Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

 

Zati-aliləri!

Sizi və bütün qardaş Azərbaycan xalqını ən mühüm hadisə, Azərbaycanın Milli bayramı - Respublika Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.

Fərəhlə qeyd edirəm ki, Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında tarixən formalaşmış müstəsna ikitərəfli münasibətlər və konstruktiv əməkdaşlıq qarşılıqlı anlaşmaya, ümumi dəyərlərə və müştərək amallara əsaslanır.

Əminəm ki, Gürcüstan ilə Azərbaycan Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə bundan sonra da səmərəli inkişaf edəcəkdir.

Fürsətdən istifadə edib Sizə dərin ehtiramımı bildirir və ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına isə xoşbəxtlik və firavanlıq diləyirəm.

Səmimiyyətlə, Sizin

 

 

Mixeil SAAKAŞVİLİ,

Gürcüstanın Prezidenti

 

Azərbaycan.- 2011.-2 iyun.- S. 1.