Dilimi, sirrimi məndən yaxşı bilən

könül dostum Rüstəm Kamala

 

Gözlərə inana bilmirəm daha,

Qaşların dilini biləndən bəri.

Elə güləndə də ağlayır gözüm,

Yaşların dilini biləndən bəri.

Nəfsimdən utandım, gözümü dandım,

Özümü tapdıqca özümü dandım.

Unutdum dilimi, sözümü dandım,

Quşların dilini biləndən bəri.

Sönməyi öyrənib, alışa bildim,

Alışıb, sönməklə barışa bildim.

Dil tapıb, Tanrımla danışa bildim,

Daşların dilini biləndən bəri.

 

 

Ədalət.- 2015.- 11 iyul.- S. 10.