Fatehlər

 

Neft Daşları insan əməyinin və zəkasının məhsuludur. Təbiətin bu möcüzəsini dənizin dibindən "üzə çıxaran" geoloqlar, qazmaçılar, sonra burada bənzərsiz infrastruktur yaradan inşaatçılar, bütün bunları idarə edən alimlər, istehsalat rəhbərləri, bir sözlə, fatehlər, fədailər olmasaydı, Neft Daşları da olmazdı. Biz bu fatehləri xatırlayacağıq.

 

"Möcüzələr adası"nın Kolumbu

 

Neft Daşları rayonunun mütəmadi geoloji tədqiqatlarına 1945-ci ildə məşhur Azərbaycan geoloqu Ağaqurban Əliyevin rəhbərliyi ilə SSRİ Elmlər Akademiyasının xüsusi ekspedisiyası başladı. Üç il Xəzərin fırtınalı qoynunda gərgin axtarışlar davam etdi. Nəticədə rayonun geoloji xəritəsi hazırlandı, sənaye üsulu ilə ilk kəşfiyyat planlaşdırıldı. A.Əliyev qarşıya qoyulmuş məqsədə nail oldu. Sübut etdi ki, Xəzərdə neft mövcuddur, özü də böyük həcmdə. Bu nefti çıxarmaq da mümkündür!

A.Əliyevin çoxlu titulları vardı. Azərbaycanın əməkdar mühəndisi, SSRİ-nin fəxri neftçisi, SSRİ dövlət mükafatı laureatı, geologiya-minerologiya elmləri doktoru, professor idi... Titulların hamısını gördüyü titanik işlərin nəticəsində qazanmışdı. Amma onların sırasında bir ad xüsusi önəm daşıyırdı: Neft Daşlarının kəşfçisi.

İstedadlı geoloq apardığı tədqiqatlar nəticəsində Abşeron və Bakı arxipelaqları sahəsində neft və qaz yataqları olduğu barədə proqnozlar vermiş, geoloji axtarış və kəşfiyyat işlərinin harada aparılmasını əsaslandırmışdır. "Neft Daşları", "Gürgən-dəniz", "Qum adası", "Bahar"... Bu, A.Əliyevin rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə Xəzər dənizində kəşf edilmiş yataqların tam siyahısı deyil. Küryanı ərazidə isə "Kürovdağ", "Mişovdağ", "Qalmaz", "Qarabağlı", "Kürsəngi", "Kəlaməddin", "Qaradağ", "Qaraçuxur" kimi 20-yə yaxın neft və qaz yatağı açılmışdır.

Neft Daşlarının kəşfindən sonra "Günəşli", "Çıraq", "Azəri", "Kəpəz" kimi böyük ehtiyata malik yataqlar aşkar olundu. Təsadüfi deyil ki, 1968-ci ildə professor A.Əliyev Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutuna baş geoloq - direktorun elmi işlər üzrə müavini təyin edildi. Burada alim böyük elmi əhəmiyyət daşıyan tədqiqatlarını davam etdirir. Bir sözlə, Ağaqurban Əliyevin 150-dən çox elmi əsəri və 3 monoqrafiyası işıq üzü görüb. O, ömrünün altı onilliyini neft-qaz yataqlarının kəşfinə və işlənməsinə sərf edib.

İndi Azərbaycanın neft sənayesində çalışan bir çox geoloq və alimlər Ağaqurban müəllimdən dərs alıblar. Onun rəhbərliyi ilə 15 nəfər geologiya-minerologiya elmləri üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Artıq onlar da bilgilərini yeni nəsillərə ötürərək yaşa dolublar. Deməli, Ağaqurban Əliyevin geoloq intuisiyası, axtarış eşqi, dərin biliyi bu gün də yaşamaqdadır...

 

Neft Daşlarının salnaməsindən

 

■Neft Daşlarında estakadaların və estakadayanı meydançaların tikintisi 1951-ci ildə başlanmışdır.

■1951-ci ildə A.Əliyev, Q.Abbasov, M.Kaveroçkin, N.Babayev, A.Kamladze, S.Qrobşteyn, V.Noqayev, L.Meclumov, S.Orucov, Y.Səfərov, Ə.Yaqubov SSRİ dövlət mükafatına layiq görülmüşlər.

