Bəstəkarın xatirəsi

 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin musiqi sənəti fakültəsinin təşkilatçılığı ilə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, milli romans janrının banisi Asəf Zeynallının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirilmişdir.

Konfransı giriş sözü ilə ADMİU-nun elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, professor Maral Manafova açmışdır. Musiqişünaslıq kafedrasının müdiri, dosent Ellada Hüseynova bəstəkarın qısa ömrü, parlaq istedadının məhsulu olan dəyərli əsərlərinin məziyyətləri barədə çıxış edərək tələbələrin A.Zeynallının sənətkar dəst-xəttinə böyük maraq göstərdiklərini vurğuladı. Bu marağı konfransda çıxış edən tələbələrdən Ülkər Əliyevanın, Vüsalə Cəfərovanın, Nabat Əsgərovanın bəstəkar barədə söylədiklərindən də bilmək olardı.

"Asəf Zeynallının yaradıcılıq portreti", "Asəf Zeynallı romans janrının banisi kimi", "Asəf Zeynallının simfonik yaradıcılığı ilə fortepiano üçün yazılmış əsərləri" mövzusunda tələbə-musiqiçilərin məruzələri, Zərif Şıxəliyeva və Aygün Məmmədovanın ifaları dinləyicilər tərəfindən alqışlarla qarşılandı. Tələbələrin ifasında səslənən "Uşaq süitası", "Cahargah" pyesi, "Ölkəm" romansı, "Deyişmə" kimi əsərləri bəstəkarın ölməz ruhuna layiqli töhfə, tələbə ehtira-mı idi.

 

 

Ülviyyə Vahidqizı

 

Azərbaycan.-2009.-18 aprel.-S.7.