2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktının tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, ¹ 3, I kitab, maddə 126; 2002-ci il, ¹ 12, maddə 702; 2004-cü il, ¹ 7, maddə 505; 2006-cı il, ¹ 2, maddə 66, ¹ 11, maddə 923, ¹ 12, maddələr 1005, 1006; 2007-ci il, ¹ 1, maddə 4, ¹ 8, maddə 745, ¹ 11, maddə 1053, ¹ 12, maddə 1218; 2008-ci il, ¹ 7, maddə 602) aşağıdakı əlavələr edilsin:

1. 51.6-cı maddənin birinci cümləsində “təhlükədə olması, onun” sözlərindən sonra “həyatına, sağlamlığına ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb olunmasısözləri əlavə edilsin.

2. Məcəlləyə aşağıdakı məzmunda 51.7-ci maddə əlavə edilsin:

“51.7. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları nəzarət edirlər.”.

II. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, ¹ 4, maddə 213; 2001-ci il, ¹ 3, maddə 143, ¹ 6, maddə 362, ¹ 11, maddələr 672, 679, ¹ 12, maddə 731; 2002-ci il, ¹ 1, maddə 2, ¹ 5, maddə 241, ¹ 6, maddə 328; 2003-cü il, ¹ 1, maddələr 9, 23; 2004-cü il, ¹ 1, maddə 10, ¹ 2, maddə 57, ¹ 3, maddə 133, ¹ 6, maddə 413, ¹ 7, maddə 505, ¹ 9, maddə 672, ¹ 12, maddə 981; 2005-ci il, ¹ 3, maddə 151, ¹ 4, maddə 278, ¹ 7, maddə 560, ¹ 10, maddə 874, ¹ 11, maddə 1001, ¹ 12, maddə 1094; 2006-cı il, ¹ 3, maddələr 220, 222, ¹ 5, maddə 385, ¹ 11, maddə 923, ¹ 12, maddələr 1004, 1025, 1030; 2007-ci il, ¹ 5, maddələr 401, 437, ¹ 6, maddə 560, ¹ 8, maddə 756, ¹ 11, maddələr 1049, 1053; 2008-ci il, ¹ 3, maddə 156, ¹ 7, maddələr 600, 602, ¹ 10, maddə 887, ¹ 11, maddə 960; 2009-cu il, ¹ 2, maddə 48, ¹ 5, maddə 294, ¹ 6, maddə 399) aşağıdakı dəyişikliklər əlavələr edilsin:

1. 12-ci maddədə:

1.birinci hissənin “g” bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin hissəyə aşağıdakı məzmunda “ğ” bəndi əlavə edilsin:

“ğ) uşaqları onların həyatına, sağlamlığına ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb etməmək.”;

2.ikinci hissədə “yetirməyənsözündən sonra “15 yaşına çatmamış şəxsləri işə götürən, uşaqları onların həyatına, sağlamlığına ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb edənsözləri əlavə edilsin.

2. 46-cı maddənin dördüncü hissəsinin ikinci cümləsi üçüncü cümlə hesab edilsin hissəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“15 yaşına çatmamış şəxslərlə bağlanılan əmək müqaviləsi etibarsız sayılır belə müqaviləni bağlayan işəgötürən bu məcəllənin 312-ci maddəsinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb edilir.”.

3. 249-cu maddənin birinci hissəsindən “, bir qayda olaraqsözləri ikinci hissəsi çıxarılsın.

4. 258-ci maddənin ikinci hissəsi çıxarılsın üçüncü hissə ikinci hissə hesab edilsin.

III. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, ¹ 8, I kitab, maddə 584; 2001-ci il, ¹ 1, maddə 24, ¹ 3, maddə 139, ¹ 7, maddə 455, ¹ 11, maddələr 680, 698, ¹ 12, maddə 731; 2002-ci il, ¹ 1, maddə 9, ¹ 4, I kitab, maddə 165, ¹ 5, maddələr 234, 237, 239, ¹ 6, maddə 326, ¹ 8, maddə 463, ¹ 12, maddə 692; 2003-cü il, ¹ 1, maddələr 3, 13, 23, ¹4, maddələr 177, 178, ¹ 5, maddə 228, ¹ 6, maddələr 257, 276, 279, ¹8, maddələr 407, 425, ¹ 12, I kitab, maddələr 676, 696, II kitab, maddələr 713, 714; 2004-cü il, ¹ 1, maddələr 6, 7, 10, 13, ¹ 4, maddələr 200, 201, 204, ¹ 5, maddələr 313, 314, 317, 321, ¹ 6, maddə 397, ¹ 8, maddələr 596, 597, ¹ 10, maddələr 762, 779, ¹ 11, maddə 900, ¹ 12, maddə 973; 2005-ci il, ¹ 1, maddələr 5, 6, ¹ 2, maddə 61, ¹ 4, maddələr 272, 273, 275, 278, ¹ 6, maddələr 462, 466, ¹ 7, maddə 576, ¹ 8, maddələr 691, 692, ¹ 10, maddələr 875, 877, 904, ¹ 11, maddələr 993, 994, 995, ¹ 12, maddələr 1083, 1085; 2006-cı il, ¹ 2, maddələr 64, 68, ¹ 3, maddələr 219, 220, 223, 225, ¹ 5, maddə 385, ¹ 6, maddə 478, ¹ 11, maddələr 923, 924, 932, ¹ 12, maddələr 1005, 1020, 1024; 2007-ci il, ¹ 1, maddələr 3, 4, ¹ 2, maddələr 65, 68, ¹ 5, maddələr 397, 398, 401, 440, ¹ 6, maddələr 560, 561, 562, 579, ¹ 8, maddə 757, ¹ 10, maddələr 935, 936, 938, 940, ¹11, maddələr 1048, 1049, 1053, 1070, 1077, 1080, 1089, 1091, ¹12, maddələr 1195, 1211, 1217, 1218, 1221; 2008-ci il, ¹ 2, maddə 47, ¹ 3, maddələr 146, 152, 159, ¹ 4, maddə 249, ¹ 5, maddə 340, ¹ 6, maddələr 454, 460, 461, 464, ¹ 7, maddələr 601, 602, 605, ¹ 8, maddələr 699, 701, 711, ¹ 10, maddələr 884, 885, ¹ 11, maddələr 956, 957, ¹ 12, maddələr 1045, 1047, 1049; 2009-cu il, ¹ 2, maddələr 36, 45, 49, 52, 53, ¹ 5, maddələr 309, 315, ¹ 6, maddələr 404, 405, ¹ 7, maddələr 517, 518, 519; Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 iyun tarixli 842-IIIQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı məzmunda 53.9-cu 53.10-cu maddələr əlavə edilsin:

“53.9. İşəgötürən tərəfindən 15 yaşına çatmamış şəxslərin işə cəlb edilməsinə görə – vəzifəli şəxslər min manatdan min beş yüz manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər üç min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə edilir.

53.10. İşəgötürən tərəfindən uşaqların onların həyatına, sağlamlığına ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb edilməsinə görə – vəzifəli şəxslər üç min manatdan dörd min manatadək miqdarda, hüquqi şəxslər on min manatdan on üç min manatadək miqdarda cərimə edilir.".

IV. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, ¹ 4, II kitab, maddə 251, ¹ 12, maddə 835; 2001-ci il, ¹ 1, maddə 24, ¹ 7, maddə 455; 2002-ci il, ¹ 1, maddə 9, ¹ 5, maddələr 236, 248, 258, ¹ 6, maddə 326, ¹ 8, maddə 465; 2003-cü il, ¹ 6, maddələr 276, 279, ¹ 8, maddələr 424, 425, ¹ 12, I kitab, maddə 676; 2004-cü il, ¹ 1, maddə 10, ¹ 4, maddə 200, ¹ 5, maddə 321, ¹ 8, maddə 598, ¹ 10, maddə 762, ¹ 11, maddə 900; 2005-ci il, ¹ 1, maddə 3, ¹ 6, maddə 462, ¹ 7, maddə 575, ¹ 10, maddə 904, ¹ 11, maddə 994; 2006-cı il, ¹ 2, maddələr 71, 72, 75, ¹ 5, maddə 390, ¹ 12, maddələr 1008, 1020, 1028; 2007-ci il, ¹ 2, maddə 68, ¹ 5, maddə 398, ¹ 6, maddələr 560, 562, 579, ¹ 8, maddə 757, ¹ 10, maddələr 937, 941, ¹ 11, maddələr 1049, 1080, 1090, ¹ 12, maddə 1221; 2008-ci il, ¹ 6, maddələr 454, 461, ¹ 7, maddə 602, ¹ 10, maddə 884, ¹ 12, maddələr 1047, 1049; 2009-cu il, ¹ 5, maddə 315, ¹ 7, maddə 517) 156.1-ci maddəsinin dispozisiyasında “sənədlərin” sözündən sonra “, video foto çəkilişi materiallarının, səs yazılarının” sözləri əlavə edilsin.

V. “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, ¹ 8, maddə 484; 2001-ci il, ¹ 3, maddə 143, ¹ 11, maddələr 676, 687, ¹ 12, maddə 731; 2002-ci il, ¹ 5, maddə 241, ¹ 6, maddə 328; 2004-cü il, ¹ 2, maddə 57, ¹ 3, maddə 133, ¹ 7, maddə 507; 2006-cı il, ¹ 2, maddə 75; 2007-ci il, ¹ 6, maddə 560; 2008-ci il, ¹ 7, maddə 602) aşağıdakı dəyişiklik əlavələr edilsin:

1. 4-cü maddənin mətni ikinci hissə hesab olunsun maddəyə aşağıdakı məzmunda birinci hissə əlavə edilsin:

“Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarət edir.”.

2. 9-cu maddənin ikinci hissəsində “bağlı” sözündən sonra “ uşaqların həyatına, sağlamlığına ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən digər” sözləri əlavə edilsin.

 

 

İlham ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 4 dekabr 2009-cu il

 

Azərbaycan.- 2010.-13  fevral.- S. 1, 5.