Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi ilə tanışlıq xoş təəssürat doğurmuşdur

 

Ukrayna Prezidenti Viktor Yuşşenkonun Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində xanımı Katerina Yuşşenko aprelin 9-da Milli Elmlər Akademiyasının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində olmuşdur.

Qonağa muzeyin tarixi barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Bildirilmişdir ki, muzeyin yerləşdiyi Bakının ən gözəl memarlıq abidələrindən olan bu bina 1895-1897-ci illərdə tikilmiş Azərbaycan milyonçusu, mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin mülkü olmuşdur. 1920-ci ildə binada yaradılmış muzeydə qədim dövrdən başlayaraq Azərbaycan tarixinin bütün mərhələlərinə dair qiymətli eksponatlar toplanmışdır.

Azərbaycanın ərazisində mövcud olmuş Atropatena, Albaniya, Şirvanşahlar, Ağqoyunlular, Səfəvilər dövlətləri dövrünə aid maddi mədəniyyət nümunələri ölkəmizin qədim dövlətçilik ənənələrindən xəbər verir.

Orta əsr Azərbaycan qadınlarına məxsus zinət əşyaları, məişətdə işlədilmiş əşyalar qonaqda böyük maraq doğurmuşdur.

Muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı bildirmişdir ki, 150-dən çox işçisi olan muzey həm Milli Elmlər Akademiyasının strukturunda elmi tədqiqat mədəni-maarif müəssisəsi funksiyasını yerinə yetirir. Muzeyin binası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə əsaslı təmir olunmuş yeni görkəm almışdır.

Muzeydə 1918-ci il mart hadisələri zamanı Bakıda erməni daşnakları tərəfindən törədilmiş qırğınlarla bağlı eksponatlar, tarixi sənədlər xanım Katerina Yuşşenkonun xüsusi marağına səbəb olmuşdur. Bu hadisələr barədə ona ətraflı məlumat verilmişdir.

300 mindən çox eksponatı olan muzeydə xalqımızın bir çox görkəmli şəxsiyyətlərinin təhsil almasına yardımçı olmuş Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat fəaliyyətinə dair fotoşəkillər, tarixi sənədlər, ona məxsus qiymətli əşyalar da toplanmışdır. Ukrayna Prezidentinin xanımı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xatirə muzeyinin eksponatları ilə tanış olmuşdur.

Muzeylə tanışlıqdan xoş təəssürat alan xanım Yuşşenko Xatirə kitabına ürək sözlərini yazmışdır.

Hörmətli qonağa muzeylə bağlı kitablar, albom kompakt disk hədiyyə olunmuşdur.

Xanım Katerina Yuşşenko muzeyə xatirə hədiyyəsi - "Ukrayna Milli İncəsənət Muzeyi" kitabını təqdim etmişdir.

 

 

AzərTAc

 

Azərbaycan.-2009.-10 aprel.-S.3.