Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 may tarixli 274 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin siyahısı"nın 4.1-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"4.1. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası;".

2. "Azərbaycan Polis Akademiyasının yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 23 may tarixli 782 nömrəli fərmanı (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992-ci il, ¹ 10, maddə 356) qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 14 iyul 2010-cu il

 

Azərbaycan.- 2010.-  15 iyul.- S.  1.