"ÜRƏYİMİN QAPISINDAN KEÇƏNLƏR"

Musa Ələkbərlinin yeni kitabı barəsində oxucu sözü

Öncədən onu deyim ki, Azərbaycan ədəbiyyatında elə imzalar var ki, onları təqdim etmək son dərəcə asandı. Çünki bu imza sahibləri özləri özlərini təqdim ediblər. Yəni onların ürəklərinin pıçıltıları qələmlərilə oxucu qapısını döyüb və o qapılar da üzlərinə açılıbdı. Bumənada şeirləri öz oxucusunu tapmış, sözlərinə yazılmış musiqilər kifayət qədər dinləyici toplaya bilmiş şairlərimizdən olan Musa Ələkbərli həm də səmimiyyətin, halallığın öz duyğularını ifa etməyin mükəmməl ustalarındandı. Hərdən mənə elə gəlir ki, mən MusaƏləkbərlini elə doğulduğum gündən tanıyıram. Çünki onun poeziyasındakı həlimlik, istilik və bir də təbii paklıq mənə dağlarımı, bulaqlarımı, çaylarımı xatırladır. Mən Musa Ələkbərlinin şeir dünyasıyla baş-başa qalanda Gədəbəy yüksəkliklərindən havalanıb Qarabağadoğru çaparaq gedən atlıya bənzədirəm özümü. Bu fikir bir az obrazlı səslənsə də, həqiqətən Musa Ələkbərlinin şeirlərində oxucunu haldan-hala salan, oxucuya gəlimli-gedimli dünyanı bir kitab kimi oxumağa sövq edən, yalnız ürəklə duyulan təkan var, cəlbetmə var, həvəsləndirmə var...

Tez-tez telefonla əlaqə saxladığım Musa Ələkbərli ilə bu günlərdə üzbəüz əyləşdik. Sözümüz də mövzumuz da ədəbiyyat, xüsusilə poeziya və ona olan münasibət idi. Yalan olmasın üç saat danışdıq bu mövzudan. Özümüzdən öncəkiləri də xatırladıq, yaşlılarımızı da, dünyasını dəyişənləri də, təbii ki, bügünkü ədəbi nəsilə də diqqət yetirdik. Doğrudur, söhbəti özümüz üçün edirdik. Təbii ki, bunun kiməsə nə bir "isti-soyuğu" var idi, nə də hansısa bir məqamı irəli çəkib aparmaq gücü. Sadəcə, biz düşüncələrimizi bölüşürdük.

Söz sözü çəkdi, kitabdan, çap olunmaqdan danışdıq. Məlum oldu ki, Musa Ələkbərlinin yeni kitabı işıq üzü görüb. Kitab da "Ürəyimin qapısından keçənlər" adlanır. Musa Ələkbərli marağımı görüb kitabı aftoqrafla mənə bağışladı. Elə müəllifin yanında vərəqlədim kitabı. Və sonra da özüm də necə olduğunu bilmədən soruşdum:

- Musa müəllim, bu şeirlərin hamısı ünvanlıdır ki?!

Gülümsədi və özünəməxsus səmimiyyətlə bildirdi ki, dostlar, doğmalar, dəyərli elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, sənət, peşə və bütövlükdə ürəyimdə yeri olan adamlar haqqında şeirlərdən ibarətdi bu kitab. Günlərin bir günündə bir dostum bu ideyanın təşəbbüsçüsüoldu. Dedi ki, ünvanlı şeirlərini bir kitab elə, itib batmasın, təklif xoşuma gəldi. Ömrün bu çağına qədər yazdığım ünvanlı şeirlərin bir hissəsini topladım bu kitabda. Qalanı da sağlıq olsun! - dedi Musa Ələkbərli.

Kitabın adının burdan qaynaqlandığı mənə məlum oldu və kitabın ilk səhifəsinə baxanda həmin ideyanın müəllifinin də Qəzənfər Paşayev olduğu da mənim üçün aydınlaşdı.

500 səhifəyə yaxın həcmi olan kitaba professor Vaqif Yusifli ön söz yazıbdı. Və mən həmin ön sözə diqqət yetirəndə bir daha anladım ki, ürəyimin qapısı dostlar üçün açıq olan Musa Ələkbərli bu qapıdan, bu qapının önündən keçənlərin heç birindən laqeyd olmayıb. Ona görə də yazıb ki:

 

Doğmalıq görməsəm oluram qərib,

Daim saf istəyə ürəyim qızdı.

Mənə bu ilhamı Tanrı payı verib

İtihaf şeirlərim təmənnasızdı!

 

Göründüyü kimi, kitabın məramı, məqsədi, dünyaya gəlmə səbəbi doğmalara təmənnasız xidmət etmək, onları şeir dünyasının ağuşuna almaqdır. Doğrusunu deyim ki, mən kitabı gözdən keçirdikcə adına şeir yazılmış insanların Azərbaycan coğrafiyasının təmsilçiləri olduğunu gördüm. Çünki bu kitabda Mirzə İbrahimova, Xəlil Rzaya, Fikrət Qocaya, Qabilə, Məmməd Araza, Hüseyn Arifə, Bəxtiyar Vahabzadəyə, Qəzənfər Paşayevə, İlyas Tapdıqa, Əli Vəliyevə, İntiqam Qasımzadəyə, Flora Kərimovaya, Vafiq Sarıhüseynoğluna, ElçinHüseynbəyliyə, Qulu Xəlilova, Adil Cəmilə, İmamverdi Əbilova, Əjdər Ağayevə, Babək Qurbanova... Bir sözlə, Azərbaycanın bütün bölgələrindən olan dəyərli insanlara bir-birindən maraqlı şeirlər ithaf olunub.

Mənim üçün diqqətçəkən məqamlardan biri də kitabda gənc istedadlara, gənc söz, mədəniyyət, elm adamlarına da şeirlərin ünvanlanması oldu. Ümumiyyətlə, şairin özünün də vurğuladığı kimi:

 

Könül bir məbəddi, dayağı haqdı,

Uçdusa təzədən qurula bilməz.

Bu "təb" dedikləri elə bulaqdı,

Bulansabir daha durula bilməz.

 

Mən dəyərli qələm dostum, gözəl şairimiz Musa Ələkbərlinin aftoqrafla hədiyyə etdiyi bu kitabı çox önəmli bir ədəbi hadisə hesab edirəm müəllifə yeni yaradıcılıq uğurları diləməklə "ilham bulağın həmişə çağlasın!" - deyirəm.

Mədətoğlu, Əbülfət.

Ədalət.-2018.-27 noyabr.-S.5.