Bakıda "Mədəniyyətlərarası dialoqda gənc qadınların rolu" mövzusunda beynəlxalq görüş keçirilmişdir

 

Aprelin 21-də Bakıda "Mədəniyyətlərarası dialoqda gənc qadınların rolu " mövzusunda beynəlxalq görüş keçirilmişdir.

Görüşün keçirilməsində məqsəd Avropa məkanında mədəniyyətlərarası dialoqun genişlənməsində, sülhün bərqərar olmasında möhkəmlənməsində, eləcə qloballaşan dünyada müxtəlif ayrı-seçkiliyin qarşısının alınmasında gənclərin, xüsusən qadınların rolunu artırmaqdır.

Tədbirdə bu cür beynəlxalq görüşlərin keçirilməsi dünyada qadınların qarşılaşdıqları problemlərin həllində, xüsusən dini, irqi ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasında bu sahədə əməkdaşlığın genişlənməsində mühüm rol oynayacağı bildirilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, qadınlar arasında işsizliyin, yoxsulluğun aradan qaldırılması, onların təhsilə cəlb olunması üçün beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində xüsusi tədbirlər görülür. Bununla yanaşı, qadınların cəmiyyətdə mövqeyinin gücləndirilməsi, onların fundamental hüquqlardan istifadə etmələri üçün bir sıra qərarlar qəbul olunmuşdur. Tədbirə 15 ölkədən, o cümlədən Rusiya, Bolqarıstan, Ukrayna, Gürcüstan, Baltikyanı Avropa ölkələrindən nümayəndələr iştirak etmişlər.

 

 

AzərTAc

 

Azərbaycan.-2009.-22 aprel.-S.5.