Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 17 iyun tarixli 478-IIQ nömrəli Qanunu

ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamədə

dəyişiklik edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq, Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununu Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 20 iyun tarixli 1003-IVQD nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 17 iyun tarixli 478-IIQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, 10, maddə 537; 2006, 2, maddə 67) ilə təsdiq edilmiş Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamənin 3.1.11-ci maddəsində arayışlar sözündən sonra (o cümlədən, hüquqifiziki şəxslərin yerli vergilər və ödənişlərlə bağlı borcları barədə arayışlar) sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 16 dekabr 2014-cü il

Azərbaycan.-2015.- 8 fevral.- S.4.