqdan uzaq çıxmasın, kinonun poeziya ilə əlaqəsini Azərbaycanda ilk dəfə mən araşdırmağa başlamışam. Düzdür, bu məsələ ilk baxışdan ənənəvi təfəkkürə uyğun gəlmir, amma mən bu məsələlər arasındakı əlaqəni tapmağa çalışmışam. Eləcə də ekran sənətində musiqinin, melodiyanın rolunu, tamam yeni bir planda izah və şərh etmək üçün göstərdiyim cəhd də, məncə, uğursuzluğa düçar olmayıb. Ekran təhkiyəsinin strukturunu ənənəvi prinsiplərdən fərqlənən modellər üzrə formulə eləmişəm.

- Gələcəkdə kinonun indiyədək müraciət etmədiyiniz daha hansı sahələrini araşdırmaq arzusundasınız?

- Texnologiyalar əsrində yaşayırıq. İndi xarici ölkələrdə elə filmlər çəkirlər ki, zalda nümayiş olunan kadrlara müvafiq ətirlər yayılır. Məsələn, gül göstərilir, ətri salonda hiss olunur. İlk baxışdan bu, çox cəlbedici görünür. Ancaq bu, mənim fikrimcə, kinonun estetikasına qarşı çevrilən bir texnoloji nüansdır. Çünki bu, kinonun qavranılması prosesinə mane olacaq. Onu da qeyd edim ki, dünya kinosunda qəbul olunmuş Eyzenşteyn montaj sistemi var. Bununla yanaşı, yüzdən çox montaj növü də dünya kinosunda istifadə olunur. Araşdırmaq istərdim ki, bu montaj növləri kinonun dilini zənginləşdirməyə, yoxsa korlamağa xidmət edir? Sadaladığım bu məsələlərlə bağlı tədqiqatlar aparmaq fikrim var.

- Sizcə, milli kinomuzda tənqid olunası hansı məqamlar daha qabarıq gözə çarpır?

- Milli kinomuz hazırda keçid dövrünü yaşayır. Kino həm təbiət, həm incəsənət əsəridir, həmçinin də bazar məhsuludur. Bunları uyğunlaşdırmaq, onların vəhdətinə nail olmaq üçün yüksək peşəkarlıq tələb olunur. Bu baxımdan Azərbaycanda kino təsərrüfatının müxtəlif sahələri tam şəkildə formalaşmayıb. Zənnimcə, kinomuzun əsas problemlərindən biri bu sahədə mühafizəkarlığın hələ də aradan qalxmamasıdır. Sanki bizim əksər rejissorların dünya kinosunda gedən proseslər, estetik təmayüllər, hərəkatlar və cərəyanlardan xəbərləri yoxdur. Dövlət hesabına yeni çəkilmiş filmlərdə 1970-80-ci illərin təfəkkürü, ab-havası hiss olunur. Mövzu, üslub, dil, həyatı qavramaq, problematika baxımından kinomuzun yeniləşməyə ehtiyacı var.

- Hərbi jurnalist kimi fəaliyyət göstərdiyiniz illər barədə fikirlərinizi bilmək də maraqlı olardı...

- 1985-ci ildən 93-cü ilə qədər qəzetçi kimi fəaliyyət göstərmişəm. 1993-cü ildə məni ehtiyatda olan zabit kimi orduya çağırdılar. Peşəm nəzərə alınaraq, Müdafiə Nazirliyinin mətbu orqanına hərbi müxbir təyin olundum. Bu həm də mənim bir vətəndaş kimi borcum idi ki, Silahlı Qüvvələrimizdə xidmət edim. Mən hərbi jurnalist kimi həmişə cəbhə bölgələrində olurdum, qaynar nöqtələrdən reportajlar hazırlayırdım. Hazırda yenə Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Nəşriyyatında çalışıram. O illərdə hərbi fəaliyyətimlə yanaşı paralel olaraq kino ilə bağlı araşdırmalarımı da davam etdirirdim. Hərbi xidmətdə ola-ola, 2007-ci ildə "Ekran sənəti və poeziyanın qarşılıqlı əlaqələri" mövzusunda dissertasiya müdafiə elədim. Eləcə də hazırda Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində kino tənqidindən mühazirələr oxuyuram.

- Ənənəvi yubiley sualı ilə müraciət etmək istərdim: Ötən yarım əsrlik ömrünüzdə nə sizi qane edib, nədən narazı qalmısınız?

- İnsan yaşlaşdıqca adama elə gəlir ki, zaman qaçır, məkan da kiçilir. Bilmirəm, nə ilə bağlıdır ki, yaşlaşdıqca zamanın daha sürətlə ötüb-keçdiyinin fərqinə varırsan. Cavanlıqda adam elə fikirləşir ki, hələ qarşıda nə qədər vaxt var, işlərimi sonra görərəm. Amma bununla belə, deməzdim ki, vaxtımı boş keçirmişəm. Ömrüm boyu incəsənətlə məşğul olmuşam, həm də vətənimə şərəflə xidmət eləmişəm, Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Fəxr edirəm ki, 14 il ərzində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində öz qələmimlə ordu quruculuğuna töhfələr verməyə, şərəfli ömür yolu keçən zabit və əsgərlərimizin portretlərini yaratmağa çalışmışam. Əməyim də lazımınca qiymətləndirilib. Müəyyən çətinliklər olsa da, alnıaçıq, üzüağ yaşadığım üçün ömrümdən razıyam.    

 

 

Sevinc MÜRVƏTQIZI

 

525-ci qəzet.- 2009.- 1 iyul.- S.7.