Fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

"Fərdi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, 6, maddə 480) aşağıdakı məzmunda 13.2-1-ci maddə əlavə edilsin:

"13.2-1. Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, bu dövlətlərin hüquqifiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə məlumatlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi hədlərdə və qaydada birbaşaya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı vasitəsilə həmin xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına verilir.".

İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 iyun 2014-cü il

Azərbaycan.-2014.- 17 iyul.- S.2.