Biz insanıq

 

Yaraşmır heç bir insana,

Öz yaxasın çəksin yana...

Biz insanıq, bu dünyada

Hər insana cavabdehik...

Azərbaycan balasıyam.

Vətənimdə

Hər canlıya, hər cansıza,

Vicdanlıya, vicdansıza cavabdehəm.

Qocalmışam, diş tökülür,

Bel bükülür,

Bəlkə, məni görən gülür.

Mən dilimdən çıxan

Sözə cavabdehəm.

Mən sizin yerinizə "Məndeyirəm.

Vətənimdə vətənsizə cavabdehəm.

Mən vətənin

Balasıyam, Qalasıyam!

Həm özümə, həm sizə cavabdehəm,

Cavabdeh də qalasıyam!

 

Fikrət Qoca

 

Azərbaycan.- 2019.- 13 dekabr.-S.8.