Baytarlıq təbabətinə qayğı artırılmalıdır

 

XXI əsr bəşəriyyətin tarixinə mədəniyyətlərarası dialoqların, sivilizasiyaların formalaşdığı və davamlı insan inkişafının təşəkkül tapdığı bir dövr kimi daxil olmuşdur. BMT və digər nüfuzlu, beynəlxalq təşkilatlar dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan bütün ölkələrində davamlı inkişafa zəmin yaradılması üçün müvafiq layihələrin, proqramların labüdlüyünü və həyata keçirilməsini diqqət mərkəzində saxlayır və çox yüksək qiymətləndirir. Davamlı insan inkişafı konsepsiyası günün tələbləri zəminində yaranmaqla onun əsas məramı bütün insanların firavan yaşamaq, maddi rifahının, təhlükəsizliyinin, sağlamlığının və təhsilinin təminatı, elm və intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi, onlardan bəhrələnməsi, ətraf mühitin, ekolojı tarazlığın qorunub saxlanması, yoxsulluğun, qeyri-bərabərliyin aradan qaldırılması və digər məsələlərdir.

BMT İnsan İnkişafı Əmsalının hesablanması zamanı sağlamlığı əsas göstərici kimi qəbul etmişdir. Ölkə vətəndaşlarının sağlamlığının qorunmasında isə baytarlıq təbabəti həkimləri cəmiyyətin inkişafının bütün mərhələlərində çox misilsiz xidmətlər göstərmişlər. Baytarlıq təbabəti və tibb elminin mahiyyətini mükəmməl bilən zəka sahiblərinin məşhur bir kəlamı var: "Tibb həkimləri yalnız insanları, baytar həkimləri isə bütün bəşəriyyəti müalicə edir". Çox böyük və məntiqli kəlamdır. Çünki hələ antik dövrlərdə belə taun, vəba, tif, quduzluq, qarayara, infeksion sarılıq, tülyaremiya, vərəm, brusellyoz və s. xəstəliklər heyvanlardan insanlara keçməklə bəşəriyyət üçün çox ciddi fəlakətə çevrilmişdir. Baytarlıq təbabəti həkimləri həmişə bu xəstəliklərlə ciddi mübarizə aparmış, onların yayılmasının qarşısının alınmasına çalışmış, bəşəriyyəti bu bəlalardan qurtarmağa can atmışlar.

Vaxtilə aqrar sahə üzrə kadrlar hazırlayan, güclü elmi- pedaqoji potensiyalı olan yeganə təhsil ocağı - Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının alimlərini aqrar sahənin işçilərinə elmin, texnikanın yeni nailiyyətləri barədə mühazirə oxumaq üçün rayonlara göndərirdilər. Ənənəyə çevrilən bu tədbir hər il təkrar olunurdu və öz bəhrəsini verirdi. Son vaxtlara qədər təsərrüfatlarda baytar həkimlərinin böyük praktiki vərdiş qazanmış təcrübəli, savadlı, səriştəli bir ordusu çalışırdı. Acınacaqlı və dözülməz haldir ki, bu gün onların çoxu artıq öz ixtisası üzrə işləmir. Fermerlərlə tez-tez görüşürük, onların təsərrüfatlarının baytarlıq xidmətlərindən tamamilə kənarda qaldığını bildirdikdə cavabları birmənalı olur: "Bizə baytar həkimi, aqronom, mühəndis-mexanizator, iqtisadçı lazım deyil, hamısının işini özümüz görürük". Məsələyə bu cür yanaşanlar unudurlar ki, heyvanların xəstəliklərini baytar həkimi, bitkilərinkini isə aqronom bilir, yalnız onlar bu xəstəliklərin qarşısını almağa qadirdirlər. Heyvan və bitkilərin xəstəlikləri ilə kor-koranə, savadsız mübarizə aparmaq olmaz. Bu, bəşəriyyət üçün böyük fəlakətə çevrilə bilər. İnkaredilməz tarixi faktdır ki, 1654-cü ildə Moskva şəhərinin 500 min əhalisi taun xəstəliyi nəticəsində məhv olmuşdur. Bəşəriyyətin yaddaşında "Vəba əsri" kimi qalmış XIX əsrdə təkcə vəba xəstəliyindən Avropa ölkələrində 10 milyon adam ölmüşdür. İnfeksion və invazion xəstəliklərin heyvan və quşlara verdiyi kütləvi qırğınların, tələfatların tarixdə sayı-hesabı yoxdur. Taun, qarayara, pasterellyoz, bradzot, enterotoksemiya, yaman şiş, emfizematoz karbunkul , çiçək, dabaq və s. heyvanlar və quşlar arasında böyük tələfatlara səbəb olmuşdur.

