A.C.Məlikovun Heydər Əliyev mükafatı ilə təltif edilməsi haqqında

 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə Arif Cahangir oğlu Məlikov Heydər Əliyev mükafatı ilə təltif edilsin.

 

 

İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 may 2009-cu il

 

Azərbaycan.-2009.-13 may.-S.1.