УNəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinə dairФ Konvensiyanın təsdiq edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

YUNESKO-nun 1958-ci il 3 dekabr tarixli "Nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsinə dairФ Konvensiyası Azərbaycan Respublikasının müvafiq bəyanatı ilə təsdiq edilsin.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 may 2020-ci il

Azərbaycan.-2020.- 22 may.- S.2.