Son zamanlar "quş qripi", "inək (dəli dana) quduzluğu", sarı isitmə, quduzluq, infeksion sarılıq, brusellyoz, vərəm, malyariya, dizenteriya, qoturluq, dəmrovlar və s. təhlükəli xəstəliklər dünyanın bir çox ölkələrində tez-tez müşahidə edilərək insanların sağlamlığı üçün neqativ fəsadlar törədir. Unutmaq olmaz ki, infeksion xəstəlikləri törədən aqentlər heç bir sərhəd tanımır, heç kəsə güzəştə getmir, hamıya eyni "münasibətlə yanaşır", əlverişli şərait yaranan kimi dərhal xəstəlik törədir. İnfeksiyanı gizlətmək isə cinayətdir.

Hazırda infeksiya törədicilərini yayan əsas amillərdən başlıcası idxal-ixrac olunan heyvan, quş, balıq və bitki mənşəli yeyinti məhsulları və xammalıdır. Çünki ölkəmizə xaricdən gətirilən və ya respublika ərazisində istehsal olunan məhsullar bəzən baytar-sanitar müayinəsindən keçmədən satışa buraxılır. Bütün bazarlarda ət, süd, onlardan hazırlanan məhsulların, bitki mənşəli ərzaqların satışı, demək olar ki, baytar-sanitariya nəzarətindən çıxmışdır. Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran, Şirvan, Mingəçevir kimi şəhərlərdə, eləcə də rayonlarda baytar-sanitar qaydalarına ciddi riayət olunmur. Şəhər və rayon bazarlarında dəhşətli antisanitariya mövcuddur, sanitar-gigiyena qaydalarına riayət edilmir, zibilliklər gəmiricilərin çoxalmasına əlverişli şərait yaradır, onlar tüğyan edirlər. Nəticədə insanlar arasında yoluxma və ölüm halları, eləcə də toksikoinfeksiyalar və toksikozlar baş verir. Təkcə 2008-ci ildə Bakı, Sumqayıt şəhərlərindəki mağazalarda və ət satışı məntəqələrində tonlarla ət, süd, balıq və onlardan hazırlanan məhsullar yararsız, keyfiyyətsiz olduqlarına və baytar-sanitar ekspertizanın tələblərini ödəmədiyinə görə satışdan çıxarılmışdır. 2009-cu ilin fevral ayında Yalama gömrük postunda Almaniyadan ölkəmizə gətirilən kolbasa və digər ət məhsulları tamamilə yararsız olduğu üçün gömrük postunda yandırılaraq məhv edilmişdir.

Göründüyü kimi, ölkədə ət məhsullarının satışı (hələ istehsalını demirik) daha bərbad vəziyyətdədir. İstər xarici ölkələrdən, xüsusilə Rusiyadan gətirilən, istərsə də ölkəmizdə istehsal olunan ət məhsullarının bir qismi (kolbasa, sosis, qaxac ət və s.) baytar-sanitar müayinəsindən keçmədən birbaşa mağazalara verilir. İlin isti fəsillərində bu məhsulların günün altında, açıqda, tozlu yolların kənarlarında satılması isə yolverilməzdir. Botulizmin törədicisinin toksini (zəhəri) bu cür zay məhsullarla insanları zəhərləyir. Halbuki dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərində bütün növ ərzaqlar, o cümlədən ət, süd, balıq və onlardan hazırlanan məhsullar yalnız ciddi baytar-sanitar müayinəsindən keçdikdən sonra xüsusi soyuducularda saxlanılmaq şərti ilə satışa buraxılır.

