YUNESKO-nun Baş Direktoru Koişiro Matsuuranın çıxışı

 

 - Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti!

Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva!

Xanımlar cənablar!

Bu gün, Novruz bayramında Bakı Müasir İncəsənət Muzeyinin açılış mərasimində sizinlə birlikdə olmağımdan çox məmnunam.

Cənab Prezident, ilk növbədə, icazə verin, ötən ilin payızında yenidən Prezident seçilməyiniz münasibətilə Sizi təbrik edim. Mən təbrikimi Sizə bildirmişdim, lakin bunu Sizin qarşınızda çıxışımda bir daha təkrarlayıram. Əminəm ki, Siz ölkənin inkişaf etdirilməsi sahəsində göstərdiyiniz məharəti, bacarığı ikinci mandatınız dövründə daha da gücləndirəcəksiniz. Hazırda, dünyada böhran vəziyyətinin olduğu şəraitdə bu cür keyfiyyətlər çox vacibdir. Bu, eyni zamanda, imkan verəcək ki, biz Azərbaycanla YUNESKO arasında olan gözəl əməkdaşlığı daha da gücləndirək. Xüsusilə təhsil mədəniyyət sahəsində. Çünki bu, bizim, hər iki tərəfin ən üstün prioritetləridir. Azərbaycan YUNESKO təhsil mədəniyyət sahələrində gözəl əməkdaşlıq edir.

Mən, eyni zamanda, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Xanım Əliyeva Azərbaycanın Milli Məclisinin hörmətli deputatıdır eyni zamanda, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiridir. 2004-cü ildən etibarən Siz Azərbaycan ilə YUNESKO arasında ikitərəfli əməkdaşlığın qurulması sahəsində böyük nailiyyətin əldə edilməsində mühüm rol oynamısınız. Siz həm mədəni irsin qorunması, xüsusən şifahi mədəni irsin, nəinki Azərbaycanın, o cümlədən dünyanın digər yerlərində mədəni irsin qorunması işində çox mühüm tərəfdaş olmusunuz. Buna görə mən xanım Mehriban Əliyevaya minnətdaram.

Mən, eyni zamanda, muzeyin qalereyasında nümayiş etdirilmək üçün 800-dən artıq incəsənət əsərinin heykəltəraşlıq nümunələrinin seçilməsi qorunması kimi mürəkkəb işin öhdəsindən gələn hörmətli Altay Sadıqzadəni, tanınmış rəssamı təbrik etmək istəyirəm. O, bu işin öhdəsindən ustalıqla gəlmişdir.

Mən məmnunluqla demək istəyirəm ki, bu gün bizim aramızda çoxlu Azərbaycan rəssamları var. Eyni zamanda, biz burada çox tanınmış rəssam Səttar Bəhlulzadənin işlərini gördük. YUNESKO bu il onun anadan olmasının ildönümünü rəsmi şəkildə qeyd edəcək bundan fərəh hissi duyur.

Müasir incəsənətə aid olan belə əsərlərin burada nümayiş olunması ilə yanaşı, gəlin, YUNESKO-nun ideallarının bütün dünyada təşviq olunmasında muzeylərin oynadığı mühüm rolu bir daha vurğulayaq. Bundan əlavə, mədəni irsi müxtəlifliyi özündə əks etdirən muzeylər onların kolleksiyaları, eyni zamanda, bəşəriyyətin inkişafı sosial birliyin mühüm güclü göstəriciləridir. Bunlar bizim üçün çox vacibdir xanım Əliyevanın çıxışında qeyd edildi. Biz hesab edirik ki, bu cür işlər hazırkı sürətli dəyişiklik, kütləvi miqrasiya iqtisadi böhran şəraitində xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hazırda beynəlxalq ictimaiyyət müvafiq çıxış yollarını axtarır belə bir vəziyyətdə get-gedə tamamilə aydın olur ki, bu gün tərəqqi sahəsində mövcud olan məhfumlara əsaslanan üsullar, modellər, XX əsrdə mövcud olmuş qəliblər yenidən qiymətləndirilməlidir. YUNESKO öz geniş zəngin təcrübəsinə əsaslanaraq, mədəni irsin muzeylərin qorunmasına yardım göstərir, sülhün bərqərar olmasına kömək edir.

Cənab Prezident!

Hörmətli birinci xanım!

Xanımlar cənablar!

Mən yekunda Bakının mədəni ab-havasını bu cür muzeylə, Müasir İncəsənət Muzeyinin açılışı ilə daha da zənginləşdirən bu tədbir münasibətilə Azərbaycan hökumətinə, hörmətli cənab Prezidentə, Azərbaycan xalqına bir daha təbriklərimi çatdırıram. Əminəm ki, biz bəşəriyyətin bu cür ən mühüm resurslarının təşviqinə nail olacağıq.

Çox sağ olun.

 

* * *

Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov Azərbaycan rəssamlarının sevincini ifadə edərək dedi:

- Hörmətli cənab Prezident!

Azərbaycanın birinci xanımı hörmətli Mehriban Əliyeva!

Azərbaycanın böyük dostu cənab Matsuura!

Əziz dostlar!

Bu gün Azərbaycanın ən sevimli bayramını qeyd edirik mən istərdim ki, bütün Azərbaycan rəssamları adından hamınızı bu gözəl bayram münasibətilə təbrik edim. Amma Azərbaycan rəssamları bu günləri ikiqat bayram keçirir. Azərbaycanda elə bir mühit yaranıb ki, mədəniyyətə böyük qayğı, diqqət göstərilir. Çox vaxt bunlardan danışanda bizə inanmırlar. Tam səmimi deyirəm, heç kim inanmır, ona görə ki, bu işlər heç bir yerdə yoxdur.

Mən demək istəyirəm ki, bu muzeyin yaranması mühitdən asılıdır. Mühitin olması isə insanın qəlbindən, arzularından asılıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz çox xoşbəxt bir zamanda yaşayırıq. Cənab Prezident, mən istərdim ki, ilk növbədə, Mehriban xanıma bu böyük təşəbbüsünə görə dərin təşəkkürümüzü bildirəm. Burada çox böyük, maraqlı bir əsər yaranıb. Muzeyin interyeri özlüyündə bir əsərdir. Mən burada Azərbaycanın çox gözəl rəssamı Altay Sadıqzadəni mütləq qeyd etməliyəm. Ona görə ki, o, bu bir ilin ərzində burada böyük görübdür. Mən bunun şahidi olmuşam, görmüşəm ki, qədər əziyyət çəkibdir. Bunu da açıq deməliyəm ki, o, Azərbaycanın ən tanınmış ən dəyərli rəssamlarındandır.

Azərbaycan rəssamlarının buradakı əsərləri ilk dəfədir layiqincə göstərilir, nümayiş olunur. Onların arasında elə rəssamlar var ki, sovet dövründə heç vaxt sərgi üzünü görməyibdir. Burada dahi Əşrəf Murad var, tam məsuliyyətlə deyirəm ki, onun əsərləri dünyanın hər bir muzeyində asıla bilər. Yenə demək istəyirəm, bu muzeyin mühüm cəhəti odur ki, buradakı bir çox əsərləri tamaşaçı ilk dəfə görür.

 

 

Azərbaycan.-2009.-21 mart.-S.3.