Millətin xilaskar obrazı səhnədə

 

C. Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı ötən ay Teatr Xadimləri İttifaqının tamaşa salonunda Aqşin Babayevin "Xilaskar" tamaşası ilə tamaşaçıların görüşünə gəldi. Tamaşa 1990- illərdə Respublikamızda yaranmış ziddiyətli hadisələrdən, Gəncədə baş vermiş qardaş qırğınından, müxtəlif satqınlıqlardan Ulu Öndərin xilaskarlıq missiyasından bəhs edir.

Onu da qeyd etməliyik ki, Heydər Əliyevin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş bu tamaşa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tövsiyəsi və Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə hazırlanıb. Sənədli-publisistik dram janrında hazırlanmış tamaşanın quruluşçu rejissoru Oruc İzzətoğludur (Qurbanov). Tamaşada hadisələrin cərəyan etdiyi əsas məkanlar Milli Məclisin iclas salonu və sədrin kabinetidir. Tamaşanın iştirakçılarına gəlincə, əsas obraz Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin bədii obrazıdır. Milli Məclisin deputatları, sədr, köməkçi və Ulu Öndərimiz olmaqla tamaşada daha bir obraz ara-sıra diqqətimizi cəlb edir. Bu səhnənin arxasından və müxtəlif bucaqlarından baxışları bizə tuşlanan kütlədir. Sanki tamaşada cərəyan edən hadisələrin daha bir iştirakçısı kütlə və xalqdır. Hadisələrin inkişafı boyunca kütlə bəzən öz sözünü desə də, daha çox hallarda susur, müşayiətedici funksiyasını daşıyır. Hadisələri izləyən və hər şeyi yaddaşına yazan kütlədir. Əsər janrı etibarilə sənədli-publisistik dramdır və stenoqrafik sənədlər əsasında yazılıb. Təsvir olunan hadisələr yaxın keçmişimizdə baş verdiyi üçün hamımızın yaxşı yadındadır. Tamaşada XX əsrin 90-ci illərində baş vermiş hadisələr təsvir olunur. Quruluşda kütlənin rəsmi verilmiş dəzgahlardan istifadə olunmaqla, rejissor həm də Milli Məclisin iclas salonunu səhnədə verir. Bu işlənmiş üsul olsa da, bu tamaşa üçün yerinə düşür. Ölkədə qarmaqarışıqlıqdır, Milli Məclis və onun sədri vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilmirlər. Deputatların əksəriyyəti şəxsi mənafeləri haqqında düşünürlər və bu zaman Gəncədə qarışıqlıq düşür. Xanım sədr (İsmayılova Elmira) çaşqın nəzərlərlə,özünü itirmiş vəziyyətdə qarşımızdadır. Aktrisa təqdim olunan obrazın xarici rəsmində dəqiq cizgilərə nail ola bilib. Burada çaşqın hərəkətlərlə birlikdə eynək arxasından baxan narahat baxışlar, ləngərvari yeriş və bütün xarici rəsmi tamamlayan daxili rəsmə keçid olan nitqdir. Obraz olduqca baxımlı və rəngarəngdir. Xanım sədr vəziyyətdən çıxış yolu tapmayıb deputatları dinləmək istəyir. Deputatlardan isə təbii ki, heç bir kömək görmür. Deputatlardan ancaq bir nəfər vəziyyətdən çıxış yolunu bilir. Milli Məclis vəziyyətdən çıxış yolu axtarır. Milli Məclisin Ədalət adlı bir əməkdaşı nə etmək lazım olduğunu yaxşı bilir. Müəllif bilərəkdən ədalətli çıxış yolunu tapan obrazın adını Ədalət qoyub. Ədalətin ümid yeri, inandığı şəxs ümummilli liderdir. Ədalət obrazı müəllifin özüdür. Ədalət (Ə.Ərşadov) obrazı dəqiq təsvir olunub. Aktyor hadisələr boyu obrazın hərtərəfli açılışına nail olur. Tamaşanın əsas obrazı ümumilli liderimiz Heydər Əliyevdir. Xalqımızın yaxşı tanıdığı, ən xırda xarakterik cizgilərinə bələd olduğu, yerişi, davranışı, mimikası, danışıq manerasını yaxşı bildiyi Heydər Əliyev obrazını canlandırmaq olduqca çətindir. Sanki Heydər Əliyev obrazı tanınan və bilinən olduğu qədər, həm də olduqca mürəkkəb xarakterli, qüvvətli və yenilməz bir insan idi.