Xəstə, məcburi kəsilmiş və ölmüş heyvanların daxili orqanlarının və əlavə məhsullarının yoxlanmadan və ekspertizadan keçmədən satışa verilməsi daha təhlükəlidir. Bir qayda olaraq, insanlara keçən xəstəliklərin törədiciləri əsasən parenximatoz orqanlarda (qara ciyər, böyrəklər, dalaq, limfa düyünləri) toplanır və uzun müddət yaşamaq qabiliyyətini saxlayır. Bu cür orqanları yedikdə insanlarda güclü, çətin müalicə olunan və bəzən ölümlə nəticələnən intoksikasiyalar (zəhərlənmələr) baş verir. Təkcə exinokokkozun törətdiyi faciəni bilmək üçün görkəmli alim, mərhum professor Qulu Xəlilovun "Yaşamaq istəyirəm " əsərini oxumaq kifayət edər (mərhum bu xəstəlikdən 9 dəfə cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalıb).

Azərbaycanda gön-dəri məmulatının toplanması, tədarükü və satışı da tam nəzarətsizdir. Əvvəla, bu məmulatlar infeksion xəstəliklərin əsas yayılma mənbəyi olduğundan onların tədarük olunmasına və sənaye müəssisələrində emalına ciddi nəzarət qoyulmalıdır. Gön-dəri xammalı qarayara, qoturluq, dermatomikozlar kimi insanlar üçün daha təhlükəli sayılan çətin və gec müalicə olunan xəstəliklərin törədicilərinin əsəs mənbəyidir. Bu xammalın toplanması, tədarükü və göndərilməsi yalnız baytar həkiminin bilavasitə rəhbərliyi altında olmalıdır. Bizdə isə bu sahadə də özbaşınalıq mövcuddur. Ölkəmizə xaricdən gətirilən heyvan məhsulları və xaricə göndərilən gön-dəri xammalının yoxlanması üçün başqa dövlətlərdə olduğu kimi, müasir tələblərə cavab verən xüsusi baytar-sanitariya laboratoriyasının yaradılması artıq günün vacib tələbidir. Hər cür heyvan məhsulu bu laboratoriyalarda xüsusi üsullarla (bakterioloji, orqanoleptik, toksikoloji, seroloji və s.) müayinə olunduqdan və sanitariya cəhətdən qiymətləndirildikdən sonra onun ölkə ərazisinə gətirilməsinə icazə verilə bilər. Sərhəd postlarında karantin xidməti də yarıtmaz vəziyyətdədir. Bu sahəyə diqqət artırılmalı, baytarlıq xidməti gücləndirilməli, dezinfeksiya tədbirləri müvafiq təlimat əsasında və müasir tələbata uyğun olaraq aparılmalıdır.

Yumurta tez xarab olan və insanlar üçün təhlükəli intoksikasiya mənbəyi sayılan ərzaq məmulatıdır. İnsanlar üçün təhlükəli sayılan tif (pulloroz), kolibakterioz, salmonellyoz, pasterellyoz, vərəm və s.xəstəliklərin törədiciləri yumurtada daha sürətlə çoxalaraq müxtəlif toksikoinfeksiyalara səbəb olur. Ona görə də yumurta yalnız ciddi baytar-sanitar müayinəsindən keçdikdən və qiymətləndirildikdən sonra satışa buraxılmalıdır.

Ölkəmizdə baytar-sanitar nəzarətindən tamamilə kənarda qalan vacib sahələrdən biri də balıq ətinin satışıdır. Kür-Araz ovalığı ərazisindəki rayon və kəndlərdən keçərkən yol boyu özbaşına, nəzarətsiz balıq satışını görəndən sonra heç bir şərhə ehtiyac qalmır. Yaxud bunun üçün Yevlax rayonunun Xanabad kəndindən və suvarma Qarabağ kanalı körpüsündən (Mingəçevir stansiyası ərazisində) bir dəfə keçmək kifayət edər. Unutmaq olmaz ki, balıqlardan insanlara keçən invazion (klonorxoz, opistorxoz, hetorofoz, metaqonimoz, paraqonimoz, difillobotrioz, anizakoz, eozinofil meningit və s.) və infeksion (qarın yatalağı, septisemiya, salmonellyoz, qastroenterit, diareya, botulizm, stafilokok intoksikasiyası, qızılyel, infeksion hepatit və s.) xəstəliklərin sayı daha çoxdur. Dünya şöhrətli alim, Azərbaycanda ekologiya elminin banisi, mərhum akademik Həsən Əliyev "Həyəcan təbili" kitabında respublikamızın təbii sərvətlərinin, o cümlədən balıq ehtiyatının qorunub saxlanmasının vacib olduğunu söyləmişdir. Həsən Əliyev elmi konfranslarda və görüşlərdə həmişə deyirdi ki, Azərbaycanda balıqçılığı inkişaf etdirmək, nadir balıqların sayını artırmaq alimlərimizin qarşısında duran ən ümdə məsələ olmalıdır. Bunun üçün həm də səriştəli mütəxəssislər-ixtioloqlar (balıqçılar) və ixtiopatoloqlar (balıqların xəstəliklərini öyrənən mütəxəssislər) hazırlanmalıdır. Görəsən, mərhum alimin qiymətli vəsiyyətlərinə bu gün necə əməl olunur? Təəssuf ki, vəziyyət ürəkaçan deyil! Bu sahədə tədbirlər planı hazırlanıb çox ciddi ölçü götürülməlidir, balıq ovuna nəzarət gücləndirilməklə qanunsuz balıq ovlayanlara qarşı hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə mübarizə aparılmalıdır.