■1957-ci il noyabrın 21-də gecə baş verən qasırğa zamanı 2 briqadanın 21 üzvü iş yerində həlak olmuşdur.

■1959-cu ilin mart ayında dənizdə göstərdikləri fədakarlığa və rəşadətli əməyə görə Qurban Abbasov, Məlik Göyçayev, Yusif Kərimov, Mixail Kaveroçkin, Bəxtiyar Məmmədov Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşlər.

■1950-1954-cü illərdə Neft Daşlarında 2 neftyığma məntəqəsi, 1 nömrəli sutəmizləyici qurğu, 16 ikimərtəbəli yaşayış evi olan qəsəbə, idarə binası, xəstəxana, aptek, dizel elektrik stansiyası, qazanxana, hamam, mağaza, yanğınsöndürən nasos stansiyası, 2 nömrəli əmtəə çənləri parkı və s. tikilmişdir.

 

Son mənzili dəniz oldu...

 

Mixail dənizi sonsuz məhəbbətlə sevirdi. O, həm mahir qazmaçı, həm də bacarıqlı briqadir idi. Odur ki, Neft Daşlarında birinci kəşfiyyat quyusuna usta təyin olunması təsadüfi deyildi.

1949-cu ilin əvvəlində Mixail Kaveroçkinin briqadası adaya yaxınlaşdı və qayalar üzərindəki evdə məskunlaşdı. Qazılmağa başlayan 1 saylı quyudan götürülən nümunə ilk neftin yaxınlaşmasından xəbər verirdi. Quyu 1949-cu il noyabrın 7-də fontan vurdu və bununla da dünyada dəniz neftinin erası başlandı.

Neft tariximizin şanlı səhifəsinə Mixail Kaveroçkinin də adı əbədi yazıldı.

Kaveroçkin əmək fəaliyyətinə qazmaçılar briqadasında fəhlə kimi başlamış, vışkaçı, qazmaçı köməkçisi, qazmaçı olmuşdu.

1947-ci ildə Bakıda Dəniz Qazma Tresti yaradıldı. Bu trestin Buzovnadakı idarəsinə daxil olan ilk qazma ustalarından biri 1945-ci ildə ordudan tərxis edilmiş M.Kaveroçkin idi. "Mərdəkan-dəniz"də 3 saylı quyunun qazılması ona həvalə olundu.

Kaveroçkinin briqadası bir neçə il "Gürgən-dəniz" sahəsində çalışdı və burada bir neçə neft quyusunun qazılmasını başa çatdırdı. Briqada Çilov, Pirallahı adalarında və digər yerlərdə də iş aparıb.

O dövrdə diqqəti cənub-şərqi Çilov adasının 22 kilometrliyində yerləşən, sualtı qaya silsilələri ilə əhatə olunmuş kiçik ada - Neft Daşları cəlb edirdi. Geoloqların əldə etdikləri nəticələr səmərəli və inandırıcı idi. 1948-ci ildə burada ilk quyunun kəşfiyyatına başladılar.

1949-cu ildə neft verən həmin quyudan sonra usta Kaveroçkinin briqadası daha 8 il "Möcüzələr adası"nda quyular qazdı. Briqada qazma prosesində üzə çıxan ən müşkül məsələləri belə həll etməyə qadir idi, günü-gündən püxtələşir, təcrübəsini artırırdı.

Lakin 1957-ci ilin fırtınalı noyabr günlərində faciə baş verdi. Dəniz özülü dalğaların gücünə tab gətirməyərək dağıldı. Özülün nəhəng metal hissələri Kaveroçkini sevimli briqadasının üzvləri ilə birlikdə əbədiyyətə qovuşdurdu. Bunlar Süleyman Bağırov, Nikolay Duplixin, İbrahim Sadıqov, Məmməd Muradov, Bala Mirzəyev və başqaları idi.

Bəlkə bu da bir qanunauyğunluqdur. Burada şöhrət taparaq dövlət mükafatı laureatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi yüksək ad qazanan Kaveroçkinin son mənzili də dəniz oldu.

 

 

Flora SADIQLI

 

Azərbaycan.- 2009.- 24 iyul.- S. 6.