Hərbi qulluqçuların statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 18-ci bəndini rəhbər tutaraq, Hərbi qulluqçuların statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununu Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinə uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alır:

Hərbi qulluqçuların statusu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992, 4, maddə 79; 1993, 5, maddə 132; Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 2 may tarixli 1030 nömrəli Qanunu; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997, 5, maddə 378; 1998, 1, maddələr 15, 16; 1999, 4, maddə 228, 5, maddə 286; 2001, 6, maddələr 362, 363, 11, maddə 694, 12, maddələr 731, 736; 2004, 2, maddə 57, 3, maddə 133, 4, maddələr 199, 212, 7, maddə 507, 8, maddə 596; 2005, 10, maddə 871, 12, maddə 1093; 2006, 4, maddə 312, 11, maddə 933; 2007, 6, maddə 561, 8, maddə 756, 11, maddələr 1053, 1078; 2008, 3, maddə 156, 6, maddələr 462, 481, 8, maddə 709, 12, maddə 1048; 2010, 3, maddə 171, 6, maddə 482; 2011, 2, maddə 71) 23-cü maddəsinə aşağıdakı məzmunda üçüncü hissə əlavə edilsin:

3. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrdə qulluq edən hərbi qulluqçular (hərbi attaşelər, hərbi nümayəndələr və onların köməkçiləri istisna olmaqla), habelə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda beynəlxalq hərbi təlimlərə, antiterror, xilasetmə və xidməti zərurətlə bağlı digər tədbir və ya əməliyyatlara cəlb olunan müddətli həqiqi hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçular müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının rəsmiləşdirilmiş icazəsi olduqda Azərbaycan Respublikasından gedə bilərlər..

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 oktyabr 2014-cü il

Azərbaycan.-2014.- 29 noyabr.- S.1.