Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanını Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli 156 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 fevral tarixli 1852 nömrəli Fərmanına uyğunlaşdırmaq məqsədilə qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, 8 (III kitab), maddə 609; 2001, 10, maddə 640; 2003, 8, maddə 435, 10, maddə 552; 2004, 6, maddə 435; 2005, 2, maddə 64, 5, maddə 403; 2006, 7, maddə 590, 12, maddə 1034; 2007, 3, maddə 228, 6, maddə 606, 11, maddə 1110, 12, maddə 1246; 2008, 6, maddə 493; 2009, 3, maddə 163, 5, maddə 324; 2010, 5, maddə 399, 7, maddələr 610, 628; 2011, 8, maddə 751; 2012, 6, maddə 535; 2014, 6, maddə 626; 2016, 9, maddə 1464, 12, maddə 2071; 2017, 2, maddə 186; 2018, 1, maddə 43, 2, maddə 171) 3.19-cu bəndinə müəssisəsi sözündən sonra (xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsi istisna olmaqla) sözləri əlavə edilsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 iyul 2018-ci il

 

Azərbaycan.- 2018.-15 iyul.- S.4.