İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında, Kütləvi informasiya vasitələri haqqında, Televiziyaradio yayımı haqqında, Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında və İctimai televiziyaradio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 8 may tarixli 93-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Televiziyaradio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 2002-ci il 5 oktyabr tarixli 794 nömrəli, Milli TeleviziyaRadio Şurası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 2002-ci il 5 oktyabr tarixli 795 nömrəli, Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 2003-cü il 2 yanvar tarixli 835 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında, Kütləvi informasiya vasitələri haqqında, Televiziyaradio yayımı haqqında, Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında və İctimai televiziyaradio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 8 may tarixli 93-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram:

1. Televiziyaradio yayımı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 5 oktyabr tarixli 794 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, 10, maddə 590; 2005, 2, maddə 69; 2006, 11, maddə 947; 2008, 9, maddə 798; 2014, 5, maddə 477, 9, maddə 1027; 2015, 9, maddə 995; 2016, 8, maddə 1384; 2017, 8, maddə 1521; 2018, 12 (I kitab), maddə 2542; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 1 may tarixli 1014 nömrəli Fərmanı) 6-cı hissəsinin 4-cü abzasına 30.3-cü, sözlərindən sonra 32-1-ci, sözləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 5 oktyabr tarixli 795 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, 10, maddə 591; 2005, 3, maddə 173, 4, maddə 295; 2008, 10, maddə 888; 2009, 2, maddə 78; 2010, 3, maddə 189; 2011, 2, maddə 79; 2015, 2, maddə 118, 9, maddə 993; 2018, 5, maddə 949; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 1 may tarixli 1014 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş Milli TeleviziyaRadio Şurası haqqında Əsasnaməyə aşağıdakı məzmunda 8.14-1-ci bənd əlavə edilsin:

8.14-1. teleradio yayımı sahəsində dövlət dilindən istifadənin və dövlət dili normalarına riayət edilmənin təmin olunması ilə bağlı qaydalar müəyyən edir;.

3. Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 2 yanvar tarixli 835 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, 1, maddə 27; 2004, 5, maddə 344; 2017, 1, maddə 55, 4, maddə 556; 2019, 4, maddə 611) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 2.1-ci bənddən , 13.1-ci sözləri çıxarılsın;

3.2. 2.2-ci bəndə cümləsində sözündən sonra və 13.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində sözləri əlavə edilsin;

3.3. 2.3-cü bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 2.4-cü bənd əlavə edilsin:

2.4. həmin Qanunun 13.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində orqan (qurum) dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti (Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası ilə razılaşdırmaqla) nəzərdə tutulur..

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 iyun 2020-ci il

 

Azərbaycan.- 2020.- 25 iyun.- S.6.