Mingəçevirdə Heydər Əliyev Muzeyi açılmışdır

 

 Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılışda iştirak etdilər.

Dövlətimizin başçısı açılışı bildirən lenti kəsdi və muzeylə tanış oldu.

2006-cı ildə inşa olunmuş muzeyin binası ötən il yenidən qurulmuşdur. Burada ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü qoyulmuşdur. Muzeydə ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən çoxsaylı fotoşəkillər arasında 1981-ci ildə Mingəçevirə ilk səfəri ilə bağlı fotolar xüsusi yer tutur. Ümummilli lider o vaxt Azərbaycan DRES-in birinci enerji blokunun işə salınmasında iştirak etmişdi.

Muzeyin kompüter otağında məşğələlər keçirilir. Kompüterlər internetə qoşulmuşdur, yaxın vaxtlarda muzeyin saytının yaradılması da nəzərdə tutulmuşdur. Məktəblilər və tələbələr burada Heydər Əliyev irsini öyrənirlər. Yaradıcılıq otağında məktəblilərin 100-dək rəsm əsəri, heykəltəraşlıq işləri nümayiş etdirilir. Kitabxana fondunda 600-ə yaxın ədəbiyyat vardır. Muzeydə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün akt salonu da vardır. Burada "Heydər Əliyev məktəbi"nin məşğələləri də keçirilir.

Muzeylə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.

Sonra dövlətimizin başçısı muzeyin qarşısında şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə söhbət etdi.

Azərbaycanın digər bölgələri kimi, Mingəçevirin də sürətlə inkişaf etdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev dedi:

 - Sizi ürəkdən salamlayıram və muzeyin açılışı münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Şəhərdə gedən bütün abadlıq-quruculuq işləri məni çox sevindirir. Mingəçevir doğrudan da gözəl, müasir şəhərə çevrilibdir. Burada həm gözəl abadlıq işləri aparılır və şəhərin normal inkişafı üçün lazımi tədbirlər görülür, həm də yeni müəssisələr, zavodlar, fabriklər açılır və bu, şəhərin sənaye potensialını möhkəmləndirir. Eyni zamanda Mingəçevirin gözəl, təbii imkanlarından da səmərəli istifadə olunmalıdır. Buranı gözəl turizm zonasına çevirmək üçün lazımi addımlar atılır və gələcəkdə daha böyük tədbirlər görüləcəkdir. Mənə verilən məlumata görə, burada inşa edilən yeni mehmanxanalar yüksək standartlara cavab verir, onların biri ilə bu gün tanış olacağam. Kür avarçəkmə bazasının tikintisi uğurla gedir. Bilirsiniz ki, bu, vaxtilə sovet məkanında nadir bir baza idi. Yəni onun analoqu yox idi və bu gün də yoxdur. Amma uzun illər istifadəsiz qalmışdı. Vaxtilə bazanın yenidən qurulması ilə əlaqədar bütün beynəlxalq idman qurumlarına bizim müraciətlərimiz cavabsız qalmışdı və ancaq Azərbaycanın öz daxili imkanları hesabına bu bazanın yenidən qurulmasına nail olduq. İndi orada ən yüksək səviyyədə tikinti işləri aparılır. Həm idmanla məşğul olmaq üçün, həm də ki, şəhərin turizm imkanlarını genişləndirmək üçün bu gözəl bazanın böyük əhəmiyyəti var.

Hər bir şəhərin inkişafı insanların yaşayış səviyyəsi ilə, bu meyarlarla ölçülür. Mən çox istəyirəm ki, burada insanların yaxşı yaşaması üçün bütün lazımi şərait yaradılsın. Təmir edilmiş binalar, salınan gözəl yollar, abadlıq işləri, gözəl xiyabanlar və sair - bu şəhərdə insanların yaşaması üçün lazım olan tədbirlər görülür və gələcəkdə Azərbaycanın iqtisadi imkanları genişləndikcə, əlbəttə ki, siz bunu daha da böyük dərəcədə görəcəksiniz. Siz - Mingəçevir sakinləri yəqin ki, bu gün şəhərdə baş verən dəyişiklikləri görürsünüz və bir daha demək istəyirəm ki, bütün bunlar Azərbaycanda aparılan islahatlarla bağlıdır. Bizim iqtisadi gücümüz artır, büdcə xərcləri artır, bölgələrə ayrılan xərclərin miqdarı artır və bunun hesabına biz gözəl işlər görürük. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının birinci hissəsi başa çatıbdır. Bu yaxınlarda proqramın yekunları geniş müzakirə edilib, proqramda nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələr icra olunubdur. Amma bu o demək deyil ki, bütün məsələlər həll edilmişdir. Gələcəkdə bizi böyük işlər gözləyir. Növbəti beş ildə bu vaxta qədər həll edilməmiş problemlərin əksəriyyəti həll olunmalıdır. Biz bu məsələləri həll etmək üçün bölgələrdən bütün lazımi məlumatı əldə etmişik, o cümlədən Mingəçevir şəhərinin növbəti beş il ərzindəki inkişafı ilə bağlı təkliflər verilibdir. Bütün bu təkliflər bu yaxınlarda qəbul olunacaq ölkəmizin beşillik inkişaf proqramına daxil edilib və beləliklə, növbəti beş il ərzində plan üzrə konkret tədbirlər görüləcəkdir.