İftixar Piriyev zəngin xarakterli şəxsiyyətin obrazının təsviri üçün əvvəl xarici rəsmin eyniliyinə çalışır. Burada üz cizgiləri, saç düzümü əsas deyil. Heydər Əliyevin danışıq manerası, səsinin tonu daxili rəsmə keçiddir. Lakin daxili rəsmə keçməzdən əvvəl aktyor xarici rəsmi təqdim edir. Heydər Əliyevə məxsus düz qamət, mətin addımlar, qolların aramlı hərəkəti və son nöqtə olaraq inamlı baxışlar. Sədr xanım E.İsmayılova artıq məcbur olub Heydər Əliyevi (İ.Piriyev) tribunaya dəvət edir. Aktyor əyləşdiyi yerdən qalxaraq mətin addımlarda tribunaya tərəf gəlir. H.Əliyevə məxsus mətin və aram addımlar, qəti və inamlı baxışlar bizə yaxın və doğmadır. O, artıq mikrofonun yanındadır. Bir anlıq özünü toplayıb, zalı seyr edir və bizə tanış səs tonu və danışıq manerası ilə nitqinə başlayır. Səsin tonu başlanğıcda nisbətən aşağı olsa da tədricən yüksəlir. Səsi əlin hərəkəti müşayiət edir. Artıq biz ümummilli liderin obrazını aktyorun ifasında tanıyırıq.

