Yaz günü - Novruz günü

 

 

 

Bu gün yaşıd olur gündüzlə gecə,

 

Dağa duman çöküb, çən yeridikcə,

 

Dərin dərələrdə sel daşan gündür

 

Uca zirvələrdə

 

Qar əridikcə.

 

Damlalar dəryaya qarışan gündür,

 

Bu gün yerin, göyün öz sevinci var.

 

Gözünü açdıqca günəşli bahar,

 

Sözlər şəfəqlərdən qamaşan gündür.

 

Uzaq üfüqdəki soyuq ulduzlar

 

Bu gün isti-isti sayrışan gündür.

 

Gəlin, salamlayaq doğma baharı

 

Ana yurdumuzun

 

Ana qolları

 

Baharın qoynuna sarışan gündür.

 

Odlar torpağının gur tonqalları

 

Yerin ürəyitək alışan gündür.

 

Çaylar arzu kimi aşıb-daşanda,

 

Həsrətli torpaqla yaz qovuşanda

 

Yer göyə

 

Göy yerə

 

Yaraşan gündür.

 

Təbiət sevgidən söhbət açanda,

 

Küsmüş sevgililər barışan gündür.

 

Durnalar vətənə dönür qürbətdən.

 

Üfüqlərin donu mavi xələtdən.

 

Köksündə günəşi

 

Zər nişan günüdür.

 

Bu gündən, sabahdan, əbədiyyətdən

 

Mehriban-mehriban danışan gündür.

 

 

 

Nəbi XƏZRİ

 

Azərbaycan. - 2021.- 20 mart.- S.8.