Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman

 

Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 18 iyun tarixli 1031-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq olunması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 21 dekabr tarixli 187 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, 12, maddə 975) aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

1.1. 1.1-ci bənddə 3980,0 rəqəmi 4470,0 rəqəmi ilə, 1.1.1-ci bənddə 330,0 rəqəmi 650,0 rəqəmi ilə, 1.1.2-ci bənddə 1200,0 rəqəmi 1320,0 rəqəmi ilə, 1.1.2.1-ci bənddə 157,0 rəqəmi 277,0 rəqəmi ilə, 1.1.3-cü bənddə 2450,0 rəqəmi 2500,0 rəqəmi ilə əvəz edilsin.

1.2. 2-ci bənddəki cədvələ aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:

 

2.1.

Ümumi dövlət xidmətləri xərcləri

1 046 338 387,0

966 264 100,0

80 074 287,0

2.1.2.

Azərbaycan Respublikası icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

 

 

 

 

 

301 560 964,0

 

 

 

 

 

222 033 943,0

 

 

 

 

 

79 527 021,0

2.1.2.23.

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

961 883,0

961 883,0

 

2.1.7.

Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı

27 812 200,0

27 812 200,0

 

2.1.7.2.

Digər beynəlxalq fəaliyyət

15 000 000,0

15 000 000,0

 

2.1.8.

Elm xərcləri

101 203 217,0

100 655 951,0

547 266,0

2.1.8.18.

Elm sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər

3 000 000,0

3 000 000,0

 

2.1.11.

Büdcələr arasında transfertlər

232 300 000,0

232 300 000,0

 

2.1.11.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

228 800 000,0

228 800 000,0

 

2.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanlarının saxlanılması xərcləri

707 390 467,0

707 390 467,0

 

2.3.7.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər

5 227 755,0

5 227 755,0

 

2.4.

Təhsil xərcləri

1 276 755 046,0

570 812 997,0

705 942 049,0

2.4.5.

Ali təhsil

138 629 923,0

138 629 923,0

 

2.4.5.1.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

67 016 797,0

67 016 797,0

 

2.4.5.4.

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi

 

 

 

2 401 661,0

 

 

 

2 401 661,0

 

2.4.5.5.

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

989 998,0

989 998,0

 

2.4.5.6.

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

11 177 855,0

11 177 855,0

 

2.4.5.7.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

4 952 497,0

4 952 497,0

 

2.4.5.8.

Bakı Dövlət Universiteti

15 948 743,0

15 948 743,0

 

2.4.5.9.

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

13 545 663,0

13 545 663,0

 

2.4.5.10.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

11 239 584,0

11 239 584,0

 

2.4.5.12.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

1 874 860,0

1 874 860,0

 

2.4.7.

Təhsil sahəsində digər xidmətlər

159 160 751,0

74 432 616,0

84 728 135,0

2.4.7.1.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

102 404 329,0

69 315 159,0

33 089 170,0

2.4.8.

Təhsil sahəsi üzrə əmək haqqı və pensiya təminatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və digər sosial tədbirlərin maliyyələşməsi ilə bağlı xərclər

72 892 512,0

72 892 512,0

 

2.5.

Səhiyyə xərcləri

483 425 919,0

307 279 046,0

176 146 873,0

2.5.2.

Xəstəxanalar

251 301 028,0

116 263 042,0

135 037 986,0

2.5.2.6.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi

2 651 417,0

2 651 417,0

 

2.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

 

 

 

 

 

 

179 091 104,0

 

 

 

 

 

 

124 820 145,0

 

 

 

 

 

 

54 270 959,0

2.7.4.

Digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

3 045 221,0

2 967 473,0

77 748,0

2.7.4.1.

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

752 400,0

752 400,0

 

2.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərcləri

201 185 075,0

36 925 644,0

164 259 431,0

2.8.2.

Kommunal təsərrüfatı xərcləri

177 099 998,0

29 143 910,0

147 956 088,0

2.8.2.7.

Şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşən müəssisə və təşkilatlar üzrə xərclər

147 956 088,0

 

147 956 088,0

2.10.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri

3 564 150 709,0

3 564 150 709,0

 

2.10.1.

Tikinti xərcləri

3 550 750 000,0

3 550 750 000,0

 

2.10.1.1.

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu

3 549 000 000,0

3 549 000 000,0

 

2.12.

İqtisadi fəaliyyətlə bağlı xərclər

181 494 200,0

181 494 200,0

 

2.12.3.

Çoxsahəli inkişaf layihələri üzrə xərclər

132 494 200,0

132 494 200,0

 

2.12.3.4.

Kommunal və kommunikasiya xidmətləri sistemində islahatların aparılması ilə bağlı xərclər

50 000 000,0

50 000 000,0

 

2.13.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

766 284 273,0

755 255 935,0

11 028 338,0

2.13.3.

Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

236 284 273,0

225 255 935,0

11 028 338,0

2.13.3.3.

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

41 529 428,0

41 270 650,0

258 778,0

2.13.3.3.2.

valyuta konvertasiyası üzrə xərclər

12 708 100,0

12 708 100,0

 

 

sözləri və rəqəmləri

 

2.1.

Ümumi dövlət xidmətləri xərcləri

1 063 038 387,0

982 964 100,0

80 074 287,0

2.1.2.