Süd və süd məhsulları tarixən milli mətbəximizin və süfrələrimizin əsas qidası olub. Bəs, indi necə? Əfsuslar olsun ki, bu məsələ də dözülməz vəziyyətdədir. Süd qiymətli, zəngin yeyinti məhsulu olsa da, patogen mikrobların çoxalması üçün ən əlverişli mühitə malikdir. Süd və ondan hazırlanan məhsullar insanlar üçün qorxulu olan brusellyoz, vərəm, leykoz, dabaq, leptospiroz, kolibakterioz, salmonellyoz, stafilokkokoz, streptokkoz kimi xəstəliklərin mənbəyidir. Danılmaz faktdır ki, əhali arasında brusellyoz, vərəm kimi təhlükəli xəstəliklər hələ də müşahidə olunur. Bu gün beynəlxalq miqyasda epidemioloji əhəmiyyətə malik mastitlər haqqında xüsusi qeyd etmək lazımdır. Mastitlərlə xəstə heyvanların südünü və ondan hazırlanan məhsulları qəbul edən insanlarda, xüsusilə azyaşlı uşaqlarda uzun müddət müalicə tələb edən qorxulu xəstəliklər - qastroenterit, bronxopnevmoniya, faringit, laringit, qarın yatalağı, tif, paratif, dizenteriya, xolera, skarlatina, difteriya, hətta meningit müşahidə olunur. Mastitlər zamanı süd və ondan hazırlanan məhsullar qidalığını, texnoloji keyfiyyətini itirir, yeyinti üçün yararsız sayılır, insanlarda toksikoinfeksiyalara və toksikozlara səbəb olur. Göründüyü kimi, süd və süd məhsullarının yalnız sanitariya cəhətdən düzgün qiymətləndirildikdən sonra satışa buraxılması vacib məsələdir. Təəssüf ki, Azərbaycanın şəhər və rayon bazarlarında süd və onun məhsulları əksər hallarda baytar-sanitar ekspertizasından kecmədən satılır. Pendir ən azı 40 gün xörək duzu məhlulunda saxlandıqdan sonra istifadə edilməli olduğu halda bizim bazarlarda hətta mərkəzi şəhərlərin dəbdə olan restoranlarında təzə pendir dadlı məhsul kimi qiymətləndirilir. Lakin hamı bilməlidir ki, təzə pendir brusellyoz, vərəm, leptospiroz, dabaq, salmonellyoz, kolibakterioz və başqa xəstəliklərin törədicilərinin insanlara keçməsinin əsas mənbəyidir, bu xəstəliklərə yoluxan insanlar isə ömrü boyu əzab çəkirlər.

Ümumiyyətlə, heyvan məhsullarından insana keçən xəstəliklərin qarşısını almağın yeganə yolu bütün bazarlarda müasir tələblərə cavab verən, lazımi avadanlıqlarla təchiz edilmiş baytar-sanitar laboratoriyası yaradılmasından,oraya səriştəli baytar-sanitar mütəxəssislərinin cəlb olunmasından ibarətdir. Hazırda bazarlardakı laboratoriyaların yalnız adı var, fəaliyyəti, avadanlıqları, təchizatı və şəraiti isə günün tələbləri ilə uzlaşmır.

