Qax abidələri

 

Yurdumuzun bütün bölgələri tarixi abidələrlə zəngindir. Təəssüf ki, əsrlərin quruluşların təsirindən, təzyiqindən, eləcə baxımsızlıqdan, laqeydsizlikdən sıradan çıxanları, itib-batanları da var, bu günə kimi salamat qalanları da, adicə qalıqları olanları da. Son illər dövlət tərəfindən maddi-mədəniyyət yadigarlarına göstərilən diqqət qayğının nəticəsində həyata qayıdan abidələrin çoxu ikinci ömrünü yaşamaqdadır.

Yurdumuzun dilbər guşələrindən olan Qax rayonunun ərazisində uzaq keçmişimizdən xəbər verən tarixi abidələr çoxdur. Bu yerlərin hər qarışında boylanan qayanın da, ağac kötüyünün , bulağın da, çayın da bir tarixi var. Onlar əsrlər boyu bu yerlərdə baş vermiş iğtişaşların, olayların şahidi olublar. Lazımdır ki, tarixçilərimiz sinəsində min bir dastan yaşadan bu sükuta bürünmüş aləmi dilləndirə bilsin.

Şəkillərə fikir verin. Qum kəndində VI əsrdə tikilmiş bu məbədin qalıqları hansı müəmmalı tarixdən ərməğandır? Yaxud da VII əsrdə Kürmük çayının üzərində salınmış Ulu körpü hansı döyüş meydanına, savaşa şahidlik edib? VII əsrdə Güllük kəndində inşa edilmiş Axund Ağa məqbərəsi hansı tarixi şəxsiyyətin yadigarıdır? Bu sualların cavablarını isə tarixçilərimiz verməlidir.

 

 

Bəhruz Niftəliyev

tələbə

 

Azərbaycan.-2009.-1 mart.-S.11.