Azərbaycan Respublikası icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

301 760 964,0

222 233 943,0

79 527 021,0

2.1.2.23.

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

1 161 883,0

1 161 883,0

 

2.1.7.

Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı

38 612 200,0

38 612 200,0

 

2.1.7.2.

Digər beynəlxalq fəaliyyət

25 800 000,0

25 800 000,0

 

2.1.8.

Elm xərcləri

104 203 217,0

103 655 951,0

547 266,0

2.1.8.18.

Elm sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər

6 000 000,0

6 000 000,0

 

2.1.11.

Büdcələr arasında transfertlər

235 000 000,0

235 000 000,0

 

2.1.11.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

231 500 000,0

231 500 000,0

 

2.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanlarının saxlanılması xərcləri

719 790 467,0

719 790 467,0

 

2.3.7.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər

17 627 755,0

17 627 755,0

 

2.4.

Təhsil xərcləri

1 276 855 046,0

570 912 997,0

705 942 049,0

2.4.5.

Ali təhsil

131 947 838,0

131 947 838,0

 

2.4.5.1.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

63 413 207,0

63 413 207,0

 

2.4.5.4.

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi

2 274 375,0

2 274 375,0

 

2.4.5.5.

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

924 657,0

924 657,0

 

2.4.5.6.

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

10 674 852,0

10 674 852,0

 

2.4.5.7.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

4 680 111,0

4 680 111,0

 

2.4.5.8.

Bakı Dövlət Universiteti

14 975 405,0

14 975 405,0

 

2.4.5.9.

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

13 193 476,0

13 193 476,0

 

2.4.5.10.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

10 520 250,0

10 520 250,0

 

2.4.5.12.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

1 809 240,0

1 809 240,0

 

2.4.7.

Təhsil sahəsində digər xidmətlər

159 260 751,0

74 532 616,0

84 728 135,0

2.4.7.1.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

102 504 329,0

69 415 159,0

33 089 170,0

2.4.8.

Təhsil sahəsi üzrə əmək haqqı və pensiya təminatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və digər sosial tədbirlərin maliyyələşməsi ilə bağlı xərclər

79 574 597,0

79 574 597,0

 

2.5.

Səhiyyə xərcləri

494 425 919,0

318 279 046,0

176 146 873,0

2.5.2.

Xəstəxanalar

251 801 028,0

116 763 042,0

135 037 986,0

2.5.2.6.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi

 

 

 

 

 

 

3 151 417,0

 

 

 

 

 

 

3 151 417,0

 

2.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

179 452 256,0

125 181 297,0

54 270 959,0

2.7.4.

Digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

3 406 373,0

3 328 625,0

77 748,0

2.7.4.1.

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

1 113 552,0

1 113 552,0

 

2.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı xərcləri

201 077 699,0

36 925 644,0

164 152 055,0

2.8.2.

Kommunal təsərrüfatı xərcləri

176 992 622,0

29 143 910,0

147 848 712,0

2.8.2.7.

Şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşən müəssisə və təşkilatlar üzrə xərclər

147 848 712,0

 

147 848 712,0

2.10.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri

4 172 650 709,0

4 172 650 709,0

 

2.10.1.

Tikinti xərcləri

4 159 250 000,0

4 159 250 000,0

 

2.10.1.1.

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu

4 157 500 000,0

4 157 500 000,0

 

2.12.

İqtisadi fəaliyyətlə bağlı xərclər

240 994 200,0

240 994 200,0

 

2.12.3.

Çoxsahəli inkişaf layihələri üzrə xərclər

191 994 200,0

191 994 200,0

 

2.12.3.4.

Kommunal və kommunikasiya xidmətləri sistemində islahatların aparılması ilə bağlı xərclər

109 500 000,0

109 500 000,0

 

2.13.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

1 069 130 497,0

1 058 102 159,0

11 028 338,0

2.13.3.

Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

539 130 497,0

528 102 159,0

11 028 338,0

2.13.3.3.

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

44 375 652,0

44 116 874,0

258 778,0

2.13.3.3.2.

valyuta konvertasiyası üzrə xərclər

15 554 324,0

15 554 324,0

 

 

sözləri və rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

 

1.3. 2.5.7-ci bənddən sonra

 

2.5.8.

Səhiyyə sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər

10 500 000,0

10 500 000,0

 

 

sözləri və rəqəmləri,

 

2.13.3.11-ci bənddən sonra

 

2.13.3.12.

Kür, Araz çaylarının daşması nəticəsində baş vermiş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

300 000 000,0

300 000 000,0

 

sözləri və rəqəmləri əlavə olunsun.

2. 4.5-ci bəndə 2.5.7-ci rəqəmlərindən sonra 2.5.8-ci rəqəmləri əlavə olunsun.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki:

3.1. bir ay müddətində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin;

3.2. bu Fərmanın 2.13.3.12-ci bəndində (Kür, Araz çaylarının daşması nəticəsində baş vermiş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər) nəzərdə tutulan vəsaitin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada bölgüsünü həyata keçirsin və istifadəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər görsün;

3.3. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

 

 

İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 2 iyul 2010-cu il.

 

Azərbaycan.- 2010.- 3 iyul.- S. 2, 3.