Müqəddəs and yerimsən

 

Təbəssümün qaçan gündən,

Ağı qonub dodağına.

Gözlərimi açan gündən,

Üzündə dərd gördüm ana.

 

Saçın qarlı dağın başı,

Bulaqlar gözünün yaşı,

Əlin məscid, ocaq daşı,

İzn ver, üz sürtüm ana.

 

Sənin neçə "kaş"ların var,

Sənin necə "kas"ların var,

Yanağında yaşların var,

Dərdin mənim dərdim, ana.

 

Xan Arazım, sən  Kürümsən,

Ocağımsan, həm pirimsən,

Müqəddəs bir  and yerimsən,

Sənə könül verdim, ana.

 

Firəngiz QULİYEVA,

müəllim

 

Azərbaycan müəllimi.- 2015.- 4 aprel.- S.13.