Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı haqqında Əsasnamə

 

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 1 may tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir

 

Maddə 1. Təltif edilən şəxslər

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderlərinin varisləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti irsinin tədqiqində təbliğində, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında inkişafında, ölkənin ictimai-siyasi həyatında xüsusi xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər vətəndaşlığı olmayan şəxslər təltif edilirlər.

 

Maddə 2. Təltif edən orqan

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci maddəsində göstərilən şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təltif edilirlər.

 

Maddə 3. Taxılma qaydası

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı döşün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden medalları olduqda, onlardan sonra taxılır.

 

Azərbaycan.- 2018.- 17 may.- S.7.