BEZDİM

 

Dərd dərdin əlini tutur

 

Ramiz Rövşən

 

Olanlar olmuşdu mənə

Olmayanlar gəldi yenə.

Dərd dərdin əlindən öpüb,

Gülümsədi bir-birinə.

 

Sordum var çəkiləsi?

Dinəmmədi heç birisi.

Didibdilər sevincimi,

Ələ gəlmir bir tikəsi.

 

Ha istədim kənar gəzim,

Dərdlər kənar gəzmədi heç.

Dərdlərin əlindən bezdim,

Onlar məndən bezmədi heç.

 

Buraxmırlar ki, yaxamı,

İtkin salıblar yuxumu.

Bir əlləri başımdadı,

Yaman çəkirlər "qayğı"mı.

 

Dərd tapır dərd çəkəni,

Bunun varmı ki, çarəsi?

Didibdilər sevincimi,

Ələ gəlmir bir tikəsi...

 

 

ÖLMƏK NƏ QƏRİB BİR ŞEY ANNE

 

Türk mahnısı

 

Ölmək qərib bir şey anne,

Qoxlayamadığın çiçəklər açar yenə,

Saçına toxunamayacaq küləklər əsər yenə...

ətrini duymadığın çiçəkləri,

saçına toxunmayan küləkləri

sevmək qərib bir şey.

Ölmək qərib bir şey anne...

Yenə günəş batır, ay çıxır,

yenə kimsə darıxır.

Səni islatmayan yağışlar yağır,

Yağır üstünə.

Ölmək qərib bir şey anne,

Səndən sonra yenə

hamı bir-birinə oxşayır.

Sənnən sonra yenə

kimsə sənə oxşamır.

 

MUĞAYAT OL

 

Qara torpaq muğayat ol anamdan

 

Zakir Fəxri

 

Aman torpaq muğayat ol anamdan

Ana dedim onun kimi sənə .

Sinəsində uyuyardım bir zaman,

İndisə o uyuyubdu sinəndə.

 

qarası, ağı doymayan

Saçlarını bir az oxşa, tumar çək.

Aman torpaq, muğayat ol anamdan,

Üz-gözünə bir azca da sığal çək.

 

Ha böyüdüm uşaq oldum mən ona

Ana qəlbi dincəlmədi bircə an.

Sığınıbdı uşaq kimi qoynuna,

Ana kimi muğayat ol anamdan.

 

Hey gizlədi ürəyində hər qoru,

Ömründəki borandan, qardan

Mən qoruya bilmədim ki, sən qoru

olar ki, muğayat ol anamdan...

 

Həsrətiylə için-için yanıram,

Gizli qalsın, dərdə salar anamı.

Onsuz bir gün gedəcəyəm yanına,

Ona kimi muğayat ol anamdan.

Ana kimi muğayat ol anamdan...

 

***

Ana,

Bir vaxt qocaldığına ağrıyardım,

İndi qocalmadığına ağlayıram...

 

 

BİZ OLMADI

 

Hərənin öz havası,

Havamız bir olmadı.

Hərənin öz dünyası

Dünyamız bir olmadı,

mən sən ola bildim,

sən mən ola bildin,

Biz olmadı əslində.

Hər cığırda, hər izdə

Axtardınmı məni sən?

Hər baxışda, hər gözdə

Səni görmədim ki, mən?

mən sən ola bildim,

sən mən ola bildin,

Biz olmadı əslində.

Elə "sevirəm" dedik,

sevməyi asan bildik.

Gah küsdük, gah barışdıq,

sevgini oyun bildik,

mən sən ola bildim,

sən mən ola bildin.

Biz olmadıq əslində.

Axtarmayaq günahkar

Günahlar da bizimdi

Bədbəxt olmağa var,

Xoşbəxt olmaq çətindi...

mən sən ola bildim,

sən mən ola bildim.

Lap bir azca, azacıq

Biz ki heç "biz" olmadıq...

 

***

Qumar oynayan

İki oyunçudu insan-zaman.

Biri uduzan, biri udan.

Nəyi varsa uduzub anbaan

Sonda ölümü udur insan.

 

Qurtuluş

 

Boğ içindəki nifrəti,

Hələ nifrətdən

xoşbəxt olan olmayıb.

Uzaq ol xəyanətdən,

hələ xəyanətdən

Xoşbəxt olan olmayıb.

Xoşbəxt ola bilmədiyin varsa

Şeytan əməlidi.

Qurtul onlardan.

Xilas ol içindəki şeytandan.

Xilas ol ki, xoşbəxliyi duyasan

Xoşbəxt olasan.

 

 

SORĞU

 

Dünya səndən gedən var,

kimdi gedən bildinmi?

Bir "xoş getdin"dedinmi?

Deyə bildinmi?

Yola saldınmı ürəyiycə?

ya ürəyincə...

Dünya sənə gələn var,

kimdi gələn bildinmi?

Bir "xoş gəldin"dedinmi,

deyə bidinmi?

Qarşıladınmı ürəyiycə?

Ya ürəyincə...

 

 

DÜNYA MƏNƏ DAR GƏLİR

 

Nəm dolubdu gözümə,

Gülmək mənə ar gəlir.

Yer tapmıram özümə

Dünya mənə dar gəlir.

 

Bu həyatdı bilirəm,

Kim ağlayır, kim gülür.

Mən ki, gülə bilmirəm

Dünya mənə dar gəlir.

 

olsun yer kürəsi

ölçüsünü dəyişmir?

Yurdum tikələnibsə

Dünya mənə dar gəlir.

 

Ana dedim vətənə,

Anam yaralı gəzir.

Bir yer göstərin mənə,

Dünya mənə dar gəlir.

 

Dünya mənə dar gəlir

Torpağım var yad əldə.

Bu dərdi çəkən bilir

Nələr çəkirəm mən ...

 

Əzizim gözüm gülər,

Ürəyim gözüm gülər.

Düşmənə dar eyləsəm

bu gen dünyanı əgər,

yer taparam özümə,

mənim üzüm gülər.

 

Ədalət.-2015.-21 fevral.-S.13.