Milli Məclisin da bir əməkdaşı Saqal Həmzədir. (S.Nəcəfov). O, satqındır, daim dəyişəndir, vəziyyətə uyğunlaşandır. O, kimin hakimiyyətdə olmağından asılı olmayaraq, ancaq var-dövlət qazanmağı düşünür. Bu qorxaq tipin ifasını aktyor xarici təsvirdə yastı yerişi və hərəkəti, gözlərini qırpa-qırpa baxıb kəkələyən danışığı ilə yaradır. Belələri həmişə qorxulu olurlar. Aktyorun ifası maraqlı və baxımlıdır. Milli Məclisin sədr əvəzi (N.Səfərəliyev) obrazı da aktyorun ifasında maraqlı və inandırıcıdır. O, da xanım sədr kimi vəziyyətdən baş çıxara bilmir. Aktyor ifanı dəqiqliklə çatdırmağa çalışır və buna nail olur. Lakin vəziyyət nəzarətdən çıxdığı üçün onu dərk etmək, anlamaq və çıxış yolu tapmaq heç hər sıravi siyasətçinin işi deyil. Deputatların özlərinin etiraf etdikləri kimi belə vəziyyəti ancaq H.Əliyev fenomeni çözə bilər və belə də olur. Milli Məclisin daha bir obrazı sədrin müavini (M.Rzayev) obrazıdır. O da, çaşqındır. Ümumiyyətlə, belə çaşqınlıq o dövrün siyasətçilərinə xas olan keyfiyyət idi. O da, bir çoxları kimi H.Əliyev dövrünün keçib getdiyini və bir daha təkrar olunmayacağını düşünür. Aktyor vəziyyəti doğru-dürüst çatdırmağa cəhd edir və buna nail olur. Milli Məclis sədrinin köməkçisi (E.Heydərova) obrazı bir növ sədr ilə əməkdaşlar və deputatlar arasında əlaqələndiricidir. Bütün gizli və açıq xəbərlər ancaq ondan çıxır. O, əməkdaşları və deputatları bir növ yaranmış vəziyyətə kökləyir. Onun özünün daimi fikri, mütləq qərarı yoxdur. Aktrisa obrazın təsvirində rəngarəng cizgilərdən istifadə edir. O, lazım olanda dalaşqan, lazım olanda isə həlimdir. Təqdimatda aktrisa o dövrün əsl məmur tipidir. Milli Məclisin əməkdaşlarından başqa tamaşada diqqəti cəlb edən xalqın seçdiyi deputatlardır. Bu deputatları fərqləndirən cəhətlər az olsa da, ümumi cəhətləri xeylidir. Onların əksəriyyəti Heydər Əliyev fenomeninə inanmır. I deputat V.Kərimov xalqın sevimli şairidir. Obraz aktyorun ifasında maraqlı və baxımlıdır. O, şairdir, şeir, sənət adamıdır. Vaxtilə Heydər Əliyev ona və onun kimilərə həmişə qayğı və diqqətlə yanaşıb. Ona görə də şair ümumilli liderin yaxşılıqlarını unutmur. Onun siyasət aləmində inandığı yeganə şəxsiyyət Heydər Əliyevdir. İfa baxımlı, inandırıcı və tanınandır. Daha bir deputat (M.Rzayev) o dövrün asanlıqla tanınan siyasətçi obrazıdır. O da, başqaları kimi çaşqındır. İfa maraqlıdır, baxımlılığı ilə diqqəti cəlb edir. II deputat (N.Rüstəmov) hansı halda, hansı vəziyyətdə, necə hərəkət etməyi əvvəlcədən hesablayandır. O, çığırır, bağırır, lazım gələndə isə susmağa üstünlük verir. Bu ifa da ümumi ansambldan ayrılmır. Daha bir deputat obrazı (P.Gülməmmədov) maraqla baxır. Bu obraz ümumi ansamblda seçilir və diqqəti cəlb edir. V deputat obrazını yaradan S.Bayramov daha çox çığır-bağırı ilə diqqəti cəlb edən, tez coşub, tez özündən çıxandır. Hər iki obraz az fərqli və daha çox ümumidirlər. Dörd qadın deputat obrazları da diqqəti cəlb edir. T.Abdullayeva, N.Niftəliyeva, L.Lalayeva, E.Əliyeva müxtəlif tipli qadın deputat obrazları yaradırlar. Obrazlardan hər biri maraqlıdır inandırıcıdır.

Lakin bu tamaşa rejissor tərəfindən Heydər Əliyev obrazı üzərində qurulub. Burada deputatlar ayrı-ayrı fərdlər olsalar da, əslində ümumiləşdirilmiş obrazlardır. Kütlə bir görüm bucağı, deputat qrupu və Milli Məclis başqa görüm bucağıdır, III tərəfdə isə, ümummilli liderdir. Deməli, bir tərəfdə kütlə, o biri tərəfdə Milli Məclis, III tərəfdə isə ümumilli liderdir. Tamaşa titanik qüvvələrin mübarizəsidir. Hər xalqın, hər millətin bir xilaskarı olur. Tarixən bu belədir.

Bizim xalqın, bizim millətin xilaskarlıq missiyası Heydər Əliyevin üzərinə düşür. Məhz bu səbəbdən Heydər Əliyev ümumilli lider adına layiq görülüb. Tamaşanın musiqi tərtibatı hadisələrə uyğun seçilərək tamaşanın tempo-ritmini verə bilir.

A.Babayevin "Xilaskar" tamaşası C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının uğurlu işi sayıla bilər.

 

 

Çingiz ƏLƏSGƏRLİ,

teatrşünas dramaturq

 

525-ci qəzet.- 2009.- 12 iyun.- S.7.