"Məhkəmə nəzarətçiləri məhkəmə icraçıları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikaı Prezidentinin 2000-ci il 5 yanvar tarixli 246 nömrəli fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, "Məhkəmə nəzarətçiləri məhkəmə icraçıları haqqında", "Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə Cəzaların İcrası Məcəlləsinə dəyişikliklər əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq qərara alıram:

"Məhkəmə nəzarətçiləri məhkəmə icraçıları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 5 yanvar tarixli 246 nömrəli fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, 1, maddə 25; 2002-ci il, 5, maddə 262, 8, maddə 478) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Fərmanın adında, preambulasında, 1-ci bəndinin ikinci, dördüncü, altıncı abzaslarında 2-ci bəndinin ikinci abzasında "Məhkəmə nəzarətçiləri məhkəmə icraçıları" sözləri "İcra məmurları" sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 1-ci bəndinin dördüncü beşinci abzaslarında "məhkəmə nəzarətçilərinin məhkəmə icraçılarının" sözləri "icra məmurlarının" sözləri ilə əvəz edilsin.

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 aprel 2011-ci il

 

Azərbaycan.- 2011.- 22 aprel.- S. 2.