Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində və “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci 23-cü bəndlərini rəhbər tutaraq, "Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1172-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, ¹ 2, (I kitab), maddə 202, ¹ 3, maddələr 397, 403, 429, ¹ 4, maddələr 631, 647, 654, ¹ 5, maddələr 835, 846, ¹ 6, maddələr 997, 1010, ¹ 7, maddələr 1247, 1249, ¹ 10, maddə 1608, ¹ 11, maddələr 1769, 1774, 1781, 1783, 1786, 1788, ¹ 12, maddələr 1984, 2000, 2009, 2024, 2049; 2017, ¹ 1, maddə 21, ¹ 2, maddələr 147, 152, 162, ¹ 3, maddələr 331, 344, ¹ 5, maddələr 698, 701, 734, 749, 754, ¹ 6, maddələr 1020, 1033, 1036, ¹ 7, maddələr 1273, 1296, 1297, 1299, ¹ 11, maddələr 1964, 1966, 1969, 1979, ¹ 12 (I kitab), maddələr 2214, 2217, 2220, 2233, 2237, 2240, 2253, 2256, 2266; 2018, ¹ 1, maddə 19, ¹ 2, maddələr 160, 162, 163, ¹ 3, maddələr 383, 401, 404, ¹ 4, maddə 646, ¹ 5, maddələr 857, 860, 862, 876, 883, ¹ 6, maddələr 1153, 1168, ¹ 7, (I kitab), maddələr 1435, 1437, 1438, ¹ 10, maddə 1963, ¹ 11, maddələr 2188, 2191, 2214, 2217, 2231, ¹ 12, (I kitab), maddələr 2473, 2475, 2499, 2507, 2512, 2522; Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1382-VQD, 1384-VQD nömrəli, 18 dekabr tarixli 1395-VQD, 1398-VQD nömrəli 28 dekabr tarixli 1406-VQD, 1427-VQD, 1432-VQD nömrəli qanunları) 327-ci maddəsinin "Qeyd” hissəsinin 2-ci bəndinə "kateqoriyasına” sözündən sonra "(altkateqoriyasınasözü əlavə edilsin.

Maddə 2. "Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, ¹ 7, maddə 599; 2010, ¹ 4, maddə 276, ¹ 10, maddə 841; 2013, ¹ 11, maddə 1302; 2014, ¹ 4, maddə 342; 2015, ¹ 8, maddə 903, ¹ 12, maddə 1439; 2016, ¹ 2, (II kitab), maddə 221; 2017, ¹ 2, maddə 140, ¹ 12 (I kitab), maddə 2211; 2018, ¹ 1, maddə 22) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 14.2.6-cı maddəyə "kateqoriyalı” sözündən sonra "(altkateqoriyalısözü əlavə edilsin;

2.2. 27.1.1-ci maddəyə "kateqoriyası” sözündən sonra " "D1” altkateqoriyası” sözləri, "avtonəqliyyat vasitələrini” sözlərindən əvvəl "B”, "C” kateqoriyalarına ya "C1” altkateqoriyasına daxil olan” sözləri əlavə edilsin;

2.3. aşağıdakı məzmunda 27.1.1-1-ci maddə əlavə edilsin:

"27.1.1-1. "D1E” altkateqoriyası üzrə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququnu təsdiq edən sürücülük vəsiqəsi olan (yaşı 25-dən az 65-dən çox olmayan "D” kateqoriyasına ya "D1” altkateqoriyasına daxil olan avtonəqliyyat vasitələrini idarə etmək sahəsində təcrübəsi iki ildən az olmayan);”.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 fevral 2019-cu il

 

Azərbaycan.- 2019.- 15 mart.- S.9.