R.F.Zöhrabovun "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

 

Azərbaycan muğam sənətinin tədqiqində xüsusi xidmətlərinə görə Ramiz Fərzulla oğlu Zöhrabov "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilsin.

 

 

İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 aprel 2009-cu il

 

Azərbaycan.-2009.-1 may.-S.1.