Qoyunçuluq respublikamızda həmişə gəlirli sahə olub və bu gün də çox sürətlə inkişaf etdirilir. Lakin hazırda dünyanın bəzi regionlarında, o cümlədən Rusiya Federasiyasında və başqa MDB ölkələrində əvvəllər müşahidə edilməyən yeni infeksion xəstəliklərə tez-tez təsadüf olunur ki, bu da həmin xəstəliklərin törədiciləri nəqliyyat və yeyinti məhsulları vasitəsilə başqa ölkələrin ərazisinə gətirilməklə qoyunlar arasında çox sürətlə yayılır. Əlbəttə, həmin ciddi təhlükə ölkəmizin də ərazisinə keçə bilər. Ona görə profilaktik tədbirlərin aparılmasına indidən hazırlıq görülməlidir. Əks təqdirdə, ölkəmizdə yeni infeksiya ocaqlarının baş verməsi təhlükəsi qaçılmazdır.

Azərbaycanda infeksion və invazion xəstəliklərin yayılmasının digər əsas səbəbləri də mövcuddur. Belə ki, ferma və təsərrüfatlarda dəhşətli antisanitariya şəraiti hökm sürür, dezinfeksiya, dezinvaziya, dezinseksiya, deratizasiya, dezakarizasiya, dezodorasiya tədbirləri aparılmır, peyin biotermiki üsulla zərərsizləşdirilmir. Nəticədə gəmiricilər, həşəratlar, xüsusilə ektoparazitlər (milçəklər, gənələr, bitlər, birələr), ağcaqanadlar, mığmığalar və endoparazitlər (qan parazitləri, helmintlər, dərialtı mozalan sürfələri və s.) çox sürətlə çoxalır və xəstəlik törədicilərini yayırlar. Qansorucu həşəratlar insanlar üçün çox qorxulu olan transmissiv xəstəliklərin (xolera, qarın yatalağı, difteriya, antiolikoz, sarılıq, ensefalitlər, spiroxetozlar, leyşmanioz, rikketsiozlar) yayılmasında müstəsna rol oynayır.

Gəmirici və həşaratların çox sürətlə çoxalmasına ən əlverişli şərait yaradan zibilliklərdir. KİV-də zibil və tullantıların vaxtında toplanıb zərərsizləşdirilməməsi barədə mütəmadi olaraq məlumatlar verilir. Bəla ondadır ki , bu işlə məşğul olan sanitar-epidemioloji stansiyaların rəhbərləri və həkimləri həmin məsələyə məhəl qoymurlar. Yolverilməz haldır ki, bu zibilliklər əsasən rayon və şəhərin mərkəzi ərazilərində yerləşir. Respublikamızın işğal olunmuş rayonlarından digər ərazilərə (Beyləqan, Ağcabədi, Ağdam, Tərtər, Goranboy) gəmiricilərin, vəhşi faunanın (canavar, çaqqal və s.) miqrasiyası artıb. Bu da öz növbəsində insan və heyvanlara keçən infeksiyaların törədicilərinin geniş yayılmasına əlverişli şərait yaradır. Gəmiricilər xəstəliklərdən ölmüş heyvanların cəsədlərini və zibilliklərdə olan ərzaq tullantılarını yeməklə bir sıra təhlükəli xəstəliklərin törədicilərini insanlar arasında yayırlar və həm də taxılçılığa böyük ziyan vururlar. Malyariya kimi dəhşətli xəstəliyin əsas yayıcıları olan qansoran həşəratlar (ağcaqanadlar, mığmığalar) isə gəmiricilərin yuvalarında daha əlverişli şərait olduğundan orada çox sürətlə çoxalır və onların qanını soraraq fəallaşırlar. Gəmiricilərlə mübarizə aparmaq üçün hazırda güclü təsirə malik krısid preparatlar mövcud olsa da, ondan istifadə edilmir.

Müasir dövrün bəlalarından biri də "inək quduzluğu" xəstəliyidir. "İnək quduzluğu" quduzluğun yeni və daha qorxulu forması kimi peyda olmaqla, bəşəriyyətdə təlatüm doğuran xəstəlikdir. Bu xəstəlik İngiltərədə və digər Avropa ölkələrində inəklər arasında baş verir və onların ətindən insanlara keçərək, mərkəzi sinir sisteminin kəskin qıcıqlanması, sinir hüceyrələrinin ölməsi, əzələlərin iflici, qıc olması, korluq, depressiya, güclü baş ağrıları, afoniya və s. ilə nəticələnir. Həmin xəstəlikdən indiyədək İngiltərədə 179 min baş məhsuldar qaramal xəstələnmiş və onların hamısı çox yüksək temperaturda (aşağı temperatur onu törədən virusa təsir etmir) yandırılıb tələf edilmişdir. Bu xəstəliyin respublikamızın ərazisinə keçməsinin qarşısını almaq üçün müvafiq profilaktiki və baytar-sanitariya tədbirləri aparılmalıdır.