Əlbəttə ki, Mingəçevir şəhərinin gözəl tarixini, Azərbaycan üçün strateji şəhər olduğunu nəzərə alaraq, ona xüsusi diqqət göstəriləcəkdir. Bu sahədə biz hamımız - həm yerli icra orqanları, həm fəallar, vətəndaşlar fəal işləməliyik ki, Mingəçevir daha da gözəlləşsin, daha da abadlaşsın və insanların yaşaması üçün burada daha da gözəl şərait yaradılsın.

Şəhər sakini Təhmasib Hüseynov Mingəçevirə göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıq edərək dedi:

- Möhtərəm cənab Prezident, icazənizlə, Sizin və Mehriban xanımın Mingəçevir şəhərinə gəlişiniz münasibətilə mingəçevirlilər adından sizə "Xoş gəlmisiniz!" deyim. Bildiyiniz kimi, Mingəçevir şəhəri Azərbaycan Respublikasının energetika mərkəzi sayılır. Mingəçevir şəhərinin və energetikamızın inkişafında ümummilli liderimizin böyük zəhməti olmuşdur və onun adı ilə bağlıdır. Belə ki, hələ sovetlər dövründə ümummilli liderimiz Azərbaycanın bu gününü düşünərək, digər sahələr kimi, energetika sahəsinin də müstəqilliyini təmin etmək üçün çox böyük işlər görmüşdür.

Bu işlərə bariz nümunə kimi, Mingəçevir şəhərində hazırda fəaliyyət göstərən və Azərbaycan Respublikasının elektrik enerjisinin 50 faizindən çoxunu verən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası hələ o vaxtlar layihələndirilən zaman başqa respublikalarda tikilməsinə cəhdlər olanda ulu öndərimizin təkidi və qətiyyəti nəticəsində həmin stansiya şəhərimizdə tikilmişdir. 1981-ci il oktyabrın 20-də həmin stansiyanın birinci enerji blokunun açılışı münasibətilə ulu öndərimiz şəhərimizdə olmuşdur. Möhtərəm Prezident, çox fərəhləndirici haldır ki, həmin tarixi Siz energetiklərin peşə bayramı günü elan edib onu bizə bəxş etmisiniz. Energetiklər adından Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm.

Möhtərəm cənab Prezident, energetikanın ulu öndərimizin dövründə inkişafı sayəsində Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra digər respublikaların enerji asılılığından xilas oldu. Siz isə hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasına yeni bir nəfəs verdiniz. Belə ki, 2005-ci ildə beşinci enerji blokunun yenidən qurulması nəticəsində onun gücü 180 meqavatdan 330 meqavata çatdırıldı. Sizin tapşırığınızla hazırda digər enerji blokunda yenidənqurma işləri müvəffəqiyyətlə gedir.

Möhtərəm cənab Prezident, energetikanın inkişafı ilə bərabər, digər bölgələrdə olduğu kimi, bizim şəhərimizdə də böyük abadlıq-quruculuq işləri gedir. Bu işlər Mingəçevir şəhərini daha da gözəlləşdirir. Bütün bunlar biz sakinləri sevindirir. Ötən illərdə şəhərimizdə 7000-dən çox yeni iş yerləri açılmış, yeni müəssisələr yaradılmış, insanların əməkhaqqı, müavinətləri, pensiyaları dəfələrlə artmış, güzəranları yaxşılaşmışdır. Bütün bunlara görə biz, cənab Prezident, Sizə minnətdarıq və çox sevinirik ki, belə gözəl şəhərin sakinləriyik.

Cənab Prezident, yeri gəlmişkən, ölkəmizin təhsilinin, səhiyyəsinin və mədəniyyətinin inkişafında böyük işlər görmüş Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya mingəçevirlilər adından öz dərin minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm.

Cənab Prezident, Sizin apardığınız məqsədyönlü sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizin bütün bölgələri inkişaf etməkdədir və biz əminik ki, gələcəkdə bu uğurlar davam edəcəkdir. Biz mingəçevirlilər Sizi sevirik, Sizə arxalanırıq. Tam əmin ola bilərsiniz ki, apardığınız qətiyyətli, uğurlu sosial-iqtisadi islahatlarda gördüyünüz bütün işlərdə biz mingəçevirlilər həmişə Sizinlə olacağıq.

