İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında, Uşaq hüquqları haqqında, Təhsil haqqında, Reklam haqqında və Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci bəndini rəhbər tutaraq, "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 oktyabr tarixli 1310-VQ nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alır:

Maddə 1. "İnformasiya, informasiyalaşdırma informasiyanın mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, 6, maddə 364; 2005, 6, maddə 466; 2006, 12, maddə 1005; 2007, 10, maddə 938; 2011, 3, maddə 162; 2012, 11, maddə 1051; 2017, 3, maddə 345) aşağıdakı məzmunda 13-2.3.8-1-ci 13-2.6-cı maddələr əlavə edilsin:

"13-2.3.8-1. "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq müvafiq yaş kateqoriyasına uyğun işarələnməmiş kino, televiziya videofilmlər, o cümlədən animasiya filmləri, kompüter digər elektron oyunlar ("Universal yaş kateqoriyasına aid olanlar istisna olmaqla);

13-2.6. internet informasiya ehtiyatlarında informasiya məhsulunun uşaqlar arasında yayılmasını məhdudlaşdıran xəbərdarlıq mətni əks olunmalıdır..

Maddə 2. "Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, 8, maddə 484; 2001, 3, maddə 143, 11, maddələr 676, 687, 12, maddə 731; 2002, 5, maddə 241, 6, maddə 328; 2004, 2, maddə 57, 3, maddə 133, 7, maddə 507; 2006, 2, maddə 75; 2007, 6, maddə 560; 2008, 7, maddə 602; 2010, 2, maddə 70, 4, maddə 275; 2013, 11, maddə 1317; 2015, 5, maddə 484; 2016, 6, maddə 968; 2017, 7, maddə 1263; 2019, 1, maddə 9; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 8 oktyabr tarixli 1675-VQD nömrəli Qanunu) 15-ci maddəsinin ikinci hissəsində "sağlamlığına inkişafına ziyan vuran sözləri "zərərli sözü ilə, "müvafiq qanunla sözləri "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 3. "Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, 9, maddə 684; 2011, 2, maddə 70; 2014, 1, maddə 3; 2015, 11, maddə 1266; 2016, 1, maddə 41, 11, maddə 1766; 2017, 2, maddə 145, 5, maddə 691, 7, maddələr 1277, 1300, 12 (I kitab), maddə 2202; 2018, 7 (I kitab), maddələr 1381, 1409, 11, maddə 2208; 2019, 5, maddə 798, 7, maddə 1190, 8, maddə 1382; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 8 oktyabr tarixli 1675-VQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı məzmunda 11.6-cı 11.7-ci maddələr əlavə edilsin:

 

"11.6. Uşaqlar arasında dövriyyəsi qadağan edilən informasiya məhsulunun uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisələrində ya həmin müəssisələrin sərhədindən yüz əlli metrdən az olan məsafədə yayılmasına yol verilmir.

11.7. Təhsil müəssisələrində uşaqların təhsil tərbiyəsi üçün nəzərdə tutulan informasiya məhsullarının qiymətləndirilməsi "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının təhsil haqqında qanunvericiliyinə uyğun aparılır..

Maddə 4. "Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, 7, maddə 812; 2016, 11, maddə 1755, 12, maddə 1996; 2017, 3, maddə 334, 5, maddələr 675, 748, 6, maddə 1029, 7, maddə 1307, 12 (I kitab), maddə 2230; 2019, 1, maddə 29, 3, maddə 390, 4, maddə 578, 8, maddə 1384) aşağıdakı məzmunda 12.3-cü 12.4-cü maddələr əlavə edilsin:

"12.3. Uşaqlar üçün kino video xidmətlərin göstərilməsi zamanı, uşaq teleradio proqramlarında verilişlərində, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş dövri mətbu nəşrlərdə yayılan reklam onun yerləşdirildiyi informasiya məhsulunun yaş kateqoriyasına uyğun olmalıdır.

12.4. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulan informasiya məhsullarında (telekommunikasiya şəbəkələri, o cümlədən internet şəbəkəsi vasitəsilə yayılan informasiya məhsulları sellülar (mobil) rabitə şəbəkəsi daxil olmaqla) onların zərərli informasiya məhsulunun hazırlanmasına cəlb edilməsi barədə elanların yerləşdirilməsinə yol verilmir..

Maddə 5. "Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, 6, maddə 1012; 2019, 6, maddə 986) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 4.0.13-cü maddəyə "dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrini sözlərindən sonra "məzmunu bədii tərtibatı altı yaşadək uşaqlar üçün nəzərdə tutulan informasiya məhsullarının məzmununa bədii tərtibatına uyğun olan sözləri əlavə edilsin;

5.2. 17.1-ci maddəyə "bu Qanuna sözlərindən sonra ", "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa sözləri əlavə edilsin;

5.3. aşağıdakı məzmunda 17.3-cü maddə əlavə edilsin:

"17.3. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların təlimi üçün nəzərdə tutulan informasiya məhsullarının məzmunu bədii tərtibatı altı yaşadək uşaqlar üçün nəzərdə tutulan informasiya məhsullarının məzmununa bədii tərtibatına uyğun olmalıdır..

Maddə 6. Bu Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 noyabr 2019-cu il

 

Azərbaycan.- 2019.-21 dekabr.- S.3.