2009-cu ilin yanvar-fevral aylarında Avstriyada "quş qrip"inə qarşı hazırlanan vaksin düzgün zərərsizləşdirilmədiyi (inaktivləşdirilmədiyi) üçün ölkələrdə peyvənd olunan ev quşları arasında kütləvi epizootiya başlayaraq insanlara keçmiş və 44 nəfər xəstələnmişdir. Bu xəstəlik həm də digər qonşu Avropa ölkələrinə sirayət etmişdir. Dövlət Baytarlıq Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ölkəmizin ərazisində vəhşi ornitofaunanın (çöl quşlarının) "quş qrip"inə görə monitorinqlər keçirməsinin xəstəliklə mübarizədə xüsusi əhəmiyyəti var. Lakin həmin xəstəliklə mübarizə üçün əhalinin və ictimaiyyətin maarifləndirilməsi məqsədilə baytarlıq təbabəti alimlərinin bu sahəyə cəlb edilməsi çox vacibdir.

Baytarlıq təbabətinin təşviş doğuran məsələlərindən biri də onun təchizatının bugünkü vəziyyətidir. Əvvəla, şəhər və rayonlarda saysız-hesabsız baytarlıq aptekləri fəaliyyət göstərir. Amma onların əksəriyyətində baytarlıq ixtisası olmayan şəxslər işləyir. Dərmanlar, bioloji preparatlar təlimata uyğun olmayan şəraitdə saxlanılır, xarab olmuş dərmanlar satılır. Baytarlıq aptekləri Dövlət Baytarlıq Xidmətinin bilavasitə nəzarəti altında olmaqla onların fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərən baytarlıq stansiyaları və laboratoriyalarının bugünkü vəziyyəti də təşviş doğurmaya bilməz. Onlar müasir avadanlıq və təchizatla təmin olunmalı və fəaliyyətləri gücləndirilməlidir. Azərbaycanda baytarlıq preparatları (vaksinlər, serumlar, diaqnostikumlar və s.) istehsal edən bioloji fabrikin yaradılması da günün tələbidir.

Baytarlıq təbabətinin süqutunun qarşısının alınmasında kütləvi informasiya vasitələrinin böyük rolu olmasına baxmayaraq, bu sahədə vəziyyət ürəkaçan deyil. Əksər televiziya kanallarında verilişlər artistlərə, müğənnilərə, meyxanaçılara və "şou" proqramlarına həsr olunur. Bəs, aqrar sahə? Dözülməz və yolverilməz haldır ki, aqrar sahənin, eləcə də baytarlıq təbabətinin alimləri, mütəxəssisləri, onların fəaliyyəti tamamilə unudulub. Yaddan çıxarmayaq ki, aqrar elmin inkişafı, bu sahədə elmi-texniki tərəqqi, ərzaq məhsulları olmadan ümumi inkişafdan söhbət gedə bilməz. Bu sahənin mütəxəssisləri isə əsasən Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında hazırlandığı üçün bu təhsil ocağının alimlərinin KİV-də çıxışlarına geniş yer verilməlidir.

Əhalinin maarifləndirilməsi və məlumatlandırılması işində baytarlıq təbabəti üzrə fəaliyyət göstərən QHT-lərin də müvafiq layihələr hazırlayaraq onları həyata keçirməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Bunun üçün isə QHT-lərə Dəstək Şurası tərəfindən bu sahədə fəaliyyət göstərən təşkilat və ictimai birliklərə maliyyə yardımı göstərilməsi davamlı və dayanıqlı xarakter almalıdır.

 

 

Ələddin Əsgərov,

əməkdar elm xadimi,

AKTA-nın kafedra müdiri

 

Eldar Hüseynov,

AKTA-nın dosenti

 

Azərbaycan.-2009.-4 aprel.-S.6.