İlham ƏLİYEV: Sağ olun, sizi bu yaxınlarda qeyd etdiyiniz şəhərin yubileyi münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Bu, gözəl tarixdir, Mingəçevir son 60 il ərzində böyük, gözəl şəhərə çevrilibdir. Heydər Əliyev muzeyində nümayiş etdirilən şəkillər dediyiniz məqamları əks etdirir. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü sayəsində Mingəçevirin energetika mərkəzinə çevrilməsi baş tutdu. Bildiyiniz kimi, o vaxt müxtəlif təkliflər var idi, stansiyanı başqa qonşu respublikalarda tikmək, bu işləri orada görmək planları var idi. Həmişə olduğu kimi, o vaxt da ulu öndərin respublika üçün lazım olan sənaye obyektlərini Azərbaycana gətirmək cəhdləri baş tutdu. Bu, təkcə elektrik stansiyası ilə bağlı deyil. Məsələn, o vaxt Dərin Özüllər Zavodunun Rusiyanın bir şəhərində quraşdırılması nəzərdə tutulurdu. Əgər o vaxt Heydər Əliyevin təkidi ilə Dərin Özüllər Zavodu məhz Bakıda tikilməsəydi, bu, son illər ərzində uğurla aparılan neft strategiyamızı ən azı 5-10 il dala salacaqdı. Məhz bu platformaların tikintisi imkanı bizə bu gözəl şəraiti yaratdı. Neftayırma zavodunun yenidən qurulması - əgər onun vaxtında bu məsələ həll olunmasaydı, bu gün biz yəqin ki, ölkəmizi neft məhsulları ilə təmin edə bilməzdik. O cümlədən Mingəçevirdə elektrik stansiyasının tikintisi və ondan sonrakı dövrlərdə onun gücünün artırılması Azərbaycanın bugünkü inkişafı üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olan məsələdir. Əgər o vaxt stansiya tikilməsəydi, bizim enerji təhlükəsizliyimiz təmin olunmazdı. Baxmayaraq ki, bizim zəngin neft-qaz yataqlarımız var, ancaq əgər elektrik enerjisi hasil olunmasa, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur.

Bu gün energetika sahəsinə xüsusi diqqət göstərilir. Deyə bilərəm ki, Mingəçevirin bu işlərdə yükü bir az azalıbdır. Çünki son illər ərzində ölkəmizin müxtəlif yerlərində tikilmiş yeni stansiyalar bu gücü öz üzərinə götürür, itkilər azalır və beləliklə, ölkənin elektrik enerjisi ilə təminatı daha da dayanıqlı olur. Ancaq bununla bərabər, siz qeyd etdiyiniz kimi, burada 5-ci blokda və ondan sonrakı illərdə görülən və görüləcək işlər stansiyanın tam şəkildə yenidən qurulmasına xidmət göstərəcəkdir.

Mingəçevir, əlbəttə, energetika şəhəri, energetiklər şəhəri kimi yarandı. Bu, gözəl tarixdir və bu tarix yaşayacaqdır. Amma çox istəyirəm ki, Mingəçevir bütün başqa sahələrdə də energetika sahəsindəki səviyyədə əldə edilmiş uğurlarla fərqlənsin və bunun üçün bütün imkanlar var. Şəhərin sənaye potensialının yaradılması, - bax bu gün bir neçə sənaye müəssisələri ilə tanış olacağıq: "İnterenerji", İzolit, kompüter zavodu, - yəni bütün bunlar Azərbaycanın bugünkü reallıqlarıdır. Kompüter zavodunun burada açılması Azərbaycanın texnoloji tərəqqisinə xidmət göstərir və zavodun fəaliyyəti genişlənir.

Bir sözlə, bu şəhərdə həm abadlıq-quruculuq sahəsində, həm də sənaye potensialının inkişafı istiqamətində indiyə qədər görülən işlər məni çox qane edir. Bundan sonrakı illərdə elektrik enerjisinin istehsalı ilə bağlı bütün lazımi tədbirlər görüləcək, sənaye potensialının möhkəmlənməsi üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Mingəçeviri gözəl turizm mərkəzinə çevirmək üçün də yaxşı imkanlar var. Bax, bu istiqamətlərdə və əlbəttə ki, şəhər təsərrüfatının müasir səviyyəyə qaldırılması, yəni yüksək standartlara çatdırılması üçün əlavə tədbirlərin görülməsindən ötrü mərkəzdən əlavə vəsait ayrılacaqdır. Həmişə olduğu kimi, Mingəçevirə xüsusi diqqət göstəriləcəkdir. Bütün bu gözəl işlərdə sizə uğurlar, bütün Mingəçevir sakinlərinə cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.

Mübariz AĞAYEV (Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı): Cənab Prezident, Siz mingəçevirliləri təbrik etdiniz. 10 noyabrda Mingəçevirin 60 illiyi münasibətilə 18 nəfəri fəxri adlara, mükafatlara layiq gördünüz. Biz o günü bayram etdik və həmin insanlar hamısı Sizə öz minnətdarlığını bildirdilər. Bu insanların hər zaman ulu öndərə böyük məhəbbəti olub, bu gün də həmin məhəbbətin davamı olaraq həmişə Sizə arxayıq.

 

* * *

Dövlətimizin başçısı və xanımı ictimaiyyətin nümayəndələri ilə xatirə şəkli çəkdirdi.

 

 

AzərTAc

 

Azərbaycan.-2009.-4 mart.-S.1-2.