Elmi-praktiki seminar dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyinə həsr edilmişdir

 

 Azərbaycan Universitetində (AU) Azərbaycan filologiyası və jurnalistika kafedrasının təşkilatçılığı ilə elmi-praktiki seminar keçirilmişdir. AU-dan bildirmişlər ki, professor-müəllim heyəti və tələbələrin iştirak etdikləri seminar dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyinə həsr edilmişdir.

Seminarda dosent Ülviyyə Rəhimova çıxış edərək rəhbərlik etdiyi Azərbaycan filologiyası və jurnalistika kafedrasında Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində layiqli yer tutmuş, ədəbi irsimizin zənginləşməsinə, dövrünün ədəbi mühitinə təsir göstərmiş ustad sənətkarların yaradıcılığına həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsinin artıq ənənəyə çevrildiyini bildirmişdir.

Diqqətə çatdırılmışdır ki, dahi söz ustadı təkcə Azərbaycan xalqının deyil, eyni zamanda, dünya mədəniyyət xəzinəsinin də nadir inciləri sırasına daxil edilmişdir. Nizami yaradıcılığının qüdrəti həm də ondadır ki, o, özünün türkçülük ideyalarının yad dildə vəsfinə nail olmuşdur.

Tədbirdə professor Kamran Əliyev dahi sənətkarların ədəbi yaradıcılıqlarında bir qayda olaraq folklordan məharətlə istifadə etdiklərini bildirmiş, Nizami Gəncəvinin də daim ənənəvi şifahi xalq yaradıcılığından bəhrələndiyini diqqətə çatdırmışdır. Qeyd etmişdir ki, dahi şair əsərlərində Azərbaycan folklorunun müxtəlif nümunələrindən yüksək səviyyədə istifadə edərək onun inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Azərbaycan folklorundakı şah, hökmdar obrazları, ülvi məhəbbət mövzusu Nizaminin təsiri ilə daha da formalaşmışdır.

 

 

AzərTA

Azərbaycan.-2012.- 24 oktyabr.- S.7.