O, gözəlliyi görür təsvir edirdi

 

"Çaşıoğlu" nəşriyyatında Azərbaycanın xalq rəssamı Hüseyn Əlirza oğlu Əliyevə həsr olunmuş iki miniatür kitab nəşr edilmişdir. Hər iki kitab eyni adlanır - "Hüseyn Əliyev". Bu kitablarda gözəlliyi görüb təsvir edən rəsm və qrafika ustadının əsərləri böyük maraq doğurur.

Kitabların müəllifi Hüseyn Əliyevin nəvəsi Ədalət Əliyev miniatür kitabların təxminən dörddə üç hissəsini görkəmli rəssamın əsərləri üçün ayırmışdır və bu nəşrlər bir növ fotoalbom şəklindədir.

Burada janr və əsərlərin işlənmə xüsusiyyətləri ilə fərqlənən müxtəlif rəsmlər - mənzərələr, natürmortlar, portretlər, karikaturalar toplanmışdır. 70x90 millimetr formatı olan 502 səhifəlik kitabda rəssamın əsərləri rəngli şəkildə verilmişdir, bu da dünyaya onun gözləri ilə baxmağa imkan yaradır. Rəsmlərdən göründüyü kimi, Hüseyn Əliyev dünyanı parlaq boyalarla görür, zamanın ritmini dəqiq duyur və bütün bunları öz əsərlərində əks etdirirdi. Burada tanınmış fransız yazıçısı Anatol Fransın bu sözləri yada düşür ki, rəssam həyatı onun gözəlliklərini bizə göstərmək üçün sevməlidir.

Zövqlə tərtib olunmuş nəşrin məsləhətçisi miniatür kitabların "Kraliçası" hesab edilən Zərifə Salahovadır. Kitabda, həmçinin Hüseyn Əliyevin böyük yaradıcılıq yolundan bəhs olunur. Leninqrad Rəssamlıq, Memarlıq və Heykəltəraşlıq İnstitutunun məzunu olan Hüseyn Əliyev rəssamlıq sənətini ən yaxşı dünya nümunələri əsasında öyrənmişdir. Pisarro, Mone, Qoyya kimi məşhur rəssamların yaradıcılığının Azərbaycan rəssamına təsiri böyük olmuşdur. Lakin onun başlıca ilham mənbəyi, şəxsi yaradıcılığının zənginləşməsinin əsasını həmişə milli dəyərlərə, Azərbaycana sadiqliyi təşkil etmişdir.

Özünün kəskin karikaturaları ilə tanınmış Hüseyn Əliyev ötən əsrin 20-ci və 30-cu illərinin əvvəllərində Şərqdə ilk satirik jurnal olan "Molla Nəsrəddin", sonralar isə "Kirpi" jurnalı ilə əməkdaşlıq etmişdir. Deyirlər ki, özünə kənardan baxmağı və çatışmazlıqları tənqid edən xalq yüksək mənəviyyata və mədəniyyətə malikdir, öz inkişafını və tərəqqisini təmin etməyə qadirdir.

Miniatür kitablardan biri təxminən bu fikirlə başlayır. Kitabda Hüseyn Əliyevin müxtəlif nəşrlərdə dərc olunmuş, gülüş doğuran rəsmləri oxuculara təqdim edilir. Onların arasında ömrünün 50 ilini həsr etdiyi "Kommunist" qəzetinin səhifələrində verilmiş rəsmlər əksəriyyət təşkil edir. İncə yumor hissinə malik rəssam adamların normal həyatına mane olan təzahürlərə qarşı öz sənəti ilə mübarizə aparırdı. Onun karikaturaları, satirik rəsmləri böyük maraq doğurur və rəğbətlə qarşılanırdı. Hüseyn Əliyevin karikatura janrında çəkdiyi rəsmlərin bir çoxu miniatür nəşrlərə daxil edilmişdir. Hər bir kitabın tirajı 110 nüsxədir.

Xoş hisslər oyadan gözəl rəsm əsərlərinin müəllifi, yumorist rəssam Hüseyn Əliyev geniş qəlbli insan idi. Həmkarları onu sevir, məsləhətlərinə qulaq asır, ona dərin hörmət edirdilər. Hüseyn Əliyevin bir çox əsərləri ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərindəki muzeylərdə qalmışdır.

Həmyerlimizin bir sıra rəsm əsərləri Rusiyanın "Şuşinskoye" dövlət muzey-qoruğunda saxlanılır.

Bu iki miniatür nəşrin təşəbbüsçüsü olan Ədalət Əliyev xeyirxah iş görmüşdür. Həmin nəşrlər həyatı və insanları sevən rəssamın, bu mehriban insanın gözəl simasını xatirimizdə canlandırmışdır.

 

 

AzərTAc

 

Azərbaycan.- 2009.- 5 iyun.- S. 5.