Ustad aşıq Bilal sənətinə ehtiram

 

Respublika Mədəniyyət Nazirliyinin, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin və Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə keçirdiyi mərasim ustad sənətkar, aşıq Mirzə Bilalın həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdu.

Mərasimi giriş sözü ilə Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov açdı. Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, xalq şairi Zəlimxan Yaqub, filologiya elmləri doktoru, professor Nizaməddin Şəmsizadə, folklorşünas alimlərdən Seyfəddin Qəniyev, Sədnik Paşayev, Bəhlul Abdullayev, Elxan Məmmədli, Yaqut Bahadurqızı, şair Musa Yaqub çıxış edərək aşıq Mirzə Bilalın həyat və yaradıcılığından danışdılar.

Aşıqlardan Əhliman Şirvanlı, Xanmusa Musayev, Abbas, Ağamurad Mərzəngəli, Əvəzxan Xankişiyev, Vüqar Mahmudoğlu, Ədalət Diridağlı, Avdı Musayev, Zamin, müğənnilərdən Mələkxanım Əyyubova, Gülüstan Əliyeva, Zabit Nəbizadə və başqaları gözəl ifaları ilə sənət bayramına xüsusi ovqat qatdılar. Onların ifalarında aşıq Mirzə Bilalın şeirlərindən və qoşmalarından nümunələr səsləndi.

Aşıq Mirzə Bilalın nəvəsi Bilal Mikayılovun babasının xatirəsinə həsr etdiyi şeiri oxudu.

Aşıq Mirzə Bilalın oğlu Şəfi Mikayılov atasının xatirəsinə göstərilən hörmət və ehtirama görə minnətdarlığını bildirdi.

Xatırladaq ki, aşıq Mirzə Bilal Mikayılov 1872-ci ildə qədim Şirvan torpağının, Şamaxının gözəl bir guşəsində - Qəşəd kəndində (hazırda Ağsu rayonunun inzibati ərazisinə daxildir) doğulub. Şamaxılı aşıq İbrahimdən, vaxtilə bütün Azərbaycanda tanınıb-sevilən xanəndə Mirzə Məhəmmədhəsəndən, müdrik el ağsaqqalı Mahmud ağanın Şamaxıda təşkil etdiyi "Beytül-Səfa" məclisindən dərs alıb və zəngin yaradıcılıq irsi qoyub getmişdir.

Ümumiyyətlə, aşıq Mirzə Bilal Mikayılov özündən əvvəlki ustadların yolunu uğurla davam etdirməklə bərabər, özü də bir məktəb olmuşdur. Dövrünün çox bilikli, savadlı, istedadlı şəxsiyyətlərindən olduğuna, mərhəmətli insan kimi tanındığına, sazı-sözü, dərin fəlsəfi fikir və düşüncələri ilə seçildiyinə görə el-oba, camaat ona "Mirzə" titulunu vermişdi. Mütərəqqi dünyagörüşündən, xalq arasındakı böyük nüfuzundan qorxub-çəkinənlər onun da adını 1937-ci ilin repressiya qurbanları siyahısına yazdılar. Lakin aşıq Mirzə Bilalı cismən məhv etsələr də, onun sənətini, parlaq xatirəsini insanların yaddaşından silə bilmədilər.

 

 

Azərbaycan.- 2009.- 7 iyul.- S. 8.