KİTAB TƏQDİMATI ORDUYA SEVGİ TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

 

Şəmistan Nəzirlinin "1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri" kitabı tariximizin maraqlı səhifələrindən söz açır

 

Yazıçı-publisist, hərbi tarixçi, polkovnik-leytenant Şəmistan Nəzirlinin yeni nəşr edilmiş "1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri" kitabının təqdimatı orduya sevgi, orduya sahibçıxma toplantısına çevrildi. Müəllifin bu növbəti kitabında 1920-ci ilin mart-aprel aylarında cərəyan etmiş və Qarabağa soxulmuş erməni qüvvələrinin ağır məğlubiyyətə uğradılaraq ərazimizdən qovulub-çıxarıldığı hadisələr özəl diqqət mərkəzindədir.

Toplantıya ev sahibliyi edən Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov Şəmistan Nəzirlinin hərb tariximizin araşdırılmasında çəkdiyi zəhmətdən, yazdığı əsərlərin önəmindən danışdı. İki gün öncə təyyarədən 1506-cı dəfə paraşütlə tullanmış 74 yaşlı general, keçmiş müdafiə naziri Dadaş Rzayev "mən bir hərbi tarixçi tanıyıram, o da Şəmistan Nəzirlidir" dedi. General söylədi: "Burada biz 1920-ci ildə Azərbaycan əsgərinin Qarabağ döyüşlərində nə kimi bir qəhrəmanlıq göstərdiyini görürük. Bu hadisələrin və hərbi şəxsiyyətlərin araşdırılması çox böyük zəhmət tələb edir. Millət öz hərb tarixini bilməlidir və bu işdə Şəmistan Nəzirlinin xidmətləri əvəzsizdir. Mən 50 il orduda xidmət etmişəm, amma bizim xalqın arasından bu qədər generalların və admiralların çıxdığını bilmirdim. Biz onları tanımırdıq, sovet ideoloji sistemi istəmirdi ki, biz onları tanıyaq, bilək".

Yazıçı Sabir Azəri də Şəmistan Nəzirlinin xarakterində zəhmətsevərliyi və məramında ardıcıllığı, yorulmazlığı xüsusi qeyd etdi: "Onun tədqiqat dairəsi çox genişdir. Hər dəfə yeni bir qəhrəmandan, yeni bir dəyərli şəxsiyyətdən söz açır. Bu yazıların bəziləri ilk dəfə "Ulduz" jurnalında çıxıb. O vaxt da ona minnətdar idim, indi də minnətdaram. Bir dəfə ona demişdim, barmaqlıq arasından ya sən tək baxacaqsan, ya da ikimiz birlikdə baxacağıq".

Sabir Azəri son vaxtlar mediada ordu barədəki kəskin yazılara da münasibət bildirdi. Yazıçı söylədi ki, ordunu aşağılamağın, gözdən salmağın hər zaman əleyhinə olub. "Psevdo-həqiqətlərdən yazanları, qüsurlu cəhətlərdən yazanları xalq qəbul etmir. Ordunu sevə-sevə ordunun qüsurlarından yazmaq olar, orduya nifrət edərək onun qüsurlarından yazmağı xalq qəbul etməyəcək. Ordu müqəddəsdir, xalq öz ordusuna sahib çıxmalıdır". Sabir Azəri Şəmistan Nəzirlini ordunu sevməkdə örnək sayır, onun hərbi mövzuda yazdığı əsərləri isə ən yaxşı dövlət mükafatına layiq bilir. Yazıçı təklif etdi ki, Şəmistan Nəzirlinin bu əsərlərinə görə ona tarix elmləri doktoru adı verilməsi barədə məsələ qaldırılsın.

Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov bildirdi ki, onların saytında Şəmistan Nəzirlinin 9 kitabının elektron variantı yerləşdirilmişdir.

 

 

İ.BALIOĞLU

 

Ayna.-2009.-26 iyun.-S.7.