Yaz

 

 

Səfalı bir gündə, bahar çağında,

Əylənmək gözəldir ellər bağında.

Bənövşə gətirə bahardan soraq,

Nərgiz əllərində qaldıra çıraq.

Güllər büsat qura çaylar boyunca,

Şirindil bülbüllər ötə doyunca.

Çöllərdə ceyranlar başlaya rəqsə,

Ceyran balaları verə səs-səsə.

Çiçəklər açıla, güllər boy ata,

Düzləri maralın səsi oyada.

 

 

Nizami GƏNCƏVİ

Azərbaycan.-2021.- 23 fevral.- S.7.