Yanardağ möcüzəsi

 

Sərəncama müvafiq olaraq Yanardağ tarixi abidəsinin qorunması əsas məsələ kimi qarşıya qoyulmuşdur. Tədqiqatçlıar abidənin ərazisində qədim qəbiristanlıq və üç tərəfdə alov izləri aşkar etmişlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi işçisi İdris Əliyevin fikrincə, ilk dəfə qaya çıxıntılarının ətrafında müşahidə aparılan zaman yanar qazın həmin ərazidən çıxması aşkar olunmuşdur. Daha sonra geoloji proseslər baxımından ərazidə qaz azalmış, orada qalan ehtiyat qaz Yanardağın ətrafından çıxmağa başlamışdır.

Tədqiqatçıların fikrinə görə, qədim zamanlardan etibarən Bakının rəmzi hesab olunan üç yanar alov dili və dəniz simvolu da Yanardağın mövcudluğuna istinadən qəbul edilmişdir. Tarixi mənbələrdə Yanardağ yaxınlığında yaşayış məskənlərinin olduğu da göstərilir. Yanardağın milli qoruq kimi fəaliyyət göstərməsi respublikamızda tarixi abidələrimizə olan dövlət qayğısından xəbər verir.

Yanardağ - Abşeronun Məhəmmədi kəndinin qərbində, buradan 300-400 metr aralıda yerləşir. İslam dinindən əvvəl Yanardağ atəşpərəstlərin dini inanc, sitayiş yeri hesab olunub. Uzaqdan bu mənzərəni seyr etdikcə düşünürsən ki, dağın qoynunda yatan xəzinənin açarı da yəqin elə bu dağın altında gizlənib. Bu mənzərəni təbiətin şah əsərinə bənzətmək olar.

Od müqəddəslik rəmzi sayılır. Gecə-gündüz sönməyən alov sanki ulularımızdan miras qalan ana torpağı qoruyan igid oğullarından söhbət açır. Elə torpağı qoruyan oğulların qeyrət timsalı da Yanardağdadır desək, yanılmarıq. Yanardağla bağlı çoxlu əfsanə, rəvayət mövcuddur.

Dağın arxa tərəfində başqa bir aləm var. Bir az aralıda, yəni 200 metr cənubda yerin altından zəif vulkan püskürür və ətrafa lillə qarışıq su səpələyir. Həmin vulkan suyu ilə bərabər yerdən çıxan kükürdlü qaza alışqan yaxınlaşdıranda, ani olaraq alovun yanmasını müşahidə etmək olar. Yerli sakinlər deyirlər ki, həmin vulkan suyu müalicəvi əhəmiyyət daşıyır, dəri xəstəliklərini müalicə etmək üçün ondan istifadə olunur. Orta əsr məxəzlərində Bakı od, alov püskürən şəhər kimi təsvir olunur. X əsrdə ərəb coğrafiyaşünası əl-Məsuqi yazırdı: "Bakuyadan ağ neft daşıyırlar. Burada vulkan püskürür. Bunlar yerdən çıxan od mənbələridir".

Rus alimi İ.N.Berezin isə "Abşerona səyahət" kitabında Suraxanı kəndindən bir qədər aralıda dağın üstündə 17 yerdə od yandığını göstərmişdir. Ümumiyyətlə, tarixi mənbələrdə Pirallahıda, Məhəmmədidə, Qalada, Suraxanıda, Bayılda, Şubanı dağında və Bakının digər ərazilərində yerin altından qazın çıxması və ya "qara qızıl"ın olduğu qeyd edilib. Bu gün adları çəkilən ərazilərin bəzisində neft buruqları salındığına görə, həmin yanar qazlar görünməz olmuşdur. Balaxanı neft mədəni uzaq məsafədə olduğuna görə onun yaxınlığında yerləşən Yanardağın, yəqin ki, bəxti gətirib.

Yanardağ abidəsi bu günlərdə Hindistandan, Pakistandan, Almaniyadan, İngiltərədən, Yaponiyadan, Koreyadan, Norveçdən, İsveçdən və başqa ölkələrdən gələn turistlərin böyük marağına səbəb olmuşdur.

Digər möcüzə Yanardağın ən yüksək zirvəsində yerləşən Qurd qapısı adlı mağaradır. Vaxtilə bura canavar yuvası olduğuna görə mağaranı belə adlandırıblar. Mağaranın divarında sənətkarlar tərəfindən naxış salınıb. Həmin izlərə baxanda buranın qədim insanların yaşayış məskəni olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yanardağın yuxarı ərazisinin hündürlüyü 116 metrə çatdığına görə Abşeronda ən hündür yer hesab olunur. Bura Xəzər dənizinin səviyyəsindən 86 metr yüksəklikdədir.

Məhəmmədi kəndindəki Yanardağda Qafqaz sıra dağlarının son nöqtələri, Fatmayıda isə son ucu qurtarır. Bu gün Yanardağ ərazisi bütünlüklə qorunan tarixi abidələrimiz sırasına daxil edilib.

 

 

Təranə CƏBİYEVA,

tarix müəllimi

 

Azərbaycan.- 2009.- 28 iyun.- S. 7.