Gənc şairin şeirləri

Elnur Uğur Abdiyev

Məni

 

Hələ ki bəxtimin yelləncəyində,

Yelləyir sevgiylə küləklər məni.

Göy qanadlı yelkən fikirlərimlə ,

Göylərə qaldırır mələklər məni.

Sözüm su,təşnələr gəlir içməyə,

Misram zəmi aclar gəlir biçməyə.

Elə bir dənəm ki gözdən keçməyə,

Qorxutmur xırda göz ələklər məni.

Gizli mətləblərə sirr açarıyam,

Zamanın hesabı,vaxt ayarıyam.

Yaşamaq eşqinə bir ac arıyam,

Çağırır vüsala çiçəklər məni.

 

Ömür biletim

Özüməcən getməyə,

Vardır ömür biletim.

Qorxuram ki,yetməyəm,

Bir dəfədir limitim.

Getdiyim hər yol mənəm,

Fikirim yoxdur dönəm.

İstəsəm,nə vaxt sönəm,

Hey alışır ümidim.

Fırladır ömrün oxu,

Yoxda var,varda yoxu.

Bitmə,ey nağıl yuxum,

Mən alma istəmədim.

 

Sonda

Yollar uzun,bəxt avara,

Taleyin gözü qan sızır.

Bəxtimlə çəkəcəm dara,

Zaman adında qansızı.

Döyəcək başına əllər,

Qalxacaq göyədək üsyan.

Donacaq gözümdə gözlər,

Məndə dayananda zaman.

O günü qaldırıb yerdən,

Eşqimin çiyinlərindəcə,

Qurtarıb bəxt adlı dərddən,

Gedəcəyəm dəcəl-dəcəl.

Arxamda cansız bədənlər,

Önümdə diri kəfənlər.

Yol uzunu yol yeyənlər,

Bir özü yeyilənlər.

Bir gün üstümdə dayanıb,

Bir qara daş boylanacaq.

Məni bu gün daşlayanım,

Onda daşı oxşayacaq.

 

Hərblər

Bu hərb-savaş,

güllərin köçündən,

güllələrin elçiliyindən,

başlayar,atam.

Bu qan,

axdıqca torpağın bağrından,

yaramız dərinləşər,

bir ana ahında.

Sarğımız irinləyər,

bir qız üzünün şırımlarında.

Kiçildikcə məmləkət,

dərdlər böyüyər.

Hər dərddə bir sevgi büdrəyər,

sevinc yıxılar.

Gözlərdə yaşlar durmaz,axar.

Köpüklənməyə bəhanə axtarar,

dərd əsiri ikən qəlblər.

Əslində,bütün hərblər,

bəhanələrdən doğar,

Və bəhanələrlə bitər

 

Ədalət.-2016.-10 sentyabr.-S.13.