"NAĞIL QAPISI"

 

Rafiq Yusifoğlunun yeni kitabı barəsində oxucu sözü

 

Ötən ayın son günləri idi. Həmişə bir-birimizi arayıb-axtardığımızdan Rafiq müəllimin otağıma gəlməsi məni təəccübləndirmədi. Üstəlik, o hər gəlişində məni ya yeni kitabı ilə, ya təzə bir yazısıyla, ya da dostlar barəsində gətirdiyi xoş xəbərlə sevindirməyi bir növü mənim tərəfimdən adətə çevrilmişdi. Onunla qarşılaşanda mütləq xoş duyğular yaşayacağıma artıq daxilən əmin idim. Elə bu gəlişində Rafiq müəllim məni sevindirdi. Özü bu dəfə ikiqat. Ona görə ikiqat deyirəm ki, Rafiq müəllim mənə "Nağıl qapısı" gətirmişdi. Uşaq dünyasının cizgilərini nağıla çevirib öz səhifəsinə hopdurmuş bu kitabla yanaşı Rafiq müəllim bildirdi ki, uzaq bir səfərə yola düşür - Amerikaya, nəvələrini görməyə gedir.

Təbii ki, sevinc sevincə qarışdı - həm kitaba görə, həm nəvələrlə görüş xəbərinə görə. Şəxsən mən dünyada nəvə təbəssümündən, nəvə şıltaqlığından şirin, gözəl heç görmürəm. Ona görə elə o ovqatla da "Nağıl qapısı" oxumağa başladım.

Öncədən deyim ki, kitab tanınmış uşaq şairi, dəyərli pedaqoq Zahid Xəlilin redaktorluğu ilə işıq üzü görüb. Kitab 10 fəsildən ibarətdir bu fəsillərdə şairin şeirləri, poemaları, nağılları toplanıb. Həmin nağılların, şeirlərin, poemaların toplandığı səhifələri vərəqlədikcə tam səmimi deyim ki, öncə diqqətimi "Şuşa nəğmələri" çəkdi. mən bir yurd həsrətli söz adamı olaraq əvvəl-əvvəl diqqətimi "Şuşa nəğmələri"nə yönəltdim. gördüm ki, qələm dostum, dəyərli Rafiq Yusifoğlu "Vurulmuşam Şuşaya" şeirində yazır:

 

İndi sən oxuyacaq,

Qalalar himə bənddi.

Vurulmuşam Şuşaya,

Həm şəhərdi, həm kənddi.

 

...Gözəl günü öndədi,

Hələ qönçədi Şuşa.

Dağların əllərində,

Sanki xonçadı Şuşa.

Bu şeir 1986-cı ildə yazılıb. onda Rafiq Yusifoğlu, elə mən Şuşanı nələr gözlədiyindən xəbərsiz idik.

Bilmirdik ki, bizi qarşıda şuşasızlıq gözləyir. Təbii ki, Şuşa ilə bağlı yazılan nəğmələrin bu ovqatı məni sevindirdiyi kimi, həm kövrəltdi.

"Natəvan bağında" adlı şeirdə mən uşaqlığımın bir məqamını göz önünə gətirməyə çalışdım. Axı uşaq dünyası maraqlarla zənginləşir.

 

Biz Natəvan nənənin

Əyləşmişik bağında.

Kimidən utanır, onun

Yaşmaq var dodağında?

 

Gülləri, çiçəkləri,

Pay göndərib yamaclar.

Yaşıl fəvvarələrdi,

Elə bil ki, ağaclar.

 

Büllur atlığanların

Saçları var upuzun.

Onlar nəğmə oxuyur,

İçində çarhovuzun.

 

Birdən sular kəsildi,

Gözəl nəğmə yox oldu.

Orxan dedi: - Fəvvarə

çarhovuza yıxıldı.

 

Bəli, kitabın bütün fəsillərində uşaq dünyası Rafiq müəlllimin üslubunda elə həssaslıqla, elə səmimi təqdim olunur ki, şeirləri oxuduqca həmin mənzərə göz önündə canlanır. tam səmimiyyətlə inanırsan ki, balacalar onları vəsf edən bu şeirlərin həyat diktəsi olduğuna inanacaqlar. Mən həmin şeirlərin ayrı-ayrı nümunələrini sizə təqdim etmək istəyirəm. Düşünürəm ki, bu nümunələr sizləri söylədiklərimə inandıracaqdı.

 

Kənardakı bulağa

Ağac gör necə baxır?!

O, su həsrətindədi,

Su elə-belə axır.

 

Ağacı bulaq üstə

Necə aparım axı?

Ah çəkib kölgəsinə,

Gətirərəm bulağı...

 

yaxıd:

 

- Niyə çılpaq qoyursan,

Bu uca budaqları?

Ay payız, sən üçün

Tökürsən yarpaqları?

 

- Ağaca xeyir gəlməz,

Bu saralmış xəzəldən, -

Qışa hazırlayıram,

Mən onları əzəldən.

 

yaxud:

 

- Niyə Ay para olub,

Gün bütövdü həmişə?

- Xırdalanmaq, kiçilmək

Yaraşmır ha Günəşə.

 

Düşünürəm ki, dəyərli qələm dostumun sayca 78-ci kitabı olan "Nağıl qapısı" təkcə balacaların deyil, onlara nağıl danışan, layla çalan valideynlərinin də, uşaq ədəbiyyatını araşdıranların da böyük marağına səbəb olacaq. Çünki şair, ədəbiyyatşünas, Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor Rafiq Yusiflinin digər kitablarında olduğu kimi, uşaqlar üçün yazdığı bu kitabda da öyrənməli çox şeylər var.

 

Ədalət 2018.- 14 avqust